‘Biomassacentrale ForFarmers draait al jaren zonder vergunning’

0
ForFarmers Lochem (archieffoto: Niek Hidding)

LOCHEM – De biomassacentrale die ForFarmers in Lochem in 2019 in gebruik nam, blijkt al ruim vier jaar zonder geldige vergunning te werken. Dat stelt het onderzoeksjournalistieke platform Follow The Money in een maandag (18/12) verschenen artikel. Volgens het bericht stoot de centrale stikstof uit die neerkomt in gevoelige natuur. De aanvankelijk door de provincie verleende vergunning werd door de Raad van State vernietigd. Het gaat om een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming.

Lees HIER een bericht uit 2019 over de biomassacentrale

De centrale, die wordt gestookt met houtsnippers bespaart het bedrijf – volgens eigen opgave uit 2019 – 1,8 miljoen kubieke meter aardgas op jaarbasis. Ook wordt 1 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opgewekt. Dit voorziet in een klein van de elektriciteitsbehoefte van het veevoederbedrijf. De centrale kostte 4,8 miljoen euro. Dit werd geboekt als ‘duurzaamheidsinvestering’, met de verwachting dat de investering op langere termijn kan worden terugverdiend.

Houtsnippers

Volgens het bericht van Follow The Money werd de centrale zo’n 10 dagen na de uitspraak van de Raad van State alsnog aangezet en is sindsdien in bedrijf. Inmiddels zouden miljoenen kilo’s hout zijn verstookt. ForFarmers meldde voor de start dat het zou gaan om 700.000 kilo houtsnippers per jaar.

De provincie heeft – alweer volgens Follow The Money – nooit actie ondernomen toen de vergunning werd vernietigd, anders dan te melden dat het met ForFarmers in gesprek zou gaan over mogelijke aanpassing van de vergunningsaanvraag. Voor zo ver bekend is daar de afgelopen ruim vier jaar niets van gekomen.

Stikstof

In het bewuste artikel van het journalistieke platform is verder te lezen dat de provincie van mening is dat de stikstofneerslag van de centrale op het Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Barchem gering is. Volgens cijfers uit de vergunningsaanvraag is sprake van een acht keer hogere stikstofneerslag dan de cijfers die de provincie hanteert. Dit zou volgens ForFarmers komen door updates van de software waarmee de berekeningen worden uitgevoerd.

In 2019 meldde ForFarmers dat met de centrale een afname van 95% van de zogeheten CO2-footprint zou worden gerealiseerd, door met hout opgewekte stroom voor de voerproductie te gebruiken in plaats van met aardgas. Verder is de gedachte dat door gebruik van regionaal hout veehouders en landschapsorganisaties worden ondersteund bij het duurzaam beheren van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit. De Coöperatie Streekhout Achterhoek levert snippers die worden verkregen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de regio.

Vragen

De fractie van LochemGroen! diende nog op de dag van publicatie schriftelijke vragen in bij het college van B&W. Daaronder de vraag of het college weet had van de ontbrekende vergunning en of bij de provincie is aangedrongen op het stilleggen van de centrale tot dat er wél een vergunning is verleend. Ook wordt gevraagd om in het eerste kwartaal van 2024 voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de ontbrekende vergunning.

Tenslotte wordt gevraagd wat het college, eventueel in samenwerking met de provincie, gaat doen als het bevoegd gezag per 1 januari bij de gemeente komt te liggen. De Provincie Gelderland verwacht binnen enkele maanden alsnog een vergunning te kunnen afgeven. Of dit gevolgen heeft voor wat de biomassacentrale mag uitstoten is nog onbekend.

Innovatie

De Innovatie Coöperatie, een organisatie die in Lochem ontstond, was bij de introductie enthousiast over de aanpak van ForFarmers, zoals blijkt uit een op de website gepubliceerd artikel. Hierin is sprake van ‘een waardevolle innovatie’.