Premies nieuwe Gemeentepolis Lochem bekend

0
Screenshot van de pagina met 'Lochemse polissen' op gezondverzekerd.nl

LOCHEM/GORSSEL – De premies van zogeheten Gemeentepolis voor 2021 zijn bekend. Lochem verruilt Salland Zorgverzekeringen voor Aevitae. Door een vervelende fout hebben dinsdag enige tijd te lage premiebedragen op de website gezondverzekerd.nl gestaan. Mensen die zich op basis van de foute bedragen hebben aangemeld zijn benaderd. Ze kunnen afzien van de deal of ze gaan de inmiddels aangepaste premie betalen.

Lochem biedt via Aevitae drie polissen aan. Dit zijn de Gemeentepolis Start, Plus en Uitgebreid. De premies bedragen respectievelijk 125,73, 159,33 en 170,08 euro per maand. Alleen bij de laatste twee varianten is ook het eigen risico van 385 euro per jaar meeverzekerd. De variant Start lijkt dus vooral geschikt voor mensen die weinig gezondheidsproblemen hebben en die verwachten het eigen risico niet (geheel) te hoeven betalen.

Dekking

Bij de polissen loopt de dekking uiteraard geleidelijk op. Dit komt onder meer tot uitdrukking in meer behandelingen door een fysiotherapeut tot aan vergoeding van de eigen vergoeding aan het CAK voor thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Aevitae-polissen worden gedekt door EUCARE. Deze Maltese verzekeraar heeft veel zorgverleners gecontracteerd. Wie wil checken of zijn of haar zorgverlener is gecontracteerd kan dit checken op online-zorgkaart.

Prijsstijging

De redactie kreeg signalen dat de prijzen van de polissen voor 2021 hoger zijn dan die de gemeentepolis van Salland, die de verzekering niet langer aanbiedt in de gemeente Lochem. De gemeente geeft toe dat er sprake is van een prijsstijging bij de twee uitgebreidere pakketten. De goedkoopste polis is zelfs iets goedkoper dan bij Salland omdat de gemeentelijke bijdrage flink is gestegen. De gemeente doet er 19,80 euro per maand bij.

De stijging van de prijs van de andere pakketten was volgens de gemeente onvermijdelijk. “Salland betekende dit jaar een te lage prijs en ook daar gaan de premies voor 2021 flink omhoog. Alleen al de basispremie wordt daar 11 euro duurder. De aanvullende vergoedingen zijn bij Aevitae gelijk of beter. Zo is bijvoorbeeld orthodontie aanzienlijk beter verzekerd”, aldus een verklaring.

Gemeentelijke bijdrage

Wat betreft de gemeentelijke bijdrage steekt Lochem niet slecht af bij buurgemeenten. De genoemde bijdrage van 19,80 euro op de Start-variant is een stuk hoger dan de 6,80 euro in Zutphen en de 8,78 euro in Berkelland. Dit komt in beide gemeenten ook tot uitdrukking in een flink hogere premie voor de minst uitgebreide variant. In Rijssen-Holten is de bijdrage van de gemeente een fractie hoger maar dit leidt niet tot lagere premies dan in Lochem.

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage in het zwaarste pakket is gelijk gebleven ten opzichte van bij Salland (40 euro). Het middenpakket bestond bij Salland niet. Op advies van intermediair BS&F en Aevitae heeft Lochem de gemeentelijke bijdrage op 30 euro gezet.

Voor wie?

Door de prijs van de Start-polis hoopt de gemeente ook andere minima dan jongeren en mensen met jonge kinderen aan te spreken. De Gemeentepolis is bestemd voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de verzekering dus niet alleen beschikbaar voor mensen die een uitkering via de gemeente ontvangen.

Door meeverzekeren van het eigen risico in de twee duurdere varianten worden de premies concurrerend met die van andere verzekeraars. Met prijsstijgingen heeft iedereen te maken. Belangrijk gegeven voor mensen die voor de Gemeentepolis in aanmerking komen is dat de zorgtoeslag waar zij meestal recht op hebben ook stijgt.

Vergelijken

Vergelijken is lastig omdat de dekking en de keuzevrijheid sterk verschillende per verzekeraar. Wie gaat shoppen kan al een basisverzekering vinden vanaf 85 euro. Maar dan is de dekking beperkt en de dan bepaalt de verzekeraar waar je wel en niet behandeld kunt worden. De gemiddelde basisverzekering kost volgend jaar 124,80 euro.

Zorgwijzer.nl heeft een overzicht met de premies voor 2021 van alle verzekeraars online staan. Dezelfde website biedt ook een keuzehulp.

Meer informatie

Wie meer wil weten of hulp wil bij het aanmelden, kan terecht op één van de digitale spreekuren. Via de website Spreekuur.gezondverzekerd.nl/aevitae kunnen mensen zelf in de agenda een afspraak maken. Op een moment wanneer dat het beste uitkomt. Bellen met ’t Baken mag ook, via: 0573 289 290.