Veel inwoners overwegen investering in duurzamer woning

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – In de gemeente Lochem overweegt zo’n 30 procent van de woningbezitters om binnen 5 jaar investeringen te doen in de besparing of de opwekking van energie. Dit blijkt uit een enquête rond het thema wonen onder deelnemers van het burgerpanel ‘Lochem Spreekt’ die in december werd gehouden.

Dat percentage is opmerkelijk hoog. Dinsdag kwam voorzitter Hans de Boer van werkgeversclub VNO-NCW nog met de waarschuwing dat slechts 4% van de Nederlanders bereid zou zijn om te investeren in duurzaamheid. De Boer zei op NPO Radio 1 dat de verdiensten voor bedrijven in het Klimaatakkoord te rooskleurig worden voorgesteld.

Zonnepanelen

Van de genoemde 30% wil ruim de helft investeren in zonnepanelen. Als het gaat om de keuze voor een woning speelt het energieverbruik overigens een veel minder grote rol. Maar 65% geeft aan wel op energieverbruik te letten, maar keuzebepalend is het dus niet.

Deelnemers aan de enquête geven aan dat ze vooral vanwege de natuur, omgeving en rust in de gemeente wonen. Maar ook omdat ze hier geboren zijn of omdat ze vanwege werk in Lochem zijn neergestreken.

Vrijstaande woningen gewild

27% in de afgelopen 5 jaar verhuisd. 15% van de deelnemers wil binnen 5 jaar
verhuizen. Deelnemers die willen verhuizen zoeken vooral een vrijstaande woning (51%), een 2-onder-1-kap woning (31%) of een hoekwoning (26%). Een beperkt deel van de deelnemers dat wil verhuizen zoekt een huurwoning (15%). Het gaat dan vooral om sociale huurwoningen met een huur tot € 720 per maand.

De meeste deelnemers die een koopwoning zoeken, zoeken een woning tussen de € 275.000 en € 350.000. De meeste deelnemers met een verhuiswens willen in de gemeente
Lochem blijven wonen.

Barrières

Een kleine meerderheid van de deelnemers geeft aan dat er geen zaken zijn die hen ervan
weerhouden om te verhuizen. Belangrijkste barrières die deelnemers wél weerhouden zijn het ontbreken van een passend aanbod, niet willen vertrekken uit de sociale omgeving, de wens om in de huidige woning te blijven tot het echt niet meer gaat, de wens om liever de eigen woning geschikt te maken en de te lage kwaliteit van het woningaanbod.

Woonvisies per kern

De gemeente gebruikt de resultaten voor het opstellen van visies op het gebied van wonen per kern. Deze visies gaan in op de behoefte aan nieuwe woningen. Het gaat dan om locaties, aantallen, soorten woningen en prijsklassen. Ze worden in overleg met de kernen gemaakt. Voor 2019 staan in ieder geval Almen en Gorssel op het programma. Mogelijk komt ook Laren dit jaar aan bod.

In de bestaande woonvisie staat onder meer dat er in de gemeente Lochem geen behoefte zou bestaan aan nieuwe sociale huurwoningen. Dat is in tegenspraak met de ervaringen van mensen die zo’n woning zoeken. Er is een zeer beperkt aanbod en met name in de kern Lochem levert elke woning tientallen reacties op van mensen die mee willen doen aan de loting.

Lochem Spreekt

‘Lochem Spreekt’ heeft 1277 deelnemers. De enquête over wonen kreeg respons van 57% van hen. Dat is veel.

Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan zich aanmelden voor het burgerpanel via www.lochemspreekt.nl. Deelnemers ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start en krijgen ook als eerste de resultaten toegestuurd. Er wordt gemiddeld vier keer per jaar een beroep gedaan op de deelnemers.

Wie op papier mee wil doen kan zich melden bij onderzoek- en adviesbureau Moventem dat het panel beheert. Dan worden de vragenlijst en de
uitkomsten via de post verzonden. Moventem is bereikbaar via (0575) 760 227.

Bekijk hieronder de zogeheten factsheet van de enquête over wonen: