Lochem Spreekt: ‘Familie, vrienden en buren belangrijk bij preventie’

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het burgerpanel Lochem Spreekt werd in februari gepolst over preventie, oftwel het voorkomen van sociaal-maatschappelijke problemen. ‘Zet vooral in op het voorkomen en stoppen van eenzaamheid en huiselijk geweld’, was een veel gekozen optie.

55% van de 1308 deelnemers aan het digitale panel vulde de vragenlijst in. Vervolgens is in 2 groepen van in totaal 25 deelnemers, hierover verder gesproken. De gemeente leidt hieruit af de de inwoners van de Lochem preventie belangrijk vinden.

Thema’s

Volgens de deelnemers zijn de belangrijkste thema’s: eenzaamheid (44%), kindermishandeling en huiselijk geweld (42%), mantelzorg (35%), schulden (34%) en mentaal welbevinden zoals depressie en verward gedrag (32%).

Bij de meeste thema’s vinden de ondervraagden dat familie, vrienden en buren (de buurt) verantwoordelijk zijn voor het herkennen van problemen. Vooral familie en vrienden spelen een belangrijke rol. Ook professionals moeten problemen herkennen volgens de deelnemers.

Vrijwilligerswerk

Verenigingen, scholen en kerken/moskeeën spelen op veel thema’s een minder grote rol. Maar zeker een rol als het gaat om vrijwilligerswerk, pesten, schooluitval en moeite met lezen en schrijven.

Een kwart van de deelnemers vindt dat de gemeente problemen eerder in beeld kan krijgen door samenwerken met professionals, scholen en verenigingen. En 17% geeft aan dat de gemeente moet letten op signalen. Hiertussen verbanden moet leggen en snel te werk
moet gaan. Ook noemen deelnemers een laagdrempelig loket/meldpunt (16%).

Meldpunt

De deelnemers aan de groepsgesprekken hebben daarna verteld wat zij verwachten van zo’n loket of meldpunt. Daaruit blijkt dat nog niet iedereen weet dat je hiervoor bij ’t Baken terecht kunt.

Betrokkenheid

Stimuleren van betrokkenheid is belangrijk om inwoners elkaar meer te laten helpen In het onderzoek heeft de gemeente gevraagd hoe inwoners elkaar (meer) kunnen helpen. “Stimuleer de betrokkenheid van inwoners”, zegt 22%. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van buurtactiviteiten of -ontmoetingen.

Inwoners leren elkaar zo beter kennen. Dan kunnen ze beter inschatten of en hoe ze een ander kunnen helpen. Andere tips zijn: informeer over het aanbod van hulp (14%). En werk meer samen met organisaties en ondersteun vrijwilligers (13%).

Professionals

Naast het inwonerpanel en de groepsgesprekken, sprak de gemeente ook met professionals tijdens 2 bijeenkomsten. Lochem wil inwoners op tijd de hulp bieden die nodig is. Met de resultaten bepaalt de gemeente wat de meeste aandacht krijgt. Dit wordt opgenomen in de visie op preventie in het sociaal domein. De verwachting is dat deze visie in het najaar klaar is.

Lochem Spreekt
Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl . Aanmelden is gratis. Deelnemers ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start.

Meedoen op papier kan ook. Moventem stuurt dan de vragenlijst en de resultaten van ieder onderzoek op. Moventem beheert het burgerpanel en is te bereiken via (0575) 760 227.

1 REACTIE

 1. Het is leuk als je achter de computer een vragenlijst in kunt vullen, maar als het op doen aankomt is niemand meer thuis.
  Voorbeeld,sitaat:“Stimuleer de betrokkenheid van inwoners”, zegt 22%. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van buurtactiviteiten of -ontmoetingen.

  In 1977 werd de buurtvereniging Noorderbleek opgericht, deze had als doel als het organiseren van buurtactiviteiten en ontmoetingen. Toen er begin 1980 bleek dat er bodem verontreiniging was heeft de buurtvereniging daar zich sterk voor gemaakt om dit te laten onderzoeken, er werden elk jaar activiteiten georganiseerd zoals een barbecueavond, een dauwtrap rit, een bingoavond, rit voor ouderen, paaseierenzoeken op de NB, als het s’winters vroor schaatsen met erwtensoep op de vijver, oud papier ophalen voor de vereniging, met de kerst dagen verlichte kerstbomen in de wijk.
  Toen in 2015 de renovatie plaatsvond is er op voorspraak van Viverion een bewonersoverlegcommissie samengesteld om de eventuele problemen en mogelijkheden met hun tijdens de renovatie te bespreken wat een groot succes was voor beide partijen.
  In de loop der jaren zag je de animo van de bewoners achteruitgaan, de opkomst bij de activiteiten gingen achteruit en voor een bestuursfunctie hoefde je al niet te vragen.
  Komt het door een verloop aan bewoners die niet interesseert zijn of verandert de maatschappij, je ziet het bij veel verenigingen die op vrijwilligers draaien.
  Dit heeft er tot geleid dat het bestuur van de Belangenvereniging N.B. van mening was dat door gebrek aan interesse uit de buurt het bijltje er na 39 jaar bij neer te leggen.

  Maar uit het onderzoek van “Lochem spreekt” heb ik goede hoop, we hebben er 1308 nieuwe vrijwilligers bij, geweldig.

Comments are closed.