Jonge asielzoekers tijdelijk opgevangen in Hotel Paasberg

0
Fletcher Hotel Paasberg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Van 20 april aanstaande tot 1 juli 2024 worden maximaal 65 asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opgevangen in Fletcher Hotel Paasberg in Lochem. Het gaat om zogenoemde Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers). Hiervoor zijn landelijk enkele duizenden plaatsen nodig. Op 20 april komt in eerste instantie een groep van 45 jongeren naar Lochem. Zij verblijven nu in vakantiepark De Betteld in Zelhem en krijgen onderwijs in Neede.

De omwonenden van het Lochemse hotel zijn dinsdag per brief geïnformeerd. Donderdag is er een besloten inloopavond voor buurtbewoners. Zij krijgen van de gemeente de verzekering dat de einddatum vaststaat en niet kan worden verlengd. Ook krijgen zij nog de kans om bezwaar te maken tegen de Omgevingsvergunning die de gemeente nog moet verlenen. Dit is nodig omdat de opvang buiten de huidige bestemming valt. Omdat sprake is van grote nood aan opvangplekken kan de vergunning pas achteraf worden verleend.

Bijdrage

Fletcher Hotels heeft de locatie aangeboden bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Op 28 maart heeft het COA een bestuurlijk verzoek om medewerking gedaan bij de gemeente. Dinsdag nam het college van B&W hierop een positief besluit.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zegt: “De nood is hoog. Wij nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de landelijke crisis in de asielketen. Wij begrijpen dat we op zeer korte termijn veel flexibiliteit en begrip van de omwonenden vragen. De hebben de buurt zo snel als dat kon geïnformeerd per brief en we gaan met hen in gesprek. Daarnaast blijven we voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor alle mensen die in onze gemeente op zoek zijn naar een woning.”

Groep

Van ‘t Erve zegt dat de groep van 45 jongeren uiterlijk 20 april hun huidige opvangadres in Zelhem moeten verlaten. “Het is niet wenselijk ze in bussen te zetten en rond te rijden door het land op zoek naar een nieuwe locatie. Het gaat om een groep waar een goede groepsdynamiek heerst. Ze hebben het goed met elkaar en er zijn geen problemen.” Er kunnen nog 20 kinderen extra aan de groep worden toegevoegd als deze eenmaal in Lochem is neergestreken. Met het COA is afgesproken dat daarbij goed wordt gekeken of de nieuwkomers bij de groep passen.

De eerste groep krijgt nu onderwijs in een internationale schakelklas in Neede. Mogelijk moet voor de maximaal 20 nieuwkomers in Lochem onderwijs worden georganiseerd. Dat wordt volgens Van ‘t Erve nog een lastige klus vanwege het tekort aan onderwijspersoneel. De dagbesteding en begeleiding van de jongeren wordt door het COA geregeld. De gemeente hoeft vooralsnog alleen nog te zorgen voor het leerlingenvervoer naar Neede.

In gesprek

De gemeente is al enige tijd in gesprek met het COA voor een meer structurele opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Die gesprekken verlopen volgens de burgermeester moeizaam en hebben nog niets concreets opgeleverd. De tijdelijk opvang in Hotel Paasberg kwam er onverwachts tussendoor.

De jongeren waarom het gaat hebben nog geen verblijfsstatus in Nederland. Als ze die tijdens hun verblijf in Lochem krijgen, ligt het voor de hand dat wordt gekeken of ze in de gemeente kunnen worden gehuisvest. Jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken gaan in principe naar een reguliere asiellocatie, ergens in het land.

Volgens COA-bestuurder Joeri Kapteijns is Fletcher Hotel Paasberg een mooie tijdelijke uitkomst: “Door gebrek aan voldoende opvangplekken, blijven we als COA altijd op zoek naar goede oplossingen. Dat we nu in Lochem ruimte vinden is voor deze groep jongeren een mooie uitkomst. Zij gaan al in de regio naar school en kennen de omgeving.”

Informatie

Tijdens de genoemde inloopavond voor omwonenden kunnen vragen worden gesteld aan de burgemeester, mensen van het COA, de politie en aan begeleiders van de jongeren die naar Lochem komen. Op maandag 17 april is er in het gemeentehuis een openbare informatiebijeenkomst voor andere geïnteresseerden. Deze begint om 19.30 uur.

Lochem heeft al eerder een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers binnen de grenzen gehad. Begin deze eeuw werden Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s), zoals zo toen werden genoemd, opgevangen in het voormalige Mr. De Jonghhuis in Ampsen. Toen ging het deels om jongere kinderen, vanaf 12 jaar.