Traverse Eefde na lang wachten met applaus begroet

0
Een nieuwe rotonde op de kruising met de Schoolstraat maakt deel uit de Traverse Eefde (foto: LochemsNieuws)

EEFDE – Bewoners uit de omgeving van de Rustoordlaan, Doctor van de Hoevenlaan en Zutphenseweg in Eefde applaudisseerden woensdag bij de opening van wat de Traverse Eefde is gaan heten. De vroeger zo drukke doorgaande weg kon, na de komst van de rondweg N348, heringericht worden. Dit gebeurde in drie gedeelten. De laatste, meest zuidelijk, fase is nu afgerond. Afgezien van enkele punten van kritiek en zorg overheerst de tevredenheid.

Het applaus gold met name de medewerkers van aannemer Schagen Infra, die kennelijk een goede relatie met de omwonenden hebben opgebouwd. Ze losten pijnpuntjes tijdens de uitvoering meestal snel op en zorgden ervoor dat de bereikbaarheid zo goed als mogelijk overeind bleef. Als dank kregen ze vaak koffie en andere traktaties. En gisteren zelfs een cadeau van plaatselijk fotografe Léontine Lamers. Zij is monumentenfotograaf maar legde ook het hele proces van de werkzaamheden voor haar deur vast met de camera. Haar cadeau bestond uit een fraaie uitvergrote foto van een voertuig dat een ‘waaier van water’ produceert.

Lange tijd

Wethouder Eric-Jan de Haan had eveneens lovende woorden voor de uitvoerders van het werk. Hij keek terug op een lange periode van voorbereiding en uitvoering. “We hebben hier in totaal 12 jaar over gedaan. Dat is zelfs voor een overheid lang”, zo zei hij. Hij citeerde uit een boekje uit 2011 waarin de eerste plannen werden gepresenteerd en waarin een voorganger van de wethouder, Jan Kottelenberg, schreef dat Eefde een verknipt dorp was en dat de Zutphenseweg een straat moest worden. Dat laatste is nu gelukt.

Voor de gemeente was het project een van de eerste waarbij al in het voortraject uitgebreid aandacht werd besteed aan burgerparticipatie. De lange aanlooptijd maakte regelmatige aanpassing van de plannen noodzakelijk. Dat had volgens De Haan ook voordelen. “Zo konden we ons de kritiek op al uitgevoerd werk aantrekken. Zo hebben we de eerder gerealiseerde bocht bij de Schoolstraat vervangen door een rotonde. Dat betekende wel twee keer investeren, maar zo konden we laten blijken dat we naar onze inwoners luisteren.”

Insectenhotel

Schagen Infra liet een cadeautje achter voor het dorp. Bij de Eefse Beek is een insectenhotel (foto onder) geplaatst, zodat ook de biodiversiteit een steuntje in de rug krijgt. Het werd woensdag onthuld door wethouder De Haan en algemeen directeur Hendrie van der Most van Schagen Infra.

De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de traverse heeft vooral voordelen voor langzaam verkeer. Door versmalling van de rijbanen ontstond meer ruimte voor fietsers. Bij de spoorwegovergang liggen nu fietspaden aan beide zijden van de weg, waardoor een gevaarlijke oversteek niet meer nodig is. Elders zijn fietsers en voetgangers waar mogelijk van van elkaar gescheiden. Ook dit leidt tot meer veiligheid. Fietsers vanuit de richting Zutphen hebben de vaart er vaak flink inzitten, doordat ze van de brug komen.

Meer groen

Tijdens de uitvoering is ook de Eendrachtstraat meegenomen. De riolering werd hier vervangen en bij de herbestrating werden de oude straatstenen opnieuw gebruikt. In het oog springt ook de flink toegenomen hoeveelheid groen op en rond de traverse. Hoewel sommige aanplant nog zichtbaar moeite heeft met aanslaan, lijkt dat de komende jaren wel goed te komen.

Wethouder Eric-Jan de Haan (l) en algemeen directeur Hendrie van der Most van Schagen Infra bij het door de aannemer geschonken insectenhotel in Eefde (foto: LochemsNieuws)