Herinrichting Walderpoort, Tramstraat, Larenseweg krijgt groen licht

0
De Walderpoort (Artist Impression IMOSS/gemeente Lochem)

LOCHEM – De herinrichting van de Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg krijgt over twee weken groen licht van de gemeenteraad. Wel werd maandagavond door sommige fracties nog aangedrongen op een tweede oversteekplaats ter hoogte het oude VVV-kantoor (hoek Tramstraat/Woerdstraat). Dit op verzoek van aanwonenden. GroenLinks is kritisch op het plan en komt op 2 oktober met een wijzigingsvoorstel dat de status als verblijfsgebied van de nieuwe Walderpoort benadrukt.

De herinrichting laat al lang op zich wachten. Dit tot grote ergernis van omwonenden. Nachtelijk vrachtverkeer, drukte, gevaarlijke situaties en een slecht wegdek zijn enkele van de gehoorde klachten. Tot overmaat van ramp moet het vrachtverkeer richting Graafschapterrein en binnenstad momenteel deels over de Larenseweg en Tramstraat rijden omdat de Berkelbrug in de Graaf Ottoweg taboe is voor zwaar verkeer.

Verblijfsgebied

Het raadsvoorstel over de herinrichting krijgt brede steun van de raadsfracties. De meeste woordvoerders waren dan ook snel klaar met hun commentaar. Maar namens GroenLinks nam Arda van den Brink uitgebreider het woord. Haar fractie vindt dat met name bij de Walderpoort sprake is van een verkeerssituatie met ruim baan voor de auto. Voorzieningen voor (elektrische) fietsen ontbreken in het plan. Volgens Van den Brink kunnen een aantal, of zelfs alle, parkeerplaatsen wel weg. “De Walderpoort moet immers een verblijfsgebied worden. De ingewikkelde verkeerssituatie doet daar geen recht aan”, zo zei ze.

De Walderpoort wordt gemodelleerd naar voordeel van de al gerealiseerde Molenpoort. Daar zijn overigens ook nog de nodige parkeerplaatsen voor kortparkeerders en krijgt de auto ruim baan doordat aan twee kanten van het nieuwe plantsoentje een weg is aangelegd. Van verblijven is daar weinig sprake.

Westerwal

Andere partijen wezen op de wenselijkheid van parkeerplekken voor halen en brengen van personen en goederen. GroenLinks ging nog een stapje verder door te bepleiten om de Westerwal af te sluiten voor autoverkeer. Die weg wordt onder meer gebruikt door sluipverkeer dat de kortste weg van Barchem richting Laren zoekt. Van den Brink stelde voor om een proef te doen om te kijken wat de effecten van afsluiting zijn. Andere fracties willen zo’n proef eventueel wel overwegen, maar niet eerder dan dat de rondweg klaar is.

GroenLinks kondigde een amendement aan op het raadsvoorstel dat over twee weken op de raadsagenda staat.