Gemeente: ‘Doornberg in oktober/november weg uit Almen’

0
(archieffoto: LokaalGelderland.nl)

ALMEN/LOCHEM – De gemeente Lochem gaat er nu van uit dat Doornberg Recycling in oktober of november alsnog uit Almen is verdwenen. Eerder bestond de hoop dat het half september zou worden maar toen bleek al snel dat Doornberg nog geen banden mag opslaan in Enschede, waar het naar toe wil verhuizen.

De voorzieningenrechter heeft inmiddels bepaald dat de bouwstop die de gemeente Enschede oplegde voor het terrein aan de Binnenhaven moet worden opgeheven. Enschede verbood bouwactiviteiten omdat er nog slechts een ontwerpvergunning ligt. Definitieve vergunning laat nog even op zich wachten. Het besluit van de rechter betekent dat Doornberg, dat zich voortaan Rubber Verwerking Nederland (RVN) noemt, wél verder gereed mag maken. De opslag van banden moet echter wachten totdat de definitieve vergunning is afgegeven.

Dwangsommen

Desgevraagd heeft de gemeente Lochem nadere uitleg gegeven bij de dwangsommen die het bedrijf sinds 1 augustus verbeurd. Dat was uiterlijke vertrekdatum. Die lag overigens al precies een jaar na de oorspronkelijke deal met Doornberg. Het gaat om privaatrechtelijk overeengekomen dwangsommen. De afspraak kwam eind 2020 tot stand tijdens een rechtszitting in Zutphen.

Vanwege de privaatrechtelijke aard van de opgelegde dwangsommen hoeft de gemeente deze niet te innen. Het wordt als drukmiddel gebruikt en pas als het terrein in Almen is opgeleverd gaat de gemeente in overleg met Doornberg over de financiële afhandeling van de kwestie. De gemeente ziet in dat de datum van 1 augustus niet is gehaald maar dat er zicht is op een vergunning in Enschede.

Twee ton

Het ging om een dwangsom van 7.500 euro per dag, met een maximum van 200.000 euro. Dat maximum is inmiddels bereikt. Er is een verschil met een bestuursrechtelijk opgelegde dwangsom. Daarbij is meestal sprake van een illegale activiteit. Een dwangsom kan dan helpen om de overtreding te stoppen dan wel ongedaan te laten maken. In zulke gevallen zal het betrokken bestuursorgaan eerder overgaan tot invordering als de overtreding blijft voortbestaan.

Uitkoopsom

De gemeente heeft geen betalingsverplichtingen meer aan Doornberg. Met de ondernemer was oorspronkelijk afgesproken dat, wanneer hij het terrein per 1 augustus 2020 schoon zou opleveren, hij nog € 300.000 zou ontvangen. Als gevolg van het niet halen van die datum werd dat restant van de overeengekomen uitkoopsom van 2,7 miljoen niet uitgekeerd door de gemeente.

Bij de nieuwe afspraken, gemaakt tijdens de rechtszitting in november 2020, is in december toch nog € 40.000 van die 3 ton uitgekeerd. Dit was mede bedoeld om Doornberg in de gelegenheid te stellen de locatie in Enschede te kunnen verwerven. Het resterende deel van de 3 ton is vereffend met de huur die het bedrijf moet betalen voor de locatie in Almen en verbeurde dwangsommen.

Vragen PvdA

De PvdA-fractie in de Lochemse gemeenteraad heeft nieuwe schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Ook daarbij gaat het om vragen over het al dan niet innen van de dwangsommen. Verder wil de PvdA weten of het college van B&W al inzicht heeft in de kosten die de gemeente moet maken als het bedrijf omvalt en de gemeente dus zelf het terrein aan de Scheggertdijk moet ontruimen. Ook de sloop van de gebouwen komt dan voor rekening van de gemeente. De PvdA vraagt zich af of de al betaalde uitkoopsom dan nog kan worden terugverdiend. De gemeente wil bouwkavels verkopen.

Ten slotte vragen de sociaaldemocraten of het college van plan is om opnieuw naar de rechter te stappen om de naleving van de afspraken af te dwingen. Gezien de reactie van de gemeente op vragen van LochemsNieuws lijkt dit momenteel niet in de planning te zitten.

Lees ook:

Doornberg Almen niet voor half september vertrokken uit Almen [update]