Lochemers prijzen leefklimaat; minder positief over werkgelegenheid

0
Gemeentehuis Lochem. (archieffoto: LochemsNieuws.nl)

LOCHEM – De grote meerderheid van de inwoners van de gemeente Lochem is positief over het leefklimaat, recreatiemogelijkheden en het algemene voorzieningenniveau. Minder te spreken zijn ze over werkgelegenheid, uitgaansmogelijkheden en winkelaanbod, al hebben ze daar nog altijd een voldoende voor over.

Dit blijkt uit de resultaten van het eerste onderzoek via het bewonerspanel ‘Lochem Spreekt’. Die ging over leefbaarheid en participatie. 871 van de 1112 panelleden deden mee. Volgens onderzoeksbureau Moventem uit Zutphen is het onderzoek daarmee betrouwbaar al moet rekening worden gehouden met een foutmarge van ruim 3 procent.

(lees verder onder de infografiek)

De rapportcijfers per kern (bron: Moventem/Gemeente Loche)

Eefde
Wat opvalt is dat inwoners van Eefde het minst positief zijn, al komt de eindscore nog altijd op een 7.0 uit. Het winkelaanbod (5,9), de werkgelegenheid (5,9) en uitgaansgelegenheden (5,6) zakken bij de Eefdenaren onder de 6. Zij zijn ook het minst te spreken over veiligheid (6,0).

Gorssel
Lochem, Laren en de overige kernen (waaronder Barchem, Epse en Harfsen) zijn het meest positief. Het algehele rapportcijfer komt uit op 7,4 of 7,5. Bij Gorssel valt op dat de inwoners hun dorp qua leefklimaat een 8,0 geven. Dat is het hoogste cijfer in het onderzoek. Maar een relatief laag cijfer voor woningaanbod, bereikbaarheid en werkgelegenheid halen het gemiddelde omlaag naar een 7,2.

Groen
Gevraagd naar steekwoorden waarmee ze de gemeente zouden willen typeren komen de meeste inwoners met groen (32%), rust (24%) en natuur/landschap (15%). Op verjaardagen spreekt 75% van de inwoners in (zeer) positieve zin over hun gemeente. Anders dan de onderbuik-reacties op sociale media vaak doen vermoeden zijn er maar weinig mensen die vinden dat er weinig tot niets deugt aan Lochem. Slechts 3% spreekt in (zeer) negatieve zin over zijn of haar woonplaats. De overige 22% stelt zich neutraal op.

Belangrijk
Een groene gemeente met een mooi buitengebied. Dat is hoe de meeste deelnemers de gemeente graag zien. Een gemeente die veilig is en er veel aan doet om ongelukken en overlast op straat te vermijden, komt op de tweede plaats. Op de derde plek eindigde een sociale gemeente die zich richt op goede sociale voorzieningen.

Participatie
De Lochemer is zeer gretig als het gaat om participatie. 90% van de panelleden geeft aan graag betrokken te willen worden bij bepaalde onderwerpen. Het is overigens niet erg vreemd dat juist mensen die de moeite namen om zich aan te melden voor ‘Lochem Spreekt’ graag betrokken willen worden bij besluitvorming. Vooral zaken waarbij het gaat om natuur (48%), openbaar groen (45%), veiligheid (44%) en verkeer/vervoer (44%) spreken tot de verbeelding.

(lees verder onder de afbeelding)

De flyer van Lochem Spreekt

Eigen buurt
De belangstelling van de ondervraagden gaat vaak verder dan de eigen straat. Zo’n driekwart wil betrokken worden bij plannen die de buurt aangaan. Bijna de helft wil zelfs betrokken worden bij zaken die de héle gemeente aangaan. Het grootste deel van de mensen wil geraadpleegd of geïnformeerd worden. 38% wil een adviserende rol en zo’n 13% wil dat de gemeente bij relevante zaken volledig samenwerkt met de bewoners.

Eigen initiatief
Gevraagd naar eigen initiatief in het algemeen belang zegt 11% wel eens zo’n initiatief te hebben ontplooid. 19% zegt wel eens te hebben meegewerkt aan een initiatief van een ander. Het meest gehoorde argument is: ‘iets willen betekenen voor de buurt’. Deze mensen vinden dat de gemeente dit soort initiatieven moet ondersteunen. Dit is in 23% van de gevallen ook gebeurd. Overigens weet slechts 17% van de deelnemers aan het onderzoek dat de gemeente medewerkers in dienst heeft die dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen. Dat gegeven is aanleiding om op korte termijn een campagne te starten.

Invloed
Zaken als werkgelegenheid, uitgaansmogelijkheden en winkelaanbod zijn niet heel direct beïnvloedbaar door de gemeente. De gemeente hoopt de inzet van 2 MKB-managers iets kan betekenen op deze terreinen. 

Nieuw onderzoek
Inmiddels is het aantal leden van het inwonerspanel gestegen tot 1167. Zij kunnen half juli een nieuwe uitnodiging verwachten om deel te nemen aan een onderzoek. Die gaat over duurzaamheid, met de thema’s gasloze huizen en duurzame alternatieven voor het vervoer en openbaar vervoer.

Aanmelden voor het ‘Lochem Spreekt’ kan nog altijd: klik HIER voor de website van het inwonerspanel.