Stijging afvalstoffenheffing door hogere kosten en minder opbrengst

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het vastrechttarief van de afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met zo’n 8 procent, oftewel 12,03 euro per huishouden. Het vaste deel van de heffing komt hierdoor uit op 164,01 euro. Oorzaken zijn de gestegen kosten van brandstof, lonen en de verwerking van restafval. Ook de opbrengsten van herbruikbare grondstoffen dalen, door onder meer de invoering van statiegeld. Dit leidt tot minder PMD-afval.

Het CDA stelde tijdens de behandeling van de begroting vragen over de verhoging en met name of dat wel nodig is. Het college kon daar niet direct een antwoord op geven. Dat antwoord is er inmiddels wel. Het komt erop neer dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem is. De baten moeten de kosten dekken. Aan de kostenkant bevinden zich met name inzameling en verwerking. De opbrengsten van gerecycled materiaal drukken de kosten.

Demping tarief

De gemeente laat weten dat de heffing voor de inwoners eigenlijk nog hoger had moeten uitvallen als de werkelijke kosten zouden zijn doorgerekend. Door een onttrekking van 150.000 euro aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing wordt de stijging van de tarieven gedempt. De verhoging valt bovendien extra op doordat het vastrechttarief voor 2023 werd verlaagd door een positief saldo van eerdere jaren terug te geven aan de inwoners.

Het vastrecht is overigens maar één deel van de afvalstoffenheffing. Per huishouden wordt verder het aantal aanbiedingen via eigen containers of verzamelcontainers in rekening gebracht. Dit gedifferentieerde tarief (diftar) stijgt eveneens. Voor 2024 geldt dat voor het aan de weg zetten van een Kliko-minicontainer 9,35 euro (2023: 8,96) moet worden betaald. Restafval in een verzamelcontainer kost 2,66 euro (2023: 2,55). Voor GFT geldt 2,66 euro (2023: 2,55) per container aan de weg en 0,74 euro (2023: 0,71) per aanbieding in een verzamelcontainer.

Berekening

De tarieven per aanbieding komen tot stand op basis van het verwachte gemiddelde aantal ledigingen per huishouden van de containers plus het vastrecht. In 2024 is het verwachte gemiddelde 6,6 aanbiedingen minicontainers met restafval en 7,6 aanbiedingen minicontainers GFT-afval. In februari 2024 worden de aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden door Tribuut. Dan wordt ook het aantal ledigingen/aanbiedingen over 2023 afgerekend.