Burgerpanel: ‘Dienstverlening Circulus Berkel kan beter’

0
Detail van de factsheet met resultaten van het onderzoek (bron: Gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Circulus-Berkel kan nog wel het een en ander verbeteren aan de dienstverlening. Lang niet alle meldingen en klachten op de openbare ruimte worden naar tevredenheid afgehandeld, zo blijkt uit een enquête via het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’.

Het onderwerp spreekt kennelijk veel mensen aan want van 1.399 mensen die lid van van het panel reageerden er 653. Dat is een hoge score. Met de bekendheid van Circulus-Berkel als beheerder van de openbare ruimte zit het wel goed. Slechts 1% van de respondenten gaf aan nog nooit van CB te hebben gehoord.

78% is zowel bekend met de naam als met de werkzaamheden. Verder zegt 21% de naam te kennen maar niet precies te weten van Circulus-Berkel doet in de gemeente.

Vindbaarheid

Ruin de helft van de inwoners weet het bedrijf te vinden als ze een melding willen doen. Een kleine 40 procent belt met de gemeente en wordt dan doorverbonden met CB. En in 8 procent van de gevallen bellen mensen met de gemeente, die de vraag dan meteen kan beantwoorden of zelf actie onderneemt.

Overigens heeft 80% van de mensen die de vragenlijst invulden in het afgelopen jaar geen contact gehad met Circulus-Berkel. Slechts 4 procent hand meerdere malen contact met het bedrijf. De meeste meldingen gaan over gemeentelijke bomen en groen, kapotte straatverlichting en onderhoud aan wegen en fietspaden.

Afhandeling

Over de afhandeling van de melding of de klacht is slechts een minderheid tevreden tot zeer tevreden (38%). Maar 42% is het is ontevreden of zelfs zeer ontevreden over hoe de melding is afgehandeld.

Wethouder Eric-Jan de Haan: “Het is goed nieuws dat zoveel inwoners Circulus-Berkel weten te vinden. Maar ik lees uit de uitkomsten van het onderzoek ook dat de afhandeling van meldingen nog wat sneller en beter kan. En dat de terugkoppeling van die meldingen ook beter kan. Daar gaan we mee aan de slag.”

Vervolg

De gemeente en Circulus-Berkel gebruiken de resultaten om inwoners bekender te maken met het meldingenproces en te zorgen dat zijn meer tevreden zijn over de afhandeling van meldingen.
Er zijn twee andere ontwikkelingen die helpen bij het gemakkelijker maken van het melden van gebreken in de openbare ruimte. Circulus-Berkel begint met het werken met vaste teams in een vast gebied. Komend voorjaar gaan Circulus-Berkel en de gemeente kijken naar een mogelijkheid voor inwoners om hun melding online te volgen.

Nieuwe vragenlijst

In september van dit jaar vragen de gemeente en Circulus-Berkel panelleden van Lochem Spreekt om dezelfde vragenlijst nog eens in te vullen. Afhankelijk van de ontwikkeling van onder andere de dienstverlening beslist de gemeente eind 2020 of ze na 2023 blijft
samenwerken met partner Circulus-Berkel.

Lochem Spreekt

Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl en is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start.

Meedoen op papier kan ook. Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, stuurt dan de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek op. Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen met Moventem. Moventem is bereikbaar via (0575) 760 227.