Home Service Verkeer ‘Slimme’ Nettelhorsterweg vrijdag open voor het verkeer

‘Slimme’ Nettelhorsterweg vrijdag open voor het verkeer

0
Beeld van de vernieuwde kruising Nettelhorsterweg-Broekstraat, met nieuwe oversteek en het kunstwerk 'Livia'. (Foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Nettelhorsterweg (N825) gaat vrijdag (8/12) weer open voor het verkeer. Vooral het gedeelte tussen Goorseweg en de Broekstraat heeft een metamorfose ondergaan. Dinsdag kwamen omwonenden en leerlingen van de Dalton Basischool Nettelhorst het resultaat in ogenschouw nemen. Ook werden een zestal kunstwerken onthuld.

De Nettelhorsterweg is de eerste provinciale weg in Nederland waarbij omwonenden al vanaf de ontwerp- een aanbestedingsfase hebben mee gepraat. In het kader van het project ‘De Slimste Weg’ is vooral aandacht besteed aan de kruising met de Broekstraat. Daar moeten leerlingen van de school oversteken en dat was tot nu toe een gevaarlijke situatie. De bocht die de Nettelhorsterweg daar maakt is overzichtelijker geworden en er zijn middengeleiders aangebracht. Ook is de verlichting verbeterd.

Kunstwerken

Er zijn zes kunstwerken van Mirjan Koldeweij langs de weg geplaatst. Deze werden dinsdag onthuld. Het beeld op de hoek van de Broekstraat stelt de Lochemse Livia te Kampe voor. Zij gooit de armen omhoog, ten teken van: ‘pas op, hier steken wij over’. In haar ene hand houdt ze een lantaarn.

De kunstenares uit Eibergen maakte in totaal zes beelden die langs de vernieuwde Nettelhorsterweg zijn geplaatst. Drie mensen en vier dieren vormen samen ‘t Praotvolk. Zowel de mensen als de dieren komen uit de omgeving en moeten het gevoel van ‘iets eigens’ geven. De lichtbron, zoals de lantaarn van Livia, keert terug in alle zes kunstwerken die verspreid tussen Lochem en Borculo worden geplaatst.

Annie Visschers

Een van de beelden is het silhouet van voormalig GB-raadslid Annie Visschers-Markerink, gezeten onder een schemerlamp. Ze is boegbeeld van de buurt en zet zich daar ook flink voor in. De afgebeelde dieren zijn ook daadwerkelijk ‘buurtgenoten’, zoals de koe Nina en superhengst Verdi, een springpaard van Team Nijhof. Verder zijn er de hen en de haan Jo en Han van de kerktoren van Geesteren, vernoemd naar dorpsgenoot Johan Bleumink. Ook de eigenaar van de beroemde Melktap bij Borculo, Wily Erinkveld is afgebeeld.

De vernieuwde Nettelhorsterweg kwam tot stand via samenwerking van de provincie Gelderland, burgerinitiatief De Slimste Weg en aannemer Heijmans. Er was sprake van een lange aanloop. Al in 2017 werd De Slimste Weg opgericht door een aantal buurtgenoten. Doel was inspraak te krijgen in de herinrichting van de N825. Getracht is om de weg, naast een drukke verkeersader, onderdeel te laten uitmaken van het gebied waar het doorheen loopt. Daarbij is rekening gehouden met wensen van bewoners op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Innovaties

Gevolg is een aantal zichtbare en onzichtbare innovaties.  Veel daarvan worden pas in de tweede fase van het project uitgevoerd. Dit is het tracé tussen Broekstraat en Borculo. Er komen onder meer stil asfalt, passeerhavens voor langzaam verkeer en een inhaalverbod. Nu al zichtbaar zijn de aanpassing van de kruising met de Broekstraat en de V’s op de weg die de afstand markeren tot zijwegen en inritten. Er is zelfs stilgestaan bij de huisnummering. De huisnummers worden groter en beter zichtbaar zodat afslaan veiliger wordt. Speciale bermtegels die het geluid ter hoogte van woningen afbuigen. Dit is een vinding van Universiteit Twente. Ook wordt geëxperimenteerd met olifantengras als geluidswering.

Op het gebied van duurzaamheid zijn enkele onzichtbare innovaties ten uitvoer gebracht. Grond, fundering, asfalt, borden en armaturen zijn nagenoeg allemaal van hergebruikte materialen gemaakt. Door gebruik te maken van zogeheten koud asfalt, wordt de CO2-uitstoot verlaagd en is het energieverbruik lager. Overigens zijn niet alle wensen ook werkelijkheid geworden. Zo is stil asfalt voor het hele traject niet gerealiseerd en ook een brug richting Broekstraat kwam er niet. De financiën die de provinciale politiek beschikbaar stelde kende zo z’n grenzen.

Proeftuin

Proeftuin Nettelhorst is een denktank die voortkwam uit De Slimste Weg. Het geldt inmiddels als goed voorbeeld van samenwerking tussen overheden, bewoners, kennisinstituten en bedrijven. Het werd in november dan ook uitgedragen op de Innovatie Expo in Rotterdam.

Fase 2 van de aanpak van de Nettelhorsterweg betreft het deel tussen Broekstraat en de Hekweg bij Borculo. De afronding wordt in 2025 verwacht, als ook de rondweg Lochem, met niet brug over het Twentekanaal wordt afgerond. Samen vormt dit een belangrijke verbinding tussen de A1 en de Achterhoek.

Livia te Kampe onthulde het kunstwerk dat een silhouet van haarzelf voorstelt. Sinterklaas hielp een handje (foto: LochemsNieuws)