Principe-akkoord over bouw sociale huurwoningen Zuiderbleek

0
De groene lijn geeft de contouren van het bouwplan van Viverion weer. Ter oriëntatie: de gracht bevindt zich aan de bovenzijde van de afbeelding (bron: Viverion)

LOCHEM – Lang stonden de voormalige panden van de Aldi en het Groene Kruis aan de Zuiderbleek leeg. De verpaupering sloeg toe en dat was velen een doorn in het oog. Maar nu ligt en dan toch een plan voor 47 sociale huurwoningen. Woningcorporatie Viverion en de gemeente hebben hierover een principe-akkoord bereikt. Eerder werd al duidelijk dat het parkeren rond de locatie een probleem vormt. Dat blijft ook nu een issue dat nog niet helemaal is opgelost.

Viverion wil 38 appartementen voor jongen en ouderen bouwen en 9 zogeheten eco-studuo’s voor jongeren. Dit voor Viverion nieuwe concept behelst studio’s die met hout en andere duurzame materialen worden opgetrokken, met een vloeroppervlak van maximaal 35 m2. Deze ecologische woonvorm is gericht op jongeren tot 27 jaar. Er wordt gebruikt gemaakt van een tijdelijk huurcontract waardoor de woningen beschikbaar blijven voor de beoogde leeftijdsgroep.

Geen auto

Voor de eco-wooneenheden geldt de afspraak dat bewoners geen auto bezitten. Om het eigen autobezit te ontmoedigen wordt een deelauto-concept ontwikkeld in samenspraak met Lochem Energie. In de huurovereenkomst wordt vastgelegd dat de bewoner geen auto bezit of aanschaft zolang hij of zij in de studio woont.

Directeur-bestuurder van Viverion, Tonita Garritsen: “Er ligt nu een mooi en goed afgewogen plan met oog voor de omgeving. Ook de wensen van de school en de kinderopvang zijn na goed overleg verwerkt in het ontwerp. Ik vind dat we hiermee een goede invulling geven aan de locatie.” De school en de kinderopvang zijn buren en hebben qua bereikbaar een belang.

Parkeerplaatsen

Voor het nieuwe wooncomplex, andere omwonenden, de school en de kinderopvang moeten in totaal 80 parkeerplaatsen beschikbaar komen. Dit is een harde eis van de gemeente. Er zijn al 37 parkeerplaatsen beschikbaar. Het vinden de overige 43 is gezamenlijke inspanning van gemeente en Viverion. Eerder werd al bekend dat de gemeente voor dit project maatwerk levert en de norm uit de eigen Parkeernota naar beneden heeft bijgesteld. Dat kan omdat de nieuwe bewoners vaak oud of jong zijn en dus niet allemaal een auto bezitten.

Het duurt nog wel even voordat de eerste schop de grond in kan. Het bestemmingsplan ‘Binnenstad Lochem’ moet namelijk worden gewijzigd. Zo’n procedure kost tijd, zeker als er bezwaar wordt aangetekend. De procedure wordt dit najaar gestart. Ondertussen groeit de vraag naar sociale huurwoningen. Met name kleinere woningen voor ouderen zijn nodig. Zij maken meestal een eengezinswoning vrij, waaraan ook al grote behoefte bestaat.

Akkoord

Eind vorig jaar spraken de gemeente en de woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen af dat 260 nieuwe sociale huurwoningen moeten worden gebouwd tot 2030. IJsseldal is actief in het westelijke deel van de gemeente. Het college van B&W gaat in principe akkoord met de plannen van Viverion aan de Zuiderbleek. Wethouder Marja Eggink zegt: “Het is een gunstige locatie dicht bij het centrum met voorzieningen. Hiermee krijgt de locatie eindelijk een goede bestemming. Er komen woningen voor zowel ouderen als jongeren waardoor ook uitstraling naar de omgeving zeker zal verbeteren.”