63 % Lochemers is vrijwilliger en 37% mantelzorger

0

LOCHEM – 63 procent van de inwoners van de gemeente Lochem doet vrijwilligerswerk. Daar besteden ze gemiddeld 6 uur per week aan. Ruim een derde van de inwoners is mantelzorger. Dit zijn uitkomsten van een peiling van het burgerpanel ‘Lochem Spreekt’.

Het onderzoek vond plaats in oktober. Het percentage Lochemers dat vrijwilligerswerk doet komt overeen met landelijke cijfers van het CBS. Van de mensen die nu geen vrijwilliger zijn is 58% wel bereid om dit in de toekomst te gaan doen. Werken in de eigen buurt of voor een vereniging hebben de voorkeur.

Van de vrijwilligers bekleedt 35% een bestuursfunctie bij vereniging of organisatie. 22 procent is actief bij een sport- en recreatievereniging.

Knelpunten
Vrijwilligerswerk gaat niet altijd over rozen, zo blijkt. Van de ondervraagden zegt 10% regelmatig over vaak te kampen met knelpunten. Voor 40% geldt dat ze af en toe knelpunten ervaren. Het onbezoldigde werk is vaak moeilijk te combineren met andere verplichtingen (41%). Verder worden ‘weinig tijd voor mezelf’ (37%) en ’emotionele belasting’ (27%).

De vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Lochem is bij 58% van de vrijwilligers bekend. Onder mensen die geen vrijwilligerswerk doen is dit 34%. Van de centrale wordt vooral verwacht dat wordt bemiddeld tussen vraag en aanbod en dat informatie wordt verstrekt.

lees verder onder de afbeelding…

Mantelzorgers

Van de deelnemers aan de peiling verleent 37% mantelzorg. Meestal bij de eigen ouders, maar vaak ook bij partner of buren. Twee derde van de mantelzorgers haalt er voldoening uit, maar 18% klaagt over overbelasting. In 26% van de gevallen is sprake van psychische gezondheidsklachten.

De meest verleende hulp bestaat uit kleine klussen in huis of in de tuin (63%). In 62% van de gevallen is sprake van emotionele steun. Begeleiding naar een arts of andere zorginstelling wordt genoemd door 61%.

Hulp
De meeste mantelzorgers gaan met problemen en hulp- en ondersteuningsvragen naar
familie, vrienden of een professional, zoals de huisarts of verpleegkundige. Overigens geeft 42% van de deelnemers aan de peiling aan geen problemen te hebben en geen behoefte te hebben aan hulp.

De gemeente Lochem wil de uitkomsten gebruiken bij voorstellen om de ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Daarbij hoort ook het beschikbare aanbod bekender maken, zoals het inloopspreekuur voor mantelzorgers, respijtzorg en
de collectieve vrijwilligersverzekering. Met vrijwilligers, mantelzorgers en Stichting Welzijn Lochem overlegt de gemeente wat er daarnaast verbeterd kan worden.

Deelnemers
Van de ruim 1200 panelleden deden er 535 mee aan het onderzoek. Dat betekent dat het onderzoek representatief is.

Lochem Spreekt
Lochem Spreekt stuurt deelnemers gemiddeld 4 keer per jaar een vragenlijst. De deelnemer beslist per keer of hij/zij wel of niet meedoet. Deelnemers ontvangen de uitkomsten als eerste. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl.