Hoe zit dat met parkeren binnen de blauwe zone in Lochem?

2
Dit bord voor geeft de verdeling van vrije plekken en plekken met parkeerschijf op het Graafschapterrein aan (foto: LochhemsNieuws)

LOCHEM – In en om het centrum van Lochem speelt van alles. Straten zijn of worden anders ingericht, waardoor de verkeerssituatie wijzigt. Dit heeft ook gevolgen voor het parkeerregime in de blauwe zone. Naar aanleiding van een opmerking van een lezer stelden we vragen aan de gemeente.

De lezer wees op een kaart op de website van de gemeente waarop de blauwe zone wordt aangegeven. Die blijkt niet te kloppen. De informatie is verouderd en de gemeente laat weten dat er zeer binnenkort een geactualiseerde kaart online wordt gezet. De huidige blauwe zone rond het centrum is een stuk groter dan voorheen. Zo begint de zone al bij de Berkelbrug in de Graaf Ottoweg, bij de Nieuwstad en op de Tramstraat/Larenseweg. De gemeente geeft aan dat de bebording van de zone wel klopt en dat deze leidend is.

Langparkeerders

De blauwe zone houdt in dat daarbinnen alleen geparkeerd mag worden in de aangegeven parkeerplaatsen en -havens. Op de meeste plaatsen wordt dit aangegeven met een blauwe streep. Daar moet een parkeerschijf worden gebruikt. Langparkeerders kunnen terecht op het achterste deel van het Graafschapterrein en op de parkeerterreinen Cirkel, Mauritsweg en gemeentehuis. De parkeerschijf moet wordt gebruikt tot 18.00 uur ‘s avonds en op vrijdag tot 21.00 uur.

Binnen de blauwe zone is het niet toegestaan om te parkeren langs de stoeprand zonder streep. Dit is niet voor iedereen duidelijk. Zo wordt bijvoorbeeld veelvuldig geparkeerd langs de gracht aan de Oosterbleek. Gecontroleerd wordt er nauwelijks, dus de ‘pakkans’ is niet erg groot.

Parkeervergunning

Lochem gaat ook de parkeervergunningen in de binnenstad tegen het licht houden om de parkeerdruk binnen de perken te houden. Er geldt nu een wachtlijst voor nieuwe aanvragen. De toetsing geldt voor zowel bewoners en ondernemers. De vergunningen worden getoetst aan de geldende eisen en worden zo nodig per 1 januari 2024 ingetrokken. De betrokkenen worden hierover geïnformeerd. Die eisen zijn:

Voor bewoners:
– U woont in de binnenstad in het gebied tussen de Noorderwal, Oosterwal, Zuiderwal en Westerwal.
– U heeft geen parkeermogelijkheid op eigen terrein.
– U staat ingeschreven op dat adres.
– De auto staat op uw naam.

Voor bedrijven:
– Uw bedrijf of organisatie is gevestigd in het gebied tussen de Noorderwal, Oosterwal, Zuiderwal en Westerwal.
– U heeft geen parkeermogelijkheid op eigen terrein.
– U toont aan dat parkeren in de binnenstad noodzakelijk is om uw werkzaamheden uit te voeren.
– U moet regelmatig werkzaamheden uitvoeren in de binnenstad, maar uw bedrijf zit hier niet.
– U moet tijdelijk werkzaamheden uitvoeren in de binnenstad. (Hiervoor kan een tijdelijke vergunning worden afgegeven.)

Het volledige bericht over vergunningen is te vinden op de website van de gemeente Lochem.

Sensoren

In het najaar van 2022 zijn alle parkeervakken van de terreinen Mauritsweg, gemeentehuis en Graafschapterrein voorzien van sensoren. Die geven aan welke parkeervakken bezet of vrij zijn. Het systeem is al in werking en de gemeente krijgt real time data over de parkeerdruk op de genoemde terreinen. De informatie kan via matrixborden ook zichtbaar worden gemaakt voor automobilisten, zodat makkelijker een vrije parkeerplaats kan worden gevonden. Als deze dynamische bebording er komt, moet eerst de herinrichting van diverse wegen in en rondom het centrum zijn afgerond.

2 REACTIES

  1. Gaat er nu strenger gehandhaafd worden? Gebied rond de Primera en Oosterbleek is een chaos. Het wachten is op n dodelijk ongeval. Komt t zo rond half 5 zeker eens bekijken. Of op de marktdag.

Comments are closed.