TPSolar: ‘Provincie gaf positief advies zonnepark Bekenschot’

0
Dit is het planontwerp voor Bekenschot, met aan de zuidzijde een groenstrook met waterpoelen (bron: TPSolar)

BARCHEM/LOCHEM – TPSolar, het bedrijf dat samen met de grondeigenaar het zonnepark Bekenschot tussen Barchem en Ruurlo wil ontwikkelen reageerde op een bericht van vorige week over kritiek van provinciale ecologen op het plan. Dat zou een oud stuk zijn. Het leidde tot enige adviezen van de provincie voor aanpassingen. TPSolar zegt die adviezen te hebben overgenomen en dat de provincie inmiddels een positief advies afgegeven. De gemeente Lochem is nu aan zet om al dan niet een vergunning te verlenen.

Projectontwikkelaar Stephan Roijers van TPSolar verbaast zich erover dat Hobama een via de Wet openbaarheid overheid (Woo, voorheen Wob) stuk van ecologen aangrijpt om het nu al jaren durende verzet tegen Bekenschot kracht bij te zetten. Volgens hem gaat het om een gedateerd stuk waarin een aantal zaken worden benoemd die daarna met de provincie zijn besproken en deels ook opgelost.

Kritisch

Roijers zegt: “De provincie is inderdaad vanaf het begin van het proces kritisch geweest – en terecht natuurlijk. Wij hebben in het afgelopen jaar echter meermalen afstemming gehad met de betrokken deskundigen van de provincie – zowel in Teams-overleg als via de gemeente – en dat heeft geleid tot de nodige aanpassingen aan het plan, die de meeste twijfel hebben kunnen wegnemen. De laatste planversie heeft dan ook een positief advies gehad vanuit de provincie. Er is niet zoiets als een ‘gedeeltelijk positief advies’. Met enkele laatste aandachtspunten waar wij ook nog mee aan de slag zijn gegaan. Dat is de situatie zoals hij nu is.”

Roijers zegt het verder ‘lastig’ te vinden dat Hobama naar aanleiding van de geopenbaarde stukken spreekt van ‘de ecologen’. “Het gaat om anonieme mails, waarbij de inhoud hooguit de suggestie kan wekken wat voor functionaris de mail heeft gestuurd. Het eindoordeel van de provincie is positief. De individuele meningen die in een (ver) verleden ooit op basis van vorige ontwerpversies zijn geuit, zijn individuele meningen – en dus niet de mening van ‘de provincie’, en deze zijn bovendien duidelijk achterhaald en weerlegd door het eindoordeel.”

Niet desastreus

De stukken die via het Woo openbaar zijn gemaakt – en die zijn te vinden op de website van de provincie – wekken inderdaad de indruk dat Hobama enigszins aan ‘cherry picking’ heeft gedaan. Het bewuste stuk van ‘de ecologen’ is niet mals. Het is niet gek dat een belangenvereniging deze welgevallige zaken benadrukt, maar andere stukken die tegelijkertijd openbaar zijn gemaakt laten een ander, meer genuanceerd, beeld zien. Hieruit komt een beeld naar voren dat de invloed van het zonnepark op flora en fauna niet desastreus is, zeker niet na een aantal in het plan opgenomen aanpassingen en als de eigenaar de gebruikelijke zorgplicht in acht neemt.

Roijers: “We hebben op advies van de provincie contact gezocht met het waterschap. De vrees bestond dat een aantal poelen die we willen aanbrengen een groot deel van het jaar droog zouden komen te staan. Het waterschap denkt dat dit kan worden voorkomen door de poelen 20 centimeter dieper te maken dan oorspronkelijk gepland. Dan zijn ze in het midden anderhalve meter diep. De kanten lopen schuin af. Op die manier zouden amfibieën ook droge periodes moeten kunnen overleven.”

Vergunning

De gemeente Lochem bevestigd nog niet dat een positief advies van de provincie is ontvangen. Wel dat er een reactie uit Arnhem is binnengekomen. Daarbij zouden een aantal opmerkingen zijn gemaakt waarmee de initiatiefnemer aan de slag is gegaan. Er is nog geen datum bekend waarop de vergunningaanvraag door het college van B&W wordt behandeld. Dat moet, na instemming, met een raadsvoorstel komen. De gemeenteraad is kritisch op nieuwe zonneparken, maar de aanvraag voor Bekenschot valt nog onder ‘oud beleid’ en moest daarom in behandeling worden genomen. Het nieuwe beleid staat alleen kleinschalige zonneprojecten toe.

Bekenschot omvat 16 hectare en zou bijna 25.000 zonnepanelen gaan bevatten, met een piekvermogen van 17 Megawatt. Dat is goed voor zo’n 5.300 huishoudens. TPSolar ontwikkelde in de gemeente Lochem eerder twee zonneparken. Berkelweide, bij de kanaalbrug, telt 25.000 panelen op 8,8 hectare. Opbrengst 9,7 Megawatt, goed voor 2.850 huishouden. Eerder werd al de voormalige stortplaats Armhoede voorzien van 23.000 zonnepanelen op 17,6 hectare. De piekopbrengst is hier 8,9 Megawatt, goed voor 2.650 huishoudens.

Lees HIER het bericht waarop TPSolar op reageerde…