Eindelijk klap op kernvisies wonen voor Gorssel, Eefde, Epse en Barchem

0
Bram Bloemers (l) en Jan de Zwaan strijden voor een pilot met tiny houses. Maandag kregen ze unaniem politieke steun (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Het Lochemse woningbouwdossier heeft veel weg van een tv-uitzending waarin wordt getracht om groeiend gras op boeiende wijze in beeld te brengen. Maar sinds maandagavond is dan toch eindelijk zo ver. Alle kernen hebben nu een eigen woonvisie. Die van Gorssel, Eefde, Epse-Joppe en Barchem waren de laatste in de rij waar een klap op werd gegeven. De echt lastige en potentieel lange procedures moeten nu nog beginnen.

Belangrijkste onderdelen van de kernvisies zijn uitbreidingslocaties die aansluiten aan de bestaande kernen. Een aantal hiervan is niet onomstreden, of zoals het maandag klonk: ‘Allemaal hebben ze mitsen en maren’. Maar door de vaststelling van de visies kan het college van B&W eindelijk vooruit met het eventueel aankopen van gronden en het ontwikkelingen van concrete bouwplannen. Daar gaat met gemak zo’n 3 jaar overheen, zo is de verwachting. En dan is het voor een deel afhankelijk van eventueel verzet. Niet iedereen is van plan om wat uitzicht of verkeersluwte op te offeren aan de woningnood van medemensen.

Tegenstemmen

Unanimiteit kon niet worden bereikt. De kernvisies voor Eefde en Epse-Joppe kregen de steun van alle raadsleden. Maar die van Barchem en Gorssel kregen ook tegenstemmen. PvdA, GroenLinks en LochemGroen! stemden tegen de Barchemse visie en die van Gorssel stuitte op onoverkomelijke bezwaren van PvdA en LochemGroen! De tegenstanders zijn het niet eens met de voorkeur van het college voor het uitbreidingsgebied aan de oostkant van Barchem. En in Gorssel is LochemGroen! falikant tegen het uitbreidingsgebied noordoost. En de PvdA het niet kan verdragen dat het verlies van sociale huurwoningen in het te slopen wooncomplex De Bloemenkamp niet wordt gecompenseerd in de woonvisie.

Twee weken geleden passeerden al 5 wijzigingsvoorstellen de revue, waarvan er eentje maandag terugkeerde als motie. De in totaal 9 moties werden maandag voor het eerst besproken. Dat betekende, inclusief de kernvisies zelf en een ordevoorstel, in totaal 18 stemrondes. Die moesten, heel ouderwets, mondeling worden afgehandeld omdat het elektronisch stemsysteem van de gemeente uitgerekend nu dienst weigerde.

Eefde-Noordoost

Gezien de hoeveelheid moties en amendementen beperkt dit bericht tot de aangenomen voorstellen. Twee van de vier overgebleven amendementen haalden de eindstreep. De eerste gaat over Eefde en wil de locatie Eefde-Noordoost wordt toegevoegd aan de locatiekeuze voor het dorp en dat deze samen met de locatie sportterrein Detmerskazerne met voorrang op haalbaarheid worden onderzocht.

Ook het amendement over Gorssel-Noordoost kreeg steun. Het college wordt opgedragen om een plan te maken voor de gehele locatie en dus niet in gefaseerd. Wethouder Marja Eggink vindt dat een overbodige oproep omdat het college toch al van plan is om een globaal plan te ontwikkelen voor het hele gebied, maar wel met de nodige flexibiliteit voor de toekomst. De locatie is groot genoeg om ook na 2030 nog ruimte te kunnen bieden aan nieuwe woningen. De kernvisies gaan over de periode tot 2030.

Grote locaties

Van de 9 moties werden er 5 aangenomen. De eerste wil dat de woningbouw wordt geprioriteerd zodat grote en kansrijke locaties voorrang krijgen boven kleinere plannen. Dit onder meer om beperkte ambtelijke capaciteit te sparen. Gemeentebelangen is hier tegen omdat dan dreigt dat kleine kernen langer moeten wachten op nieuwe woningen. De partij stond hierin alleen. Alle andere stemden voor de motie.

Omdat een motie over een pilot met tiny houses door alle partijen was ondertekend, was het geen verrassing meer dat deze unaniem werd aangenomen. Wethouder Eggink deed nog een poging om de strikte datum van 1 augustus eruit te krijgen, maar dat mislukte. De opdracht is om uiterlijk voor die datum een locatie aan te wijzen voor de pilot. De initiatiefnemers zijn in gesprek met grondeigenaar in Gorssel. De raad verloor het geduld omdat al 9 jaar met enige regelmaat is aangedrongen op plannen voor alternatieve woonvormen. De eerdere verzoeken om in actie te komen zijn nu omgebogen in een harde opdracht.

Particuliere grond

De motie van VVD, MmL en CDA over particuliere ontwikkelingen kreeg, met steun van GB en PvdA, een forse meerderheid. Jan de Vries van de VVD wil inwoners, die een lapje grond hebben waar minimaal 5 huizen op passen, oproepen om zich te melden. Er zouden al zo’n 80 van deze locaties bekend zijn. Een rekensom leert dan dat er mogelijkheden liggen voor minimaal 400 woningen.

Wethouder Eggink verzette zich tegen deze motie. Ze vindt dat het verwachtingen wekt en mensen mogelijk teleurgesteld moeten worden. Wie een goed plan heeft wordt volgens de wethouder toch wel geholpen. Het aanjagen van kleine projecten lijkt in tegenspraak met de wens van de meeste partijen om ‘meters te maken’ vie grote locaties en met de zorgen over ambtelijke capaciteit.

Buitengebied

De VVD behaalde, samen met CDA en MmL, ook nog succes met een voorstel om wonen in het buitengebied – los van uitbreidingslocaties bij de kernen – gemakkelijker te maken. Ook hier stribbelde de wethouder tegen. Ze vroeg zelfs om de motie in te trekken omdat binnenkort een memo verschijnt met meer informatie over bouwlocaties op voormalige boerenerven. De VVD gaf geen gehoor aan die oproep, temeer omdat de motie op meer dan alleen deze zogenaamde FAB-locaties focust.