Lochemse nieuwsconsument: ‘kwaliteit maar niet betalen’

0
(foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Van de 659 inwoners van de gemeente Lochem die via Lochem Spreekt deelnamen aan een enquête over lokale media leest 89 procent wekelijks de Berkelbode. Dagblad de Stentor en diverse nieuwssites op internet, waaronder LochemsNieuws, volgen op gepaste afstand. Opvallend is dat veel mensen graag meer kwaliteit willen, maar dat 62 procent niet bereid is te betalen voor lokaal nieuws.

Het huidige aanbod van lokale media wordt gewaardeerd met een 6,7. Gevraagd naar wat men graag verbeterd wil zien staat, opvallend genoeg, de bezorging van lokale kranten voorop. Gevolgd door ‘betere journalistieke beschouwing’ en ‘meer informatie over wat er in de diverse kernen gebeurt’.

Soort nieuws

Dat laatste komt ook tot uitdrukking bij de antwoorden op de vraag in welk soort lokaal nieuws men geïnteresseerd is. De top 3 wordt gevormd door nieuws uit eigen stad of dorp, nieuws vanuit de gemeente Lochem en nieuws over voorzieningen, zoals winkels, huisartsen en apotheken.

Twee derde van de ondervraagden gaf aan wel eens naar Radio Ideaal te luisteren. En een kwart keek wel eens naar uitzendingen van Allemaal1 TV, via YouTube. Deze lokale zender was bijna uitsluitend in coronatijd actief.

Als het gaat om de bron waaruit inwoners hun nieuws betrekken blijken sociale media apps een belangrijk startpunt zijn. Hierbij worden onder meer de kanalen van de gemeente en van LochemsNieuws genoemd.

LochemsNieuws

Uit eigen cijfers van LochemsNieuws blijkt overigens dat met name het aantal mensen dat via Facebook naar een nieuwsbericht op de website wordt gelokt afneemt. Toen het nu 6,5 jaar oude medium begon was dit ruim 80 procent. Dit is gedaald naar minder dan de helft in de eerste helft van 2022. Dit heeft deels te maken met de toegenomen naamsbekendheid, waardoor mensen de website vaker rechtstreeks bezoeken.

Aanleiding voor het onderzoek was de wens van de gemeenteraad om in gesprek te gaan met de media. Om op te halen of, en zo ja, aan welke ondersteuning behoefte is. Tijdens een eerste bijeenkomst vroegen aanwezigen om inwoners te vragen wat zij van de lokale media vinden. En waaraan zij behoefte hebben. Tijdens een tweede bijeenkomst met vertegenwoordigers van de media werden de resultaten besproken. Wegen om meer samen te werken zijn nog niet gevonden.

Subsidie

De gemeente geeft momenteel subsidie aan de lokale zender Radio Ideaal. Verder koopt de gemeente wekelijks pagina’s in de Berkelbode voor het gemeentenieuws. De goede score voor dit weekblad is aanleiding voor de gemeente om dit ook te blijven doen. Het is het kanaal met verreweg het grootste bereik. Voorwaarde voor de koop van de informatiepagina’s is dat het weekblad huis-aan-huis bezorgd moet worden in de hele gemeente, dus ook in het buitengebied.

De gemeente geeft aan vaker contactmomenten met journalisten te willen organiseren om zo bij te dragen aan lokale nieuwsvoorziening. Daarnaast staat de gemeente open voor initiatieven van media die het onafhankelijke aanbod willen versterken. Hiervoor is jaarlijks een klein budget beschikbaar.

Bekijk hieronder een factsheet met een samenvatting van de uitslag van Lochem Spreekt over lokale media (2 pagina’s):