Warmtenet wijk Molengronden voorlopig geen haalbare kaart

0
foto ter illustratie (bron: frreepik.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem liet onderzoek doen naar de mogelijkheden voor aardgasvrije warmteoplossingen voor woningen en gebouwen in de wijk Molengronden. Dit blijkt op dit moment geen haalbare kaart. Individuele oplossingen – op initiatief van de woningeigenaar zelf – is vooralsnog goedkoper en dit heeft minder impact op zowel de woning zelf als op de omgeving. Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan naar een al bestaand kleiner warmtenet.

Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Dit vraagt om aanpassingen van de betrokken panden. In de Transitie Visie Warmte heeft de gemeente de wijk de Molengronden aangewezen als verkenningswijk. Deze wijk is gekozen omdat hier veel woningen uit dezelfde periode, van na 1992. Destijds waren er al regels voor het isoleren van woningen. In principe moet het dus mogelijk zijn om het huis te verwarmen met een warmtepomp, in combinatie met een laagtemperatuursysteem zoals vloerverwarming.

Warmtenet

Er is onderzoek gedaan naar andere manieren om de woningen in de Molengronden te verwarmen dan met aardgas. Gekeken is naar de mogelijkheden voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet en naar oplossingen per woning. Bij een warmtenet stroomt voorverwarmd water van een centraal punt naar de woningen. Daarna brengt een warmtepomp in de woning dit water naar de gewenste temperatuur.

Een warmtenet verlaagt het energieverbruik voor de totale wijk. Het vervangt aardgas door elektriciteit via de warmtepomp. Zo’n warmtenet kwam tijdens het onderzoek wel uit de bus als meest duurzame oplossing. Maar dan moeten veel – of zelfs bijna alle – woningeigenaren meedoen. De kosten per eigenaar zijn, zeker in het begin, hoog. Het vraagt relatief veel aanpassing aan de woning en er moet een centrale voorziening in de wijk worden gerealiseerd. Dat heeft impact op de omgeving.

Keuzes

De eigenaar van de woning heeft bij een warmtenet geen keuze meer qua warmteleverancier. Alleen de stroomleverancier kan nog individueel worden gekozen. Voordeel is dat de eigenaar zelf bepaalt wanneer de overstap naar aardgas-besparende of aardgasvrije oplossingen wordt gezet. Dit kan nog tot 2050.

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de resultaten en deelt de mening dat een collectief warmtenet voor de wijk de Molengronden momenteel geen haalbare oplossing is. Wel doet de gemeente aanvullend onderzoek naar het bestaande warmtenet. In de
Molengronden ligt namelijk al een klein warmtenet. Hierop zijn 48 woningen aangesloten. Dit is nog geen aardgasvrij warmtenet, want het warmtenet maakt deels gebruik van gasgestookte Cv-ketels. Het aanvullende onderzoek moet uitwijzen of dit warmtenet ook zonder aardgas de aangesloten woningen kan verwarmen.