Gemeenteraad stelt woonvisies met enkele wijzigingen vast

0
De raadszaal in het Lochemse gemeentehuis (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – De kogel is eindelijk door kerk. De kernvisies Wonen voor Lochem, Laren en Harfsen zijn dinsdagavond vastgesteld door de gemeenteraad, zij het met een aantal wijzigingen. De locaties voor tijdelijke woningen voor zogeheten spoedzoekers, aan de Lange Voren en de Hessenweg in Lochem, werden uit de visie voor de kern Lochem gehaald. De raad wil, liefst nog dit jaar, een voorstel van B&W ontvangen, met een onderbouwd plan en zo mogelijk met meer locaties in de gemeente.

Een verslag van het geschorste deel van de vergadering van maandag is HIER te lezen…

De vergadering strandde een dag eerder doordat GroenLinks, uit het niets, drie wijzigingsvoorstellen presenteerde. Zowel raad als college hadden de nieuwe stukken niet vooraf kunnen bestuderen en voelden zich voor het blok gezet. Na overleg werd besloten de vergadering te schorsen tot de dag daarop.

Bouwlocaties

GroenLinks zag de drie voorstellen sneuvelen. De fractie verloor maandag een stemming over een amendement waarmee het de kernvisies voor kennisgeving wilde aannemen. De status zou onduidelijk zijn. Met de drie nieuwe voorstellen werd geprobeerd om de bouwlocaties uit de structuurvisie 2012-2020 prioriteit te geven, ten koste van nieuwe locatievoorstellen uit de kernvisies. Maandag had GB al steun gekregen voor het voorstel om de kernvisies te bestempelen als ‘gemeentelijk beleid’ om juridische brokken te voorkomen.

Het genoemde VVD-voorstel om de Lange Voren en Hessenweg te schrappen kreeg wel brede steun. Dat was voor de stemming al duidelijk, want het amendement had bij voorbaat de steun van GB, MmL, CDA, D66 en PvdA. Wethouder Marja Eggink vreest enig tijdsverlies voor doelgroepen die het meest om huisvesting zitten te springen, zoals jongeren en statushouders. Gezocht wordt naar locaties waar snel kan worden gebouwd. De kritiek dat de beide Lochemse locaties uit de lucht waren komen vallen werd de Eggink andermaal verklaard met de opmerking: ‘Als we ze binnenkort via een apart voorstel hadden gepresenteerd had u zich waarschijnlijk afgevraagd waarom we ze niet in de kernvisie opnamen.”

Tijdelijk

Door in te zetten op tijdelijkheid (maximaal 10 jaar) hoeft geen lange bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd, maar volstaat een omgevingsvergunning. Grond van de gemeente zelf of van een welwillende grondeigenaar is daarbij een vereiste om echt snelheid te kunnen maken. De raad vraagt nu om breder te kijken dan alleen Lange Voren en Hessenweg. Met name de PvdA wees op het belang om mensen over de kernen of wijken te verdelen. Dat bevordert de integratie en voorkomt dat mensen met de dezelfde achtergrond of problematiek bij elkaar komen te wonen.

Meedenken met Lochem diende, met steun van CDA, VVD en GB, een amendement  waarin toevoeging van de bouwlocatie Reeverweg-Oost aan de kernvisie voor Harfsen wordt bepleit. Dit zou betekenen dat in Harfsen maar liefst drie (potentiële) nieuwbouwlocaties beschikbaar komen. De wethouder denkt dat de bedoelde grond in financiële zin lastig is te ontwikkelen. Ze noemde het ‘een enclave’ in het Gelders Natuurnetwerk. Het voorstel werd desondanks aangenomen.

Moties

Naast de twee afgedwongen wijzigingen werden dinsdagavond acht moties behandeld. Drie daarvan werden uiteindelijk weer ingetrokken. Daaronder een motie van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 over sportpark De Elze in Lochem. Besloten werd om een nieuwe sportvisie van het college af te wachten en in gesprek te blijven over mogelijkheden om accommodaties te verplaatsen en ruimte te maken voor woningbouw. Wethouder Eggink wees erop dat nieuwbouw zeker niet voor 2030 haalbaar is en dat is het jaartal waarop alle huidige inspanningen zijn gericht.

Een motie van LochemGroen! en GroenLinks, over groen bouwen en -wonen kreeg, na een flinke aanpassing van de tekst wél steun van een meerderheid. Details als een begrenzing van het maximaal aantal toegestane tegels in tuinen bij nieuwbouwwoningen werden geschrapt. Een deel van zaken die de indieners beogen worden ook al via het biodiversiteits- of klimaatadaptieplan nagestreefd.

Hofjes

LochemGroen! boekte nogmaals succes met een mede door PvdA, GB en VVD ingediende motie over levensloopbestendig bouwen, bijvoorbeeld door middel van bijvoorbeeld moderne ‘hofjes’ waar verschillende leeftijdsgroepen samenleven.

De stemming over het raadsvoorstel werd gesplitst in vijf beslispunten, waaronder de drie kernvisies voor Lochem, Laren en Barchem zelf. Ze haalden allemaal een ruime meerderheid. De PvdA stemde als enige tegen alle vijf onderdelen. Hierna is het college weer aan zet. Als eerste volgende stap moeten nog vier nieuwe kernvisies worden geproduceerd voor Eefde, Gorssel, Epse en Barchem.