Verzet tegen aanpak van de Lochemseweg in Epse

0
Asfalt wordt (optisch) veranderd in klinkers (Bron: streetprint.nl)

EPSE/LOCHEM – De bewoners van een twintigtal adressen aan de Lochemseweg in Lochem verzetten zich tegen de werkzaamheden aan de weg, die al eind deze maand moeten beginnen. Zij vrezen verslechtering in plaats van verbetering van de situatie op de drukke weg. De bewoners voelen zich niet gehoord en stellen dat de gemeente in een persbericht een veel te positief beeld schets van overleg dat zou hebben plaatsgehad.

(lees HIER een eerder bericht over de voorgenomen aanpak van de Lochemseweg in Epse…)

Overleg met de Dorpsraad Epse-Joppe, waar de gemeente in het persbericht mee schermt, is er slechts in beperkte mate geweest, zo bevestigt ook woordvoerder Jan ten Arve van de Dorpsraad. “Wij zijn geïnformeerd over de procedure en hebben opmerkingen van omwonenden doorgespeeld naar de gemeente. Inhoudelijk hebben we ons er nauwelijks meer bemoeid. Dat is vooral aan de omwonenden zelf”, zegt Ten Arve.

Splijting

Hij vindt overigens wel dat de gemeente zich redelijk heeft gehouden bij een plan dat al langer op tafel ligt. Als sinds 2012 wordt nagedacht over verbetering van de verkeerssituatie in het dorp. De Lochemseweg splijt de bebouwde kom letterlijk in tweeën. De meeste mensen wonen aan de oostkant van de weg, terwijl de voorzieningen – zoals de school – aan de westkant staan.

Probleem was lange tijd dat de weg (N339) een provinciale weg was. Inmiddels is het beheer overgedragen aan de gemeente. Het plan is om er een 30 kilometerzone van te maken en om een zogeheten streetprint te laten aanbrengen. Hierdoor gaat het asfalt eruitzien als een klinkerweg. De aanwonenden zijn bang voor extra lawaai door het relief dat zo ontstaat, in combinatie met de verwachting dat veel automobilisten zich weinig zullen aantrekken van de snelheidsbeperking die door middel van borden worden aangegeven.

Streetprint

Bas Stam wijst als woordvoerder van omwonenden op de eenzijdige wijze van communiceren van de kant van de gemeente. “Vragen over de realistische verandering in snelheid in combinatie met geluidsdruk zijn sinds 2016 al herhaaldelijk gesteld en nog steeds niet specifiek beantwoord. Terwijl de voorbeelden van toegenomen geluidsoverlast door streetprint in heel Nederland te vinden zijn. De Omgevingsdienst Achterhoek schrijft in hun akoestisch rapport dat de geluidsreductie van streetprint niet eenduidig te berekenen is. Daarnaast gaan ze uit van snelheden van exact 50 en 30km/u terwijl de gemeente heeft gemeten dat 96,8% van de voertuigen hier harder rijdt dan toegestaan.”

Stam vervolgt: “Het rekenmodel toont aan dat de geluidsdruk nu al ver boven de voorkeursgrenswaarde ligt. Als buurt staan wij open voor verbetering van de situatie maar hebben geen vertrouwen in deze oplossing. Als klap op de vuurpijl stelt de gemeente dat wanneer de geluidsdruk toch significant toeneemt, de bewoners juridisch gezien geen rechten hebben, aangezien de Wet geluidshinder niet van toepassing is in een 30km/u zone.”

Fluisterasfalt

Geluidsoverlast door autobanden was al veel eerder een probleem in Epse. Dit leidde er in
2012 toe dat er ‘fluisterasfalt’ werd aangebracht. Dat scheelde volgens betrokken veel. Nu is het idee om dat fluisterasfalt te vervangen door conventioneel asfalt en de deklaag te voorzien van een streetprint. Dit wordt gedaan door een klinkermotief in verwarmd asfalt te walsen.

Jan ten Arve van de Dorpsraad is docent natuurkunde en was eerder betrokken bij verkeersprojecten. Hij zegt dat snelheid inderdaad een groot deel van de geluidsbelasting bepaald. In die zin klopt de gedachtegang achter de berekeningen van de gemeente volgens hem wel, maar in de praktijk moet blijken of het ook echt zo uitpakt.

Reactie gemeente

De gemeente reageert door te zeggen dat het contact met de Dorpsraad en geluiden die tijdens inloopavonden werden opgetekend als positief is ervaren. ‘Slechts over een paar details waren aanwonenden niet tevreden, zoals een lantaarnpaal en de locatie van de bushalte’, zo schrijft de afdeling communicatie in een reactie.

De gemeente verklaart verder: ‘Het geluid van het asfalt bleef wel een punt van zorg bij aanwonenden. Met 3 omwonenden en de wethouder zijn we toen om tafel gegaan. Besloten werd om de Omgevingsdienst een geluidsmodel op te laten stellen. Uit het theoretisch onderzoek van dat geluidsmodel blijkt dat streetprint bij 30 kilometer circa 3 decibel minder geluid oplevert dan bij de oude (huidige) asfaltlaag bij 50 kilometer.’

Weginrichting

De gemeente gaat ervan uit dat verkeerdeelnemers zich aan de snelheid van 30 kilometer gaan houden. ‘Ook omdat we de weg daar nu op gaan inrichten. We doen samen met een extern adviesbureau nog wel een fysiek onderzoek. Hierbij meten we met dezelfde auto’s en dezelfde snelheid het geluid. Dit deden we vorige week en dat doen we na het aanleggen van het streetprint opnieuw’, zo is te lezen.

De overname van de weg van de provincie en het instellen van een 30 kilometerzone is opgenomen in de eerste versie van het mobiliteitsplan uit 2017. In juni 2018 nam het college een besluit om de weg over te nemen en hier 30 kilometer van te maken. Het mobiliteitsplan werd in 2021 geactualiseerd en de werd meer geld uitgetrokken voor het project in Epse, door prijsstijgingen.

Inspraak

Het project kwam toen in de uitvoeringsagenda terecht. De gemeenteraad stemde in met zowel mobiliteitsplan als uitvoeringsagenda. Volgens de gemeente kregen bewoners daarbij een inspraakmogelijkheid. Begin dit jaar werd een verkeersbesluit over het instellen van de 30 kilometerzone en de weginrichting genomen. ‘Hierop zijn geen bezwaren gekomen’, laat de gemeente weten.

Dorpsplein

In een oorspronkelijk plan – dat door een voormalig lid van de Dorpsraad werd gemaakt – was sprake van een soort van dorpspleintje bij Het Wansink. Dat deel werd later uit het plan geschrapt. Jan ten Arve laat wat dat de Dorpsraad het idee van een plein, met onder meer bankjes, een waterpunt en oplaadpunten voor elektrische fietsen, weer wil oppakken om dit in aangepaste vorm voor te leggen aan de inwoners van Epse.