Omstreden nieuwe inrichting gemeentehuis kan doorgaan

0
Het gemeentehuis van Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Veel is er de laatste weken over gezegd, maar de vernieuwing van de inrichting van het Lochemse gemeentehuis kan doorgaan. Al kreeg het college van B&W maandag nog wel wat ‘denkwerk’ mee van de gemeenteraad. De oppositie stemde tegen, maar met de steun van de coalitie van GB, VVD en MmL kan het plan worden uitgewerkt. Grootste punt van kritiek is dat niet op voorhand duidelijk is hoe het gevraagde krediet van 1,1 miljoen precies wordt besteed.

Het 10 jaar oude gemeentehuis is toe aan een grondige aanpassing. Aan de eisen voor goed werkgeverschap, maar ook op het gebied van gastheerschap. Dat laatste deel is het meest omstreden. Met name de uitdrukking ‘gezellig maken’, als het gaat om de immense hal van het gebouw, viel verkeerd in tijden waarin veel mensen maar moeilijk kunnen rondkomen. Twee weken geleden gaf burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve al toe dat dit een verkeerde woordkeuze was. Het doel is om bezoekers beter te ontvangen.

Groene wand

Of dit moet door in de hal een groene wand van planten aan te brengen was ook maandag weer onderwerp van gesprek. Die voorziening vergt een forse investering en is bovendien prijzig in onderhoud. Van ‘t Erve gaf nogmaals aan dat die boodschap is begrepen. Een motie van GB om de wand helemaal te schrappen en het budget voor de groenvoorziening in de binnenruimte te halveren haalde het niet. Voor het eerst sinds de verkiezingen stond de partij, met acht zetels in de raad, helemaal alleen.

Een wijzigingsvoorstel van GroenLinks, CDA en PvdA dat aanstuurde op splitsing van het plan haalde het evenmin. Het idee was om twee aparte plannen te maken voor de werkplekken in het gemeentehuis enerzijds en voor de aanpak van het publieksgedeelte anderzijds. De burgemeester ontraadde dit voorstel sterk omdat het tot vertraging en extra kosten kan leiden. Hij sprak verder van een ‘samenhangend plan’ waarbij ontkoppeling niet wenselijk is.

Eisen

Van ‘t Erve gaf toe dat niet op voorhand exact duidelijk is waaraan het geld precies besteed wordt. Dit komt mede omdat er, na instemming van de raad, een plan moet worden gemaakt waarbij per (werk)kamer in het gemeentehuis moet worden bepaald wat daar precies moet gebeuren om deze aan de nieuwste eisen te laten voldoen.

Een motie van GB en D66 om het gemeentehuis optimaal toegankelijk te maken voor iedereen kreeg bijna unanieme steun. Het college wordt opgedragen om zowel de hal als de buitenruimte vriendelijker te maken voor onder meer mensen in een rolstoel of met een visuele handicap. Ook moet het via wegwijzer voor bezoekers duidelijk zijn waar ze moeten zijn.