Ecologen provincie zijn kritisch op plan zonnepark Bekenschot Barchem

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

BARCHEM – Ecologen die zich in opdracht van de Provincie Gelderland bogen over zonnepark Bekenschot, tussen Barchem en Ruurlo, zijn zeer kritisch op het plan. De uitdrukking ‘no go’ is veelzeggend. Het park laat onvoldoende ruimte voor de natuur en biodiversiteit, zo luidt het oordeel. De belangenvereniging Hobama kreeg de adviezen van de ecologen in handen via een beroep op de Wet open overheid (Woo).

Het zonnepark van 18 hectare vormt een obstakel in een ecologische verbindingszone. En de initiatiefnemers hebben te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de natuur, vinden de ecologen. Ze twijfelen of de ecologische verbinding gaat werken voor onder meer de boomkikker, kamsalamander en vuurvlinder tussen Natura 2000-gebied Stelkampsveld, natuurgebied Hagenbeek en een serie oude en nieuwe landgoederen, waaronder De Wiersse. En maatregelen om de in het gebied voorkomende steenuil te beschermen ontbreken.

Het rammelt

Het stuk, dat op een toon is geschreven dat erop duidt dat het vooral voor intern gebruik is bedoeld, bevat stevige uitspraken als ‘Het rammelt (nog) aan alle kanten’ en ‘iedereen ziet en voelt aan dat deze locatie met de voorgestelde schaal van ontwikkeling niet kan’. De groenelementen die de initiatiefnemers van het zonnepark willen aanleggen zorgden voor pluspunten in de voorlopige beoordeling door de provincie. De ecologen zijn kritisch op het rekenmodel dat hiervoor is gebruikt. Hobama noemt dat model ‘theoretisch, achter het bureau opgesteld en niet in de praktijk getoetst’.

In het plangebied van 18 hectare is 4 hectare gereserveerd voor vijf poelen, schraal grasland en natuurvriendelijke oevers. De ecologen noemen dat in hun stuk ‘schaamgroen’. Ze hopen ook dat wordt afgezien van een rand met hoog olifantsgras, dat de zonnepanelen aan het oog moet onttrekken. Ook oordelen ze dat een zonnepark van hooguit 7 hectare passend zou kunnen zijn op de beoogde plek. Ze schrijven overigens ook dat er voldoende ruimte is buiten het plangebied.

Groot wild

Groot wild krijgt het moeilijk als het zonnepark het komt. Een hek en de naastgelegen weg (N312) vormen een obstakel en zorgen voor stress bij de dieren, zo is de verwachting. De corridor van 20 meter, op een hekwerk van ruim 500 meter, is mogelijk onvoldoende om de dieren vrij baan te geven.

De afdeling Ruimte en Landschap van de provincie een gedeeltelijk positief advies aan de gemeente Lochem heeft gegeven als onderdeel van de vergunningprocedure. Het oordeel van de ecologen lijkt deels te zijn genegeerd, hoewel er wel een aantal kritische kanttekeningen worden gemaakt. Er zijn zorgen dat de beoogde vijf poelen, de natuurlijke oever en de natte graslanden in de zomer en late voorjaar droog komen te staan. Op dit jaar na stonden in de afgelopen vijf jaar de sloten ter plaatse in die perioden steeds droog.

Steun

Voor Hobama zijn de beoordelingen van de ecologen een extra steun in de rug in de strijd tegen de plannen voor het zonnepark Bekenschot. Die komen bovenop andere bezwaren die de vereniging al heeft ingebracht. Zo zou het in strijd zijn met regels die de gemeente zelf hanteert voor onder meer de omvang en landschapsontwikkeling. De gemeente Lochem heeft momenteel een moratorium op nieuwe grote zonne- en windparken, maar Bekenschot werd aangevraagd toen de oude regels nog van kracht waren en is daarom in behandeling genomen.

Hobama wijst ook op de opvatting van het nieuwe provinciebestuur, en sinds kort ook van milieuminister Jetten, dat de aanleg van zonneparken op landbouwgrond en in natuurgebieden zo mogelijk moet worden vermeden. Zon op dak heeft de voorkeur. Hobama vindt dat de gemeente voldoende reden heeft ‘om dit hoofdpijndossier na bijna vijf jaar te sluiten’.