Kunstroute Lochem stoomt zich klaar voor de toekomst

0
Roy Amerongen en Marieken Nieuwdorp van de stichting Kunst in Lochem (foto: LochemsNieuws/bewerking buro Feel)

LOCHEM/GORSSEL – De Kunstroute Lochem, die jaarlijks met Pasen wordt gehouden, is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. In plaats van een, door een paar mensen georganiseerd, evenement wil de Stichting Kunt in Lochem een platform zijn voor kunstenaars in de gemeente. Daarbij gaat het om kunst in al z’n verschijningsvormen. Het is de bedoeling dat de activiteiten niet beperkt blijven tot de kunstroute. Gemikt wordt op meer, zoals open-atelier-routes in het toeristenseizoen.

Dit artikel gaat met name over de organisatie achter de Kunstroute Lochem. Een inhoudelijke aankondiging van het evenement, dat wordt gehouden op 8, 9 en 10 april, volgt later…

Voorzitter Marieken Nieuwdorp legt uit dat het niet veel had gescheeld of de kunstroute was verdwenen: “Na de coronajaren was er bij het bestuur grote twijfel over het weer oppakken van de jaarlijkse organisatieklus. Een paar van ons wilden echter wél door. Het zou vreselijk jammer zijn om iets wat in ruim 20 jaar is opgebouwd te laten vallen. Daarom was er vorig jaar gewoon weer een route. In de tussentijd zijn we gaan nadenken over de toekomst.”

Andere naam

‘We’, dat zijn op dit moment, naast de voorzitter: Sanne Verdult, Marjan Nagtegaal en Roy Amerongen. De naam van de Stichting Kunstinitiatief Lochem (SKIL) werd gewijzigd in Kunst in Lochem. Zo heet ook de nieuwe website waarop al veel kunstenaars zijn te vinden. Tendens: groeiend. Die site is ontworpen door buro Feel en technisch gerealiseerd door Sitework. Beide zijn Lochemse bedrijven.

Doordat de jaarlijkse kunstroute tot nu toe de enige activiteit van de stichting was, moest het wiel telkens bijna opnieuw worden uitgevonden. “Er was geen echte binding met de deelnemende kunstenaars. Door onszelf op te werpen als een platform en meer evenementen te organiseren ontstaat die permanente binding hopelijk wél en wordt het gemakkelijker om in contact te blijven”, zo hoopt de voorzitter.

Open ateliers

Het idee is dat de kunstenaars zich op de website kunnen presenteren en daar ook gemakkelijk kunnen aangeven of ze al dan niet meedoen aan activiteiten. Dit geldt dus voor zowel de kunstroute als andere activiteiten die worden opgezet. “Tijdens de kunstroute zijn de ateliers klaar om mensen te ontvangen. Het idee is dat de kunstenaars dan ook gemakkelijker kunnen meedoen aan open-atelier-routes in de aansluitende zomermaanden. Ben je beschikbaar, dan geef je dat aan via de website. Ben je op vakantie of heb je een keer geen zin, dan doe je niet mee.”

Voor bezoekers ontstaat steeds een kaart waarop is aangegeven wie er aan activiteiten meedoen. Overigens is het – als de website klaar is – mogelijk om favoriete kunstenaars te selecteren. De organisatoren willen de zaak graag breder trekken en meer bieden dan alleen kunst. Tijdens evenementen zijn combinaties met muziek en poëzie goed denkbaar. “Zo ontstaat er een soort festivalsfeer en bereiken we ook andere mensen. Want dat is onze doelstelling: zoveel mogelijk mensen bij kunst betrekken”, aldus Roy Amerongen.

Jongeren

Er wordt gezocht naar wegen om ook jongeren te bereiken. Dat geldt niet alleen voor het publiek maar ook voor jonge kunstenaars. “We zien al wel wat jongeren die zich bij ons melden, maar ook typische vormen van jongerencultuur zijn welkom”, zegt Marieken Nieuwdorp. Het niveau van de geboden kunst moet een zekere standaard hebben, maar zeker bij jonge kunstenaars, met minder ervaring, mag die standaard ze tegelijkertijd niet zonder meer uitsluiten van deelname. Er is binnen Kunst in Lochem een commissie die zich met de selectie bezighoudt.

De eerste stappen richting verbreding van het culturele aanbod zijn al gezet. Zo heeft Boekhandel Lovink zich aangemeld als locatie voor de kunstroute van 2023. Net als het aan de andere kant van de Poststeeg gelegen Ontwerphuys. Daarnaast worden partnerschappen gezocht met bedrijven die hun naam willen verbinden aan Kunst in Lochem.

Vrienden

Maar het belangrijkste voornemen is toch wel om te starten met ‘Vrienden van…’. Vrienden kunnen, in ruil voor een jaarlijkse bijdrage, rekenen op exclusieve en vroegtijdige informatie en op een uitnodiging voor een jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Die bijeenkomst kan uitgroeien tot een evenement op zich. Het werven van vrienden begint tijdens de aanstaande Kunstroute Lochem. Meer geld betekent meer armslag en de mogelijkheid om activiteiten en de promotie ervan te bekostigen.

De Stichting Kunst in Lochem is dringend op zoek naar mensen die het bestuur willen versterken of die anderszins ondersteuning willen bieden. Er is momenteel met name behoefte aan iemand met een communicatie-achtergrond, onder meer voor consistente teksten op de website en andere kanalen. “Dat hoeft niet per sé iemand te zijn met professionele ervaring in de kunstsector. Affiniteit met kunst is al heel wat”, zegt Marieken Nieuwdorp. Aanmelden kan via: info@kunstinlochem.nl.

Meer informatie op: kunstinlochem.nl