Woonvisies openbaren bouwlocaties in Gorssel, Eefde, Barchem en Epse

0
Deel van de cover van de Kernvisie Wonen Epse en Joppe (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – De langverwachte woonvisies voor Gorssel, Eefde, Barchem en Epse/Joppe zijn klaar. De afgelopen dinsdag door het college van B&W vastgestelde visies maken duidelijk wat de voorkeurslocaties voor uitbreiding zijn. Per kern wordt beschreven hoeveel woningen er nodig zijn en waar deze gebouwd kunnen worden. Nu is de gemeenteraad aan zet. Ook belanghebbenden krijgen dan opnieuw een kans op in te spreken.

Met de vier nieuwe kernplannen zijn alle Lochemse kernen voorzien van zo’n plan en wordt min of meer duidelijk waar tot 2030 de ongeveer 1300 benodigde nieuwe woningen worden gebouwd en wat voor soort woningen dit moeten zijn. De kernvisies voor Lochem, Laren, Almen en Harfsen zijn eerder al, al dan niet met aanpassingen – vastgesteld door de gemeenteraad. Daar zijn de vooronderzoeken, ruimtelijke plannen en/of verwerving van grond inmiddels begonnen.

Locaties

Bij bijna alle kernen zijn uitbreidingslocaties nodig om de beoogde aantallen te halen. Daar moeten 800 van de 1300 nieuwe huizen worden gebouwd. Volgens wethouder Marja Eggink zijn de aantallen en soorten woningen gebaseerd op overleg met onder meer dorpsraden en peilingen onder inwoners. Sommige uitbreidingslocaties werden door inwoners zelf aangedragen als meest logische. Op gronden die in beeld kwam heeft de gemeente waar nodig een claim gelegd via de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Eigenaren die willen verkopen moeten de grond in dat geval eerst aanbieden aan de gemeente. Enkele percelen heeft de gemeente al in eigendom. Andere zijn in bezit van commerciële ontwikkelaars.

Het gaat in de nu gepresenteerde kernvisies om de volgende concrete plannen:

BARCHEM:
• In totaal staan voor Barchem 74 woningen voor de periode tot 2030 gepland, waarvan circa 35 op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Barchem is Barchem-Zuidoost. Deze locatie ligt tussen de Ruurloseweg en de Molenweg.

EEFDE:
• Voor Eefde staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland, waarvan circa 70 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw zijn 2 locaties in Eefde: de inbreidingslocatie Sportveld Detmerskazerne en de uitbreidingslocatie Rustoordlaan.

EPSE/JOPPE:
• In Epse en Joppe is de planning om 53 woningen te bouwen, waarvan 40 woningen op nieuwe locaties. De keuze voor de nieuwbouwlocatie is gevallen op Waterdijk-West (ten zuiden van de Dortherweg) in Epse. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de circa 40 woningen.

GORSSEL
• Voor Gorssel komen, naast de nieuw te bouwen woningen op de locatie Bloemenkamp, 165 woningen bij tot 2030. Daarvan komen er 100 op nieuwe locaties. Daarmee komt het totaal aantal nieuw te bouwen woningen op ongeveer 208. Het precieze aantal woningen dat op de locatie Bloemenkamp terugkomt is nog niet bekend. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Gorssel zijn de inbreidingslocatie Mogezomp en de uitbreidingslocaties Smitskamp en Gorssel Noord-Oost.

Wat te kiezen

Per kern zijn vaak meerdere bouwlocaties onderzocht. Die zijn niet allemaal nodig en hoewel het college nu voorkeuren heeft benoemd, valt er voor de gemeenteraad dus wat te kiezen. Eerder maakte de raad voor Harfsen een andere keuze dan het college. Lochem maakt overigens plannen voor 1700 woningen zodat, als er onderdelen mislukken, onder de streep alsnog 1300 woningen overblijven.

Wethouder Marja Eggink hoopt vurig dat alle betrokkenen de urgentie van woningbouw in het oog houden. De behoefte is groot en vooral starters, jongeren en ouderen wachten soms al lang op (nieuwe) huisvesting. “Hiermee bieden we een oplossing voor de woningnood in onze gemeente. Er zijn veel mensen op zoek naar een woning. Dit is een mooie stap. Ik hoop nu dat we snel de plannen kunnen uitvoeren. Zo behouden en, waar mogelijk, versterken we de leefbaarheid in onze kernen”, aldus Eggink.

Sociale huur

De gemeente Lochem lijkt niet te gaan voldoen aan de wens van minister Hugo de Jonge om 30 procent sociale huurwoningen te realiseren. Lochem mikt op 20 procent. Wethouder Eggink zegt dat dit in overleg gebeurt met de partners in de Regio Stedendriehoek. Steden als Zutphen en Deventer bouwen meer sociale huurwoningen en Lochem wat minder. Het gemiddelde in de regio komt op ruim 30 procent uit. Overigens wordt in Eefde en Gorssel vermoedelijk wél 30 procent gehaald, maar in de kleinere kernen minder. Daar wordt vooral ingezet op betaalbare koop.

Het verhaal hierbij is dat het in plattelandsgemeenten lastiger is om sociale huurwoningen te realiseren in met name de kleine kernen. Woningcorporaties kijken vooral naar kernen waar voor hun doelgroepen belangrijke voorzieningen beschikbaar zijn. In dorpen ontbreekt bijvoorbeeld vaak goed openbaar vervoer of een apotheek. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren in kleine kernen vrijwel allemaal streven naar een koopwoning. Of dat bij de huidige prijzen reëel is, is de vraag, maar de wens is er in ieder geval. In Barchem bleek tijdens een peiling bijvoorbeeld dat slecht 5 procent veel waarde hecht aan (nieuwe) huurwoningen.

Inspraak

In de voorontwerpfase van alle Lochemse kernvisies kwamen er zo’n 850 inspraakreacties binnen. Uit Gorssel kwamen toen ook al veel reacties. Uit Barchem, Eefde en Epse/Joppe veel minder. Desondanks worden ook nu weer de nodige reacties van inwoners verwacht. De agendacommissie van de gemeenteraad kan besluiten om op korte termijn een aparte inspraakavond te plannen. Dit om te voorkomen dat alle insprekers in de 45 minuten, die daar tijdens een politieke avond gewoonlijk voor staan, aan bod moeten komen.

Het college van B&W hoopt dat de gemeenteraad in mei een besluit neemt over de vier visies. Daarna kan de ruimtelijke procedure beginnen. In de genoemde aantallen is overigens geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting voor zogeheten spoedzoekers. Hiervoor volgt een apart voorstel. In de kernvisie voor de stad Lochem leidden locaties voor tijdelijke huisvesting tot onrust. De gemeenteraad haalde twee betrokken locaties uit de visie en droeg het college op om met nieuwe voorstellen te komen.

De integrale kernvisies zijn te vinden via:
lochem.nl/wonen-bouw-en-verbouw/visie/kernvisies-wonen