IJsseldal Wonen: bouwen, verduurzamen en samenwerken

0
Een medewerkster van IJsseldal Wonen overhandigt de sleutel van een woning in de wijk Detmerskazerne in Eefde (foto: IJsseldal Wonen)

GORSSEL/TWELLO – Woningcorporatie IJsseldal Wonen is actief in het westelijke deel van de gemeente Lochem. Of in de voormalige gemeente Gorssel, voor wie een nadere geografische duiding wil. IJsseldal bezit 900 woningen in de gemeente. Directeur-bestuurder Dave van Zalk en beleidsadviseur Peter Jansen geven een toelichting op de werkwijze en de plannen van de corporatie.

In Twente en een deel van de Achterhoek werken 13 corporaties sinds kort samen via de website woninghuren.nl. De Lochemse woningstichting Viverion – met veel woningen in Twente – is daar een van. Alle andere 9 corporaties in de Regio Stedendriehoek – waarvan de gemeente Lochem deel uitmaakt – werken al sinds 2005 op een soortgelijke manier samen. Dat betekent één keer inschrijven en het woningaanbod van de hele regio via woonkeus-stedendriehoek.nl is binnen handbereik.

Toewijzing

De toewijzing van woningen in de regio is een mix van een puntensysteem en loting. Per corporatie wordt minimaal 10 procent van de woningen via loting toegewezen. “Bij IJsseldal geldt verder dat maximaal de helft van de woningen bij voorrang wordt toegewezen aan mensen uit de betrokken kern zelf”, legt Peter Jansen uit. Zo krijgen bijvoorbeeld jongeren meer kans om een woning vinden in hun eigen woonplaats. Ook de helft van de 20 nieuwe huurwoningen in het project Detmerskazerne in Eefde gaat naar eigen inwoners.

In de lokale politiek gaat het momenteel vaak over sociale woningbouw en bouwlocaties. IJsseldal wil het liefst bouwen bij kernen waar voldoende voorzieningen zijn voor de toekomstige huurders. Dat zijn dus met name Gorssel en Eefde. Dit vinden overigens veel corporaties die actief zijn in landelijke gemeenten met veel kleine kernen. Ook Viverion bouwt om die reden bij voorkeur in Lochem en Laren.

Woondeal

Minister Hugo de Jonge wil via regionale woondeals liefst 30 procent sociale huurwoningen in álle kernen zien. Van Zalk zegt: “Wij bouwen liever naar behoefte. Sommige partijen houden graag vast aan die 30 procent, maar in kleine kernen is dat gewoon heel lastig. Uit de kernvisies van de gemeente Lochem, die op het punt staan om vastgesteld te worden, blijkt dat tot 2030 in Gorssel 30 procent en in Eefde zelfs 35 procent sociale huur wordt gerealiseerd. Daar zijn we heel blij mee, want daar is volgens ons de meeste vraag naar woningen.”

Wat de behoefte betreft ziet IJsseldal Wonen al zo’n 4 jaar een stijging van het aantal actief woningzoekenden. “Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de koopmarkt op slot zit, waardoor huren voor meer mensen een huren een optie is. En de vergrijzing zorgt ervoor dat meer ouderen hun woning verkopen en verruilen voor een kleinere huurwoning of -appartement”, legt Peter Jansen uit.

Kleine eenheden

Woningcorporaties mogen een klein deel van hun woningvoorraad toewijzen aan mensen met een zogeheten laag middeninkomen. Het gaat dan om duurdere woningen met een huur tot 1.000 euro. Ook bij IJsseldal Wonen geldt dat mensen met zo’n inkomen meedingen naar geselecteerde woningen. Zij komen echter niet in aanmerking voor woningen met een lage huur.

Een trend is dat veel mensen van buiten de gemeente meedingen naar beschikbare woningen. Er wordt meer regionaal gezocht, al willen de meeste mensen nog steeds liefst in de eigen woonplaats (blijven) wonen. “We verhuren minder woningen aan gezinnen. Er is een grote behoefte aan kleine wooneenheden. Die moeten we de komende jaren dus vooral gaan bouwen”, zegt Jansen. Verder valt op dat jongeren uit het werkgebied van IJsseldal vaker kiezen voor bijvoorbeeld Deventer. In grotere steden is de voorraad kleinere wooneenheden groter en er is meer te beleven.

Politiek

Er klinkt een kritische noot richting Lochemse politiek. Dave van Zalk zegt: “Zolang de kernvisies niet zijn vastgesteld kan niet worden begonnen met het aankopen en ontwikkelen van locaties. De raad heeft de ontwikkeling van de kernvisies zelf flink vertraagd.” De uitbreidingslocaties zijn volgens hem hard nodig, want inbreiding is – afgezien van kleine aantallen woningen – bijna niet meer mogelijk.

De Lochemse PvdA-fractie kwam vorige week met een – mede door GroenLinks en CDA gesteunde – motie die aandrong op ‘meer ambitie bij de verduurzaming van sociale huurwoning met een laag energielabel (E, F en G). “Wij hebben die ambitie uiteraard ook, maar de toon en de inhoud van de motie scheppen een verkeerd beeld”, aldus Van Zalk. “Van onze ongeveer 900 woningen in de gemeente Lochem hebben er precies 33 zo’n laag label. De PvdA deed voorkomen of het nog tot 2028 duurt voordat deze worden verduurzaamd. Dat is niet waar. Dat jaartal geldt als einddatum.”

Stapje verder

Hij vervolgt: “We gaan nog een stapje verder. We willen vóór 2030 ook woningen met een D-label verduurzamen. Dat hoeven we volgens de landelijke regels niet te doen. En, alle woningen die daarvoor geschikt zijn, krijgen de komende jaren zonnepanelen op het dak.” Huurders met betalingsproblemen als gevolg van een hoge energierekening worden opgeroepen om zich te melden bij IJsseldal Wonen om samen te kijken naar oplossingen. Naast het eigen verduurzamingsprogramma wordt samengewerkt met LochemEnergie.

Meer informatie:
Website IJsseldal Wonen
ijsseldalwonen.nl
Website huurdervereniging:
hbv-ijssedal.nl
Website met regionaal woningaanbod:
woonkeus-stedendriehoek.nl

Een rijtje sociale huurwoningen van IJsseldal Wonen in de wijk Detmerskazerne in Eefde (foto: IJsseldal Wonen)