PvdA: ‘Ontwikkelingen Bloemenkamp Gorssel zorgelijk’

0
De Bloemenkamp in Gorssel staat op de nominatie om te worden gesloopt.

GORSSEL/LOCHEM – De PvdA in de Lochemse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over de Bloemenkamp in Gorssel. De fractie zegt zorgelijke signalen te ontvangen van bewoners van het met sloop bedreigde wooncomplex. ‘Na een eerste gesprek met de wethouder Bosch is onzekerheid en onrust eerder groter geworden’, aldus de PvdA in een toelichting.

Volgens de sociaaldemocraten lijkt het college zich te richten op de eigen woonvisie en niet op de specifieke opdracht die zij 22 maart van de raad heeft gekregen. Toen werd unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om in geval van daadwerkelijke sloop van de Bloemenkamp te zorgen voor vervangende nieuwbouw van 39 sociale huurwoningen.

Lees HIER een eerder bericht over de genoemde motie…

Eigenaar

De eigenaar van het wooncomplex wil overgaan tot sloop en nieuwbouw van woningen in de vrije huursector. Dat leidt vrijwel zeker tot hogere huurprijzen die niet voor alle huidige bewoners haalbaar zijn. Het complex is in handen van de stichting Vastgoed Zorgsector (VGZ) waarmee de gemeente geen bindende afspraken kan maken, zoals dit bijvoorbeeld wel kan met woningstichtingen.

De PvdA wil van het college van B&W weten of er al een beeld is van hoe, waar en wanneer de vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen kan plaatsvinden. Ook wordt gevraagd naar het verloop van overleg met de eigenaar van de Bloemenkamp zodat bij sloop gelijktijdig dan wel aansluitend nieuwbouw kan plaatsvinden.

Uitroken

Uit gesprekken met bewoners werd volgens de PvdA duidelijk dat men bang is voor een zogenoemde ‘uitrookstrategie’ waardoor de hechte gemeenschap uiteen wordt geslagen. ‘Met een sociaal plan in de hand worden bewoners individueel benaderd en uitgeplaatst. Daarmee wordt de leefbaarheid in de Bloemenkamp stapje voor stapje aangetast. En wordt het perspectief wat de gemeenteraad met haar besluit op 22 maart beoogd heeft langzaam tenietgedaan’, zo schrijft de partij.

Verder wil de PvdA weten hoe het college invulling geeft aan een eerdere belofte om de ontwikkelingen in goed overleg met de bewoners te laten plaatsvinden.

Een petitie voor behoud van de Bloemenkamp in de huidige vorm is ruim 400 keer ondertekend.