Home Tags Lochem Spreekt

Tag: Lochem Spreekt

Lochemse nieuwsconsument: ‘kwaliteit maar niet betalen’

LOCHEM/GORSSEL - Van de 659 inwoners van de gemeente Lochem die via Lochem Spreekt deelnamen aan een enquête over lokale media leest 89 procent wekelijks...

Enquête ‘Lochem Spreekt’ over lokale media

LOCHEM/GORSSEL - Een nieuwe enquête onder deelnemers van het inwonerspanel 'Lochem Spreekt' gaat over lokale media. De gemeente Lochem wil graag weten hoe zij...

Leefbaarheid buurt centraal bij nieuwe peiling ‘Lochem Spreekt’

LOCHEM/GORSSEL - Het burgerpanel 'Lochem Spreekt' buigt zich in een nieuwe peiling over leefbaarheid en veiligheid in de buurt, de communicatie en dienstverlening van...

Nieuwe peiling Lochem Spreekt over openbare ruimte

LOCHEM - Het burgerpanel Lochem Spreekt kan zich vanaf nu tot 4 oktober uitspreken over de afhandeling van meldingen en vragen over de openbare...

Uitslag afvalenquête: Instemming met principe ‘de vervuiler betaalt’

LOCHEM - Veel inwoners van de gemeente Lochem vinden de milieueffecten belangrijker dan de kosten van afvalinzameling of het serviceniveau. Ook vindt 83% het...

Inwonerspanel Lochem Spreekt bevraagd over erfgoed

LOCHEM/GORSSEL - Inwoners van de gemeente Lochem die lid zijn van het panel Lochem Spreekt krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan...

Burgerpanel: ‘Dienstverlening Circulus Berkel kan beter’

LOCHEM/GORSSEL - Circulus-Berkel kan nog wel het een en ander verbeteren aan de dienstverlening. Lang niet alle meldingen en klachten op de openbare ruimte...

Recreatie & toerisme: ‘VVV-kantoren goed, website onbekend’

LOCHEM/GORSSEL - 88% van de inwoners van de gemeente Lochem maakt wel eens gebruik van recreatieve voorzieningen in de eigen gemeente. En 85% doet...

Lochem Spreekt: ‘Familie, vrienden en buren belangrijk bij preventie’

LOCHEM - Het burgerpanel Lochem Spreekt werd in februari gepolst over preventie, oftwel het voorkomen van sociaal-maatschappelijke problemen. 'Zet vooral in op het voorkomen...

63 % Lochemers is vrijwilliger en 37% mantelzorger

LOCHEM - 63 procent van de inwoners van de gemeente Lochem doet vrijwilligerswerk. Daar besteden ze gemiddeld 6 uur per week aan. Ruim een...

Woonwensen centraal bij nieuwe peiling ‘Lochem Spreekt’

LOCHEM - De woonwensen van inwoners staan centraal bij een nieuwe peiling van het inwonerspanel 'Lochem Spreekt'. De vragen gaan over de huidige woonsituatie...

Lochemers ondervraagd over vrijwilligerswerk en mantelzorg

LOCHEM - Vanaf vandaag (donderdag 11 oktober) kunnen deelnemers aan het burgerpanel 'Lochem Spreekt' hun mening geven over vrijwilligerswerk en mantelzorg. Er staat een...

Inwoners gepeild over dienstverlening gemeente en leefbaarheid

LOCHEM/GORSSEL - In de vijfde enquête van het burgerpanel Lochem Spreekt gaat de gemeente met de billen bloot. Het draait namelijk om de waardering...

Lochemers prijzen leefklimaat; minder positief over werkgelegenheid

LOCHEM - De grote meerderheid van de inwoners van de gemeente Lochem is positief over het leefklimaat, recreatiemogelijkheden en het algemene voorzieningenniveau. Minder te...

Al 1100 aanmeldingen voor burgerpanel ‘Lochem Spreekt’

LOCHEM - Het burgerpanel dat zes weken geleden onder de naam 'Lochem Spreekt' werd gelanceerd heeft 1100 aanmeldingen. Volgens het Zutphense bureau Moventum, dat...

Gemeente zoekt leden voor inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’

LOCHEM - De gemeente Lochem start een inwonerpanel onder de titel 'Lochem Spreekt'. Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. Een groot aantal mensen ontvangt...