Scheggertdijk Almen dient zich aan als woningbouwlocatie

0
Zo ziet de zonering van de Scheggertdijk eruit. (Bron: structuurvisie gemeente Lochem)

ALMEN/LOCHEM – De Scheggertdijk in Almen is bovenal een bedrijventerrein. In een door het Lochemse college gepresenteerde structuurvisie blijft dat ook grotendeels zo. Wel is er ruimte voor bijzondere woonvormen. Gezien de actualiteit dringt de vraag zich op of er niet ook ruimte moet komen voor reguliere woningbouw. Insprekers die zich maandag aandienden bij de Lochemse gemeenteraad zien dat deels wel zitten, zo bleek.

Nieuw is de roep om woningbouw overigens niet. De vorige eigenaar van De (Nieuwe) Aanleg legde al eerder plannen voor aan de gemeente Lochem. Die hield de boot steeds af, om planologische redenen. Nu de woningnood hoog en snel beschikbare ruimte voor nieuwbouw schaars is, is de tijd wellicht rijp. Dat vinden zowel de nieuwe eigenaren van De Aanleg en hun buren, als betrokken Almenaar Brummelman. Zij maakten maandag gebruik van het spreekrecht. Dat deed ook Henk Berends namens Vereniging Almens Belang (VAB).

Bredere kijk

Brummelman was het meest uitgesproken in zijn opvatting dat breder gekeken moet worden naar reguliere woningbouw aan de Scheggertdijk. Volgens hem zijn de grootste zorgen in Almen de leefbaarheid en wonen. “Deze visie neemt die zorgen niet weg. Onze jongeren trekken weg omdat ze hier geen woning kunnen vinden”, zo hield hij de raadsleden voor. Hij pleitte voor een bredere blik naar het hele gebied. In de visie is nu alleen sprake van ‘bijzondere woonvormen’ in sommige delen van het gebied.

De eigenaren van De Aanleg zien woningbouw op hun terrein ook wel zitten. Woordvoerder Arslan vertelde dat zich na publicatie van de structuurvisie op de website van de gemeente marktpartijen meldden met interesse. Ook binnen de categorie bijzondere woonvormen worden mogelijkheden gezien, zoals bijvoorbeeld studio’s voor jongeren en/of ouderen, al dan niet voorzien van gemeenschappelijke ruimten.

Horeca

Het werd niet helemaal duidelijk of de eigenaren van De Aanleg BV in de toekomst ook nog ruimte zien voor horeca op hun terrein. Ze zien enerzijds wel kansen voor recreatie en toerisme, zoals genoemd in de structuurvisie, maar wijzen anderzijds op mogelijk conflicterende belangen, als er ook mensen komen wonen op het omvangrijke terrein. De eigenaren zeggen samen te werken met een aantal buren in het westelijke deel van de Scheggertdijk, waardoor mogelijkheden ontstaan voor een wat grotere en meer rendabele aanpak.

Henk Berends van de VAB kwam met een paar waarschuwingen aan het adres van de raadsleden. Hij waarschuwde het accent niet te zwaar op het westelijke gedeelte te leggen. Volgens hem is juist een middengedeelte van de Scheggertdijk ‘verrommeld’ en toe aan een facelift. Wat betreft bijzondere woonvormen vindt de belangenvereniging dat ouderenzorg op die plek wellicht minder geslaagd, omdat andere voorzieningen dan tamelijk ver weg liggen, in de kern van Almen.

Initiatieven

Berends waarschuwde verder voor de zone die de kwalificatie ‘bedrijvigheid’ heeft meegekregen. Dat is volgens hem te ruim en vraagt om nadere specificatie om te zware bedrijven te weren. De visie gaat verder uit van initiatieven vanuit de samenleving. “Dat moet wel van de grond komen. Een aanjager vanuit de gemeente is wenselijk, voor als plannen uitblijven of niet van de grond komen”, zo zei hij.

Wethouder Ria Leliveld zei over de structuurvisie dat deze inderdaad een uitnodiging aan de samenleving is om met initiatieven te komen. Volgens haar kan dat niet anders omdat de gemeente geen eigenaar is van de betrokken grond. Dat is ook de reden dat de huidige planologische situatie leidend is. “Als plannen aansluiten bij de visie kunnen we in gesprek gaan”, zo zei ze. Ze sluit bestemmingsplanwijzigingen niet bij voorbaat uit.

15 januari vervolg

De gemeenteraad praat op 15 januari verder. Een aantal fracties heeft nog vragen aan het college van B&W maar kon deze maandagavond door tijdgebrek niet meer stellen.