Uitslag afvalenquête: Instemming met principe ‘de vervuiler betaalt’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Veel inwoners van de gemeente Lochem vinden de milieueffecten belangrijker dan de kosten van afvalinzameling of het serviceniveau. Ook vindt 83% het terecht dat iemand die meer restafval produceert ook meer betaalt. En 63% van de deelnemers aan een enquête van Lochem Spreekt zegt al het afval te scheiden. Mensen die dit niet altijd doen geven stank of ongedierte en ruimtegebrek als voornaamste argumenten.

Aan de enquête van het burgerpanel deden in totaal 1140 mensen mee. Op veel thema’s blijken de meningen nogal verdeeld. Dat is zeker het geval als het gaat om het ophalen en legen van containers. De deelnemers kregen per afvalsoort de vraag of dit vaker of minder moet worden opgehaald/geleegd. Bij PMD vindt 23% dat het vaker opgehaald moet worden. Opvallend is dat 25% vindt dat restafval minder vaak opgehaald mag worden en 19% procent vindt dat dit ook bij GFT kan. De relatief lage percentages suggereren dat veel mensen de huidige frequenties wel goed vinden.

Milieu en kosten

De ondervraagden mochten 10 punten verdelen over de thema’s milieu, kosten en service om aan te geven wat ze het belangrijkst vinden. Daarbij kreeg milieu gemiddeld 3,9 punten en de kosten 3,4. Het serviceniveau kreeg 2,8 punten.

Op de vraag welke diensten anders kunnen of gestaakt mogen worden om kosten te besparen zegt 64% dat het in de winter niet nodig is om de GFT-container elke vier weken te legen. En van zowel de BEST-tas en de chemokar vindt bijna de helft van de Lochemers (47%) dat deze mogen verdwijnen. 58% maakt geen gebruik van de chemokar en 39% doet dit 1 of 2 keer per jaar. Desgevraagd geeft 75% aan bereid te zijn om klein chemisch afval naar een brengpunt te brengen.

Oud papier

Als het gaat om oud papier brengt slechts 8% het papier naar de ondergrondse afvalcontainer in de wijk. 17% gooit het zelf in een container van een vereniging. Verder vindt 37% dat Circulus-Berkel de papiercontainers moet komen legen, zonder hulp van vrijwilligers. 26% vindt juist dat de inzet van vrijwilligers wél overeind moet blijven. Wat de mensen die vinden dat er geen vrijwilligers meer moeten worden ingezet daar precies op tegen hebben wordt niet duidelijk.

Grondstoffenplan

De gemeente betrekt de uitkomsten van het onderzoek bij het opstellen van het
Grondstoffenplan 2021-2025. In dit plan staan voorstellen voor de afvalinzameling en
afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2021. Eind dit jaar besluit de gemeenteraad over het
Grondstoffenplan.

Een factsheet met een overzicht van de resultaten van de enquête is HIER te downloaden.(pdf).