Recreatie & toerisme: ‘VVV-kantoren goed, website onbekend’

0
Museum MORE in Gorssel (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – 88% van de inwoners van de gemeente Lochem maakt wel eens gebruik van recreatieve voorzieningen in de eigen gemeente. En 85% doet dit ook wel eens elders. De beoordeling en bekendheid van voorzieningen is meest goed. Dat geldt ook voor de VVV-kantoren en -agentschappen. Maar de website van de VVV, eigenzinniglochem.nl, is bij ruim de helft van de inwoners onbekend.

Aan de enquête van Lochem Spreekt over recreatie en toerisme deden 752 (van de 1337) panelleden mee. Van hen komt slechts 15% wel eens op de website van Eigenzinnig Lochem. Nog eens 31% heeft er wel van gehoord maar komt er nooit. En 53% heeft zelfs nog nooit van de website gehoord. De beoordeling is met een 6,6 nog wel een voldoende.

Agenda

Dat de website zo weinig bekend is onder eigen inwoners is verrassend. Op eigenzinniglochem.nl staat namelijk de meest complete agenda van activiteiten in de gemeente. Onduidelijk is of het iets met de naamgeving van de website heeft te maken. Wie – uit gewoonte – vvvlochem.nl intikt wordt namelijk automatisch en bijna ongemerkt doorgestuurd naar Eigenzinnig Lochem.

Informatie van internet

De slechte bekendheid lijkt enigszins in tegenspraak met de resultaten van vragen over de informatievoorziening. Daar geeft 77% van de respondenten aan in de afgelopen 12 maanden actief informatie te hebben gezocht over toeristische en recreatieve voorzieningen/activiteiten in de gemeente. 61% deed dit op internet.

Vindbaarheid

62% vindt dat online (ruim) voldoende info is te vinden. Iets minder dan de helft vindt dat de informatie gemakkelijk is te vinden. 7% is ronduit negatief over de hoeveelheid informatie en 12% vindt deze lastig te vinden.

Waar de betrokkenen hun informatie precies vandaan halen is onduidelijk. Mogelijk zoekt men gericht via de website van een evenement dat hen interesseert. En bijna alle activiteiten zijn tegenwoordig ook te vinden op sociale media, waaronder vooral op Facebook.

Achterhoek Toerisme

De website van Achterhoek Toerisme doet het ietsje beter dan de site van de plaatselijke VVV, maar ook daar heeft 45% nog nooit van gehoord. 18% komt er wel eens en 37% geeft aan de website te kennen maar deze nog nooit te hebben bezocht. De beoordeling: een 7,5.

De VVV-kantoren en -agentschappen in de gemeente Lochem scoren in tegenstelling tot de website wel redelijk tot goed bij de ondervraagden. Gorssel scoort het laagst met een 6,7. Daarna volgen Lochem (7,4) en Laren (7,5). Het agentschap in Barchem wordt het best beoordeeld, met een 7,8. Overigens geeft 63% van de inwoners aan wel eens een VVV-locatie te bezoeken.

Cultuur, wandelen en eten

Van de recreatieve voorzieningen in de gemeente vormen de Schouwburg Lochem, de wandelroutes en de openluchttheaters van Lochem en Gorssel de top-3 qua bekendheid. In de top-3 van de meest ondernomen recreatieve activiteiten staat een restaurantbezoek bovenaan. 89% gaat wel eens uit eten. Daarna volgen wandelen (83% en winkelen (80%). Deze activiteiten worden echter niet alleen binnen de eigen gemeente ondernomen.

Uitgaven per persoon

Van activiteiten binnen de gemeentegrenzen staat wandelen bovenaan met 95%, direct gevolgd door restaurantbezoek (94%) en fietsen/mountainbiken (91%). Binnen de gemeente wordt aan recreatieve zaken door ruim een derde (37%) minder dan 25 euro per maand uitgegeven. Slechts 2% geeft hier meer dan 200 euro per maand aan uit. De rest zit daar ergens tussenin.

Buiten de gemeente geeft 31% minder dan 25 euro per maand uit en 3% meer dan 200 euro.

Binnenstad

Bij de beoordeling van voorzieningen valt de score voor de Lochemse binnenstad wat magertjes uit met een 6,4. Er wordt overigens gewerkt aan een face-lift van het centrum en ook het Graafschapterrein wordt aangepakt. Het dorpscentrum van Gorssel krijgt een 7 als rapportcijfer. Over de restaurants en eetcafés zijn de inwoners overwegend positief. Het aantal van dit soort zaken wordt beoordeeld met een 7,5 en de kwaliteit met een 7,4.

Korte uitstapjes

Als het gaat om korte vakantie (1-3 dagen) geeft 80% aan dit in de afgelopen 12 maanden wel eens te hebben gedaan. De bestemming lag voor 11% in de Achterhoek of Twente. 56% ondernam een korte trip binnen Nederland en precies de helft ging naar het buitenland. 20% bleef thuis. Op de betrokken vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven.waardoor het totaal boven de 100 procent uitkomt.

Op de vraag hoe men tegenover het (nog) meer op de kaart zetten van het toerisme in de gemeente Lochem staat reageerde 79% positief. 16% is neutraal en 5% is daar (heel) negatief over.

Verwerking resultaten

De bekendmaken van de resultaten van dit onderzoek valt nagenoeg samen met de vaststelling van de visie op Recreatie en Toerisme door de gemeenteraad, inclusief een uitvoeringsprogramma. De gemeente geeft aan de resultaten mee te nemen in de uitwerken van dit uitvoeringsprogramma. Ook de resultaten van een nog lopend onderzoek onder recreatieondernemers en toeristen worden hierin verwerkt.