Huisartsen: ‘Zorgverzekeraars zorgen niet goed voor ons’

0
Jan Nikkels en Anne Roelofsen zijn ontevreden over hoe huisartsen in de regio door zorgverzekeraars worden behandeld (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/RUURLO – Een 14-tal huisartsen in Lochem, Ruurlo, Vorden, Eefde en Steenderen voelen zich een speelbal van grote en oppermachtige zorgverzekeraars. Dat zorgt tot nauwelijks verhulde woede. Naast dreigende slechtere voorwaarden en daardoor minder inkomsten is er grote verontwaardiging over het gebrek aan overleg. Verzekeraars zijn nauwelijks aanspreekbaar. ‘We mogen tekenen bij het kruisje en verder onze mond houden’, zo verwoorden Anne Roelofsen uit Lochem en Jan Nikkels uit Ruurlo de frustratie.

Voor de betrokken artsen was Menzis tot nu toe de zogeheten preferente verzekeraar. Dat wil zeggen dat met deze verzekeraar een overeenkomst wordt gesloten en andere verzekeraars deze volgen. Zo’n contract komt tot stand via onderhandelingen met zorggroepen. In deze regio is dat Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu), met in totaal 53 aangesloten artsen.

Menzis

Afgelopen najaar viel bij de artsen, die een contract hadden met Menzis, een brief op de mat waarin werd uitgelegd dat de 14 artsen een te kleine groep vormen om mee te onderhandelen. Er was een ontsnappingsclausule, maar die zou grote gevolgen hebben voor de patiënten. De huisartsen zouden zich dan moeten aansluiten bij een andere huisartsenpost. In dit geval zou dit Winterswijk zijn. Daar is Menzis wél de dominante verzekeraar.

In de regio Zutphen is Zilveren Kruis de grootste verzekeraar. Anne Roelofsen: “Zij bieden een contract die voor ons veel slechter uitpakt. Het komt erop neer dan we hetzelfde werk moeten doen voor veel minder geld. Wij moeten wel onze praktijk draaiende houden en onze medewerkers betalen. Iedereen beschouwt ons als ondernemer, behalve de zorgverzekeraars. Daar hebben we niets te vertellen.”

Winstoptimalisatie

Jan Nikkels zegt: “Wij werken voor de zorgverzekeraars en je zou verwachten dat ze een beetje beter zouden zorgen voor hun ‘medewerkers’. Dat doen ze niet. Alles lijkt te draaien om winstoptimalisatie. En sinds 2018 mogen ze die winst uitkeren. Voordien moest het geld in de zorgsector blijven.” Nikkels is overigens van mening dat Menzis geen juridische grondslag heeft om de huisartsen aan de kant te zetten.

Zowel bij Menzis als Zilveren Kruis lijkt niemand aanspreekbaar voor zaken die over contracten en voorwaarden gaan. “Je krijgt hooguit een student aan de lijn die ons niet verder kan helpen. Mensen die erover gaan krijg je niet te spreken. Je komt er gewoonweg niet doorheen. Er is zelfs geen consulent die contacten met de huisartsen onderhoudt”, aldus Anne Roelofsen. “Er is geen sprake van gelijkwaardige onderhandelingen”, vult Jan Nikkels aan.

Behandeling

Zilveren Kruis heeft volgens de twee artsen nog een ander probleem. Ziekenhuizen weigeren regelmatig behandeling van patiënten omdat het aantal behandelingen dat door Zilveren Kruis is ingekocht ruimschoots wordt overschreden.

Betere afspraken met huisartsen kunnen volgens Roelofsen en Nikkels veel geld besparen. De kosten van de zorg kunnen omlaag, of toch tenminste minder snel stijgen, als huisartsen de kans – en het geld – krijgen om meer tijd aan de patiënt te besteden. Dit kan zorgen voor een drastische teruggang van het aan doorverwijzingen per jaar. “Er bestaat een subtiel evenwicht tussen wat wij als huisartsen kunnen doen en de kosten van veel duurdere specialistische zorg”, zegt Jan Nikkels. Hij becijfert dat als alle huisartsen in het land per dag één patient minder doorverwijzen er onder de streep al gauw anderhalf miljard wordt bespaard.”

Praktijk

De overeenkomst met de zorgverzekeraar is van groot belang voor de huisartsen. In een moderne praktijk werkt een heel team. Of je dat overeind kunt houden hangt sterk af van wat de vergoedingen voor verrichte werkzaamheden zijn. Rigoureuze verandering van beleid kan vervelende gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld een extra medewerker voor een specifieke taak wordt aangenomen. Als de vergoeding voor die taak wijzigt is de huisarts als werkgever wél gebonden aan arbeidsrechtelijke regels en kan de medewerker niet zomaar aan de kant worden gezet.

Bij de huisartsenpraktijk van Roelofsen en Peterse in Lochem kan verslechtering van het contract er zelfs voor zorgen dat een noodzakelijke verhuizing naar een ander pand vertraging oploopt. “Onze boekhouder zegt dat we er nog maar eens goed over moeten nadenken onder deze omstandigheden”, aldus Anne Roelofsen.

Deze week haalde de relatie tussen de huisartsen en Zilveren Kruis het landelijke nieuws. Honderden artsen vrezen hun praktijkondersteuners niet langer te kunnen betalen door een wijziging in het vergoedingensysteem van de verzekeraar. Zilveren Kruis ontkent overigens dat het wil bezuinigen maar juist te investeren in de huisartsenzorg. Deze actualiteit staat los van de problemen van de regionale huisartsen.

Patiënten

De Landelijke Huisartsen Vereniging is op de hoogte van de ontwikkelingen en kent het fenomeen ook uit andere delen van het land, maar heeft de regionale huisartsen laten weten niet veel te kunnen doen. Gevraagd naar wat patiënten van de betrokken huisartsen eventueel kunnen doen zeggen de artsen: “Niet erg veel. Maar wie van plan is om nog van verzekeraar te wisselen, weet nu hoe deze twee grote zorgverzekeraars met ons omgaan.”

Reactie Zilveren Kruis

Een woordvoerster van Zilveren Kruis reageert geschrokken op de klachten van de huisartsen. Dat de verzekeraar niet bereikbaar zou zijn voor huisartsen wordt ontkend. De letterlijke reactie luidt: “Voor zorgaanbieders zijn we bij Zilveren Kruis op verschillende manieren bereikbaar. Er is een speciaal team dat per mail en telefonisch bereikbaar is voor algemene vragen over declareren en contracten. Daar werken overigens geen studenten.”

“In onze kernregio’s hebben we ook zorginkopers die op verschillende manieren contact hebben met de regio-organisaties en ook bij vragen beschikbaar zijn. Van bezuinigingen op de huisartsenzorg is bij Zilveren Kruis geen sprake.

Voor verzekerden is het van belang te weten dat men altijd naar zijn eigen huisarts kan. Ook komend jaar. Zilveren Kruis zal komend jaar tientallen miljoenen extra investeren in de huisartsenzorg om huisartsen te ondersteunen bij de toenemende zorgvraag. We zullen contact opnemen met de betreffende huisarts(en) in onze regio om te bespreken welke extra informatie nodig is.”

En ten slotte wordt de opmerkingen van de artsen over winstmaximalisatie en winstuitkering betwist. “Zorggeld blijft bij ons gewoon binnen zorg”, zo is het weerwoord.