Zwembaden Almen en Gorssel blijven… maar hoe?

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

GORSSEL/ALMEN – De zwembaden De Boskoele in Gorssel en De Berkel in Almen hebben hun bestaansrecht bewezen en het Lochemse college van B&W geeft volmondig aan dat ze behouden blijven. Ondanks die toezegging bestaan er zorgen bij de Stichting Gorsselse Zwembaden (SGZ). Zo bestaat de vrees dat het door de gemeente gestelde plafond voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage onvoldoende zal blijken te zijn. En het duurt allemaal te lang, zo verzuchtten de bestuurder Hans Tabak en Gerrit Ziggers.

De gemeenteraad boog zich dinsdag over het collegevoorstel en praatte erover met de bestuurders van de stichting en met de wethouder. De concrete vraag is om 250.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de werkelijke kosten die nodig zijn om de baden up-to-date te maken. Daarnaast gaat de jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van 1,5 ton naar 4 ton. Omdat nog niet duidelijk is wat er precies moet worden aangepast en wat dit gaat kosten, lijkt die 4 ton een slag in de lucht. Dat is volgens wethouder Lex de Goede niet. “Het is niet zomaar op de achterkant van een bierviltje uitgerekend’, zo liet hij weten.

Verouderd

De beide baden zijn sterk verouderd. Er gaat jaarlijks veel geld naar reparaties en sommige leveranciers van technische installaties hebben al aangegeven op termijn niets meer te kunnen doen. “De nood is aan de man”, aldus bestuurder Hans Tabak van SGZ. Zijn collega Gerrit Ziggers betoogde dat het de laatste jaren vooral een kwestie van pappen en nathouden is. “Steeds weer dingen laten repareren is weinig kosteneffectief. Het lijkt op geld in een bodemloze put gooien.”

Bezoekers zien vooral twee zwembaden die er keurig bij liggen en daardoor ook populair blijven. De inzet van vrijwilligers is enorm. Dat het er zo goed uitziet wreekt zich een beetje, zo lijkt het, want de optiek neemt het gevoel van urgentie weg. Achter de schermen zijn de ruim vijftig jaar oude baden echter aan het eind van hun latijn. De gemeente is eigenaar en SGZ is huurder en exploitant. Er wordt al bijna 10 jaar gepraat over de toekomst van de baden.

Waanzinnig

Er is gekeken naar nieuwbouw en renovatie en zelfs naar sluiting en het realiseren van één nieuw zwembad. Het lijkt nu dus richting ‘vernieuwbouw’ te gaan. De locaties blijven in stand maar verder gaat er ongetwijfeld veel op de schop. De wethouder stelde dat de gemeente Lochem een zwembaddichtheid kent die ‘waanzinnig’ is te noemen. “Als we de gemeente nu zouden stichten, zou het bij één zwembad blijven. Maar we gunnen de kernen hun zwembad. Die zijn ook van nut voor het toerisme. We zetten in op behoud van twee baden. Die worden dan wellicht niet top-of-the-bill, maar wel aantrekkelijk en veilig”, aldus De Goede. De wethouder leek hiermee ook te willen zeggen dat wat aan Gorssel en Almen wordt uitgegeven een precedent schept voor andere baden in de gemeente.

Er ontstond een discussie over een eigen bijdrage van 5,5 ton die de gemeente lijkt te verwachting van de gemeenschap. Het bestuur van SGZ vindt dat niet reëel bij investeringen die vooral de eigenaar – de gemeente – ten goede komen. Al pratend bleek dat de bijdrage niet per sé uit contanten hoeft te bestaan. Zelfwerkzaamheid bij bijvoorbeeld het benodigde grondwerk kan de kosten van alle werkzaamheden flink drukken, zo is de gedachte.

Exploitatie

Over de exploitatie van de zwembaden werd nog opgemerkt dat die op termijn verbeterd kan worden. In Gorssel door bijvoorbeeld door de bouw van een betere keuken zodat meer en gezondere snacks dan alleen hotdogs kunnen worden verkocht. Dat brengt meer geld in het laatje. In Almen worden al kano’s verhuurd, voor gebruik op de Berkel. Het recreatieve aanbod kan daar mogelijk nog worden uitgebreid.

De niet mis te verstane toezegging van de wethouder dat beide baden blijven bestaan leek de meeste raadsfracties gerust te stellen. Wel werd aangedrongen op snelheid. Wethouder De Goede denkt dat de ‘feestelijke openingen’ van de vernieuwde baden in 2026 een feit kunnen zijn. Tot die tijd moeten ze met kunst en vliegwerk nog twee seizoenen draaiende worden gehouden. De gemeenteraad neemt over twee weken een besluit over de gevraagde 250.000 euro voor nader onderzoek. Het moet deze maand zijn afgerond omdat anders een subsidie wordt misgelopen. Daarbij gaat het om het fonds Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).