Lochemse zorgverzekeringsexpert: ‘Premie mogelijk 70 euro hoger’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

ACHTERGROND LOCHEM – Vorige week stelde topman Oomen van zorgverzekeraar DSW dat een tegenvaller ervoor zorgt dat de premie volgend jaar met 30 euro omhoog moet. Volgens de Lochemse zorgverzekeringsexpert Rob Adolfsen is dit niet het hele verhaal. Volgens hem kan de premie zomaar 70 euro (op jaarbasis) hoger uitvallen. Hij brengt overigens meteen nuancering aan als het gaat om de impact.

Zorgaspect
Adolfsen werkte jarenlang bij diverse zorgverzekeraars en is de eigenaar van de online-
vraagbaak zorgaspect.nl. Ook was hij initiatiefnemer van Anno12, een nieuwe
zorgverzekering die het uiteindelijk net niet redde.

Rekensom
De rekensom die leidt tot een mogelijke premieverhoging met 70 euro is niet moeilijk. Maar het achterliggende financiële systeem is door bijna niemand meer te doorgronden. Adolfsen hamert daar al jaren op. Naar aanleiding van een column Özcan Akyol twitterde hij zaterdag dat als zelfs de AD-columnist aperte nonsens begint uit te kramen er sprake is van een ernstig communicatieprobleem voor verzekeraars. ,,Het is bijna niet meer uit te leggen.”

Transitie AWBZ
Eerst die 70 euro: Naast de ‘tegenvaller’ – waarover hieronder meer – die leidt tot 30 euro extra premie per jaar komt daar nog 20 euro bovenop van de verrekening van de transitie van een deel van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de basisverzekering (o.a. thuiszorg). Die overgang kost 200 euro per verzekerde. De helft daarvan wordt geïnd via de werkgevers. De andere 100 euro wordt gedurende 5 jaar bij verzekerden geïnd in moten van 20 euro. ,,De overheid durfde die verhoging van 100 euro destijds niet in één keer bij de verzekerden te halen via de premie omdat men was dat de pleuris uit zou breken.”

Inflatie
30+20=50 euro. Dan komt er naar schatting nog  eens 20 euro aan inflatie bij, uitgaande van 1,5 à 2 procent. Daarmee staat de teller voor 2018 dus op 70 euro. Of die verhoging er ook echt komt hangt af van hoe de verzekeraars ermee omgaan. De eerste indicatie komt op de vierde dinsdag van september als DSW als eerste de premie voor 2018 bekend maakt. De rest volgt pas in november.

Rob Adolfsen

Tegenvaller
De tegenvaller van 400 miljoen die vorige week wereldkundig werd gemaakt door Chris
Oomen van DSW betreft het verschil tussen wat de verzekeraars uit de staatskas ontvingen en wat er daadwerkelijk werd gedeclareerd. ,,Dat is in onze hoofden een enorm bedrag. Maar in werkelijkheid is het ‘maar’ 1 procent van de 40 miljard aan zorgkosten op jaarbasis”, zegt Adolfsen. ,,Dat heeft te maken met de rijksbegroting. Daarvoor moet vooraf een inschatting worden gemaakt hoeveel we in het jaar daarop gaan declareren. Als je dat voor 99% goed weet te doen, doe je het niet slecht”, zo luidt de uitleg.

Financiering
De financiering van de zorg heeft een aantal peilers. De helft van alle kosten (ruim 20 miljard) worden door werkgevers (én ZZP-ers) betaald. Dit wordt niet ingehouden op het loon van werknemers. De premies die iedere Nederlander boven de 18 jaar rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar levert 17 miljard op. Dan komt nog 4 miljard binnen bij de zorgverzekeraars via het verplicht eigen risico en te betalen eigen bijdragen. De overheid betaalt uit belastinggeld de zorg voor inwoners jonger dan 18 jaar. Dat komt neer op 2,5 miljard per jaar.

Lees meer over de financiering van de zorg op zorgaspect.nl

Werkgevers
Het komt erop dus op neer dat werkgevers de ene helft bijdragen via de staatskas (het
zogeheten ‘vereveningsfonds’ of ‘centrale kas’) en de verzekerden de
andere helft. Nu er 400 miljoen teveel aan de verzekeraars is toebedeeld uit de centrale kas eisen de werkgevers dat volgens Adolfsen terug: ,,Via hun belangenorganisatie
VNO/NCW zitten ze daar bovenop en het wordt hoe dan ook verrekend.”

Reserves
Bij de vraag of (alle) verzekeraars de premies ook daadwerkelijk verhogen komen de
veelbesproken reserves om de hoek kijken. Daarover doen veel verhalen de ronde. Volgens
sommigen zijn de reserves enorm en kunnen de verzekeraars die best aanwenden om de
premiestijgingen op te vangen. Dat hebben veel verzekeraars overigens ook gedaan in de
afgelopen jaren. Hierdoor zijn die reserves flink afgenomen.

Solvabiliteit
Het moeilijker deel van het verhaal gaat over solvabiliteit. De verzekeraar moet een bepaalde reserve houden om klappen op te vangen. Dit geldt voor zowel gewone verzekeraars als zorgverzekeraars. Rijke zorgverzekeraars zouden dus nu een kans op extra klanten kunnen pakken door de premiestijging nogmaals uit de reserves te betalen, terwijl de concurrentie dit mogelijk niet kan. Adolfsen: ,,Dat is een gevaarlijk spel. Meer klanten betekent meer af te dekken risico’s en dus gaat je solvabiliteit hard achteruit. De reserves blijven immers gelijk terwijl de te betalen zorgkosten toenemen.”

Zorgtoeslag
Over de impact van de premieverhoging zegt hij: ,,Het gaat om 70 euro per jaar. Dat is
ongeveer 5 procent van wat we kwijt zijn aan de zorg en ruim 5 euro per persoon per
maand.” Vervelend voor als je iedere euro moet omdraaien, maar voor de echte minima zijn er’weer allerlei vangnetten, zoals de zorgtoeslag die ook omhoog zal gaan.

Toekomst
Gerust op de toekomst is hij niet. ,,Er wordt nog steeds geld uit het eigen vermogen (de
reserves) van verzekeraars gebruikt om de premies kunstmatig laag te houden. Op die manier wordt naar schatting momenteel zo’n 100 euro per verzekerde ‘gesubsidieerd’. Dat moet een keer worden teruggedraaid. Dat staat ons dus nog te wachten naast de laatste stap van 20 euro in de premie 2019 van de overheveling van de AWBZ naar de Zvw.

Meer informatie

Rob Adolfsen gaat dit thema in september meer gedetailleerd uitwerken op zijn eigen
website zorgaspect.nl.