Doornberg Almen niet voor half september vertrokken uit Almen [update]

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ALMEN/LOCHEM – Zoals al verwacht heeft Rubber Verwerking Nederland (RVN)/Doornberg Recycling de deadline van 1 augustus niet gehaald. Voor die datum had het bedrijfsterrein aan de Scheggertdijk in Almen volledig ontruimd opgeleverd moeten worden aan de gemeente Lochem. Het college van B&W wacht nu af of het bedrijf nieuwe toezeggingen nakomt. De verhuizing naar Enschede is begonnen en zou half september zijn afgerond. In de tussentijd verbeurt de firma een dwangsom van 7.500 per dag.

[update 3/8 15.30u: Doornberg verbeurt, in tegenstelling tot wat in de eerste versie van dit bericht werd gemeld, een dwangsom van 7.500 euro per dag, met een maximum van 200.000 euro. De teller begon te lopen op 1 augustus.]

Sinds vorige week ligt er een ontwerpvergunning voor de beoogde nieuwe locatie van RVN aan de Binnenhaven in Enschede. Starten met de bedrijfsactiviteiten mag echter pas als de vergunning definitief wordt. Als er geen bezwaren komen duurt dit nog tot eind september of begin oktober. De ontwerpvergunning ligt momenteel 6 weken ter inzage.

Voorraad verhuizen

Het bedrijf heeft de gemeente laten weten te zijn gestart met het overbrengen van de voorraad banden en ander rubbermaterialen van Almen naar Enschede. Dit zou ertoe leiden dat het terrein aan de Scheggertdijk half september leeg is.

De overschrijding van de datum van 1 augustus leidt ertoe dat RVN/Doornberg een dwangsom verbeurt van 7.500 euro per dag, met een maximum van 2 ton. Dit is een formaliteit omdat de rechter eerder al heeft aangeven dat dit de consequentie van de overschrijding is. Dit mede vanwege het feit dat het bedrijf al een jaar respijt heeft gekregen. In de oorspronkelijk deal was oplevering op 1 augustus 2020 bedongen.

Aansporing

De rechter heeft destijds de betrokken gemeenten dringend geadviseerd om wat proactiever richting elkaar te zijn en vaart te zetten achter de vergunningprocedures in Enschede en het Friese Dantumadiel. Op de vraag of vanuit Lochem iets is gedaan met deze aansporing luidt het antwoord dat er contact is geweest met de gemeente Enschede. ‘Contact is altijd goed maar gemeenten hebben een eigen, bestuursrechtelijke, verantwoordelijkheid om aanvragen voor een omgevingsvergunning te beoordelen. De aanvrager moet er zelf voor zorgen dat alle informatie die nodig is volledig en op tijd wordt aangeleverd’, aldus de verklaring van de gemeente Lochem.

Met de Friese gemeente was geen contact. Doornberg had daar een vergunning gevraagd voor opslag van banden. Een tussenoplossing, zo werd gezegd. Of deze locatie nog nodig is en of de vergunningprocedure nog loopt is onbekend.

Slepende kwestie

De zaak sleept al een aantal jaren. Omwonenden klaagden over hels kabaal van het shredderen (vermalen) van rubber. Ook was er vrees voor onbeheersbare brand in de enorme stapels met (voornamelijk) autobanden op het terrein. De gemeente Lochem kocht het bedrijf uiteindelijk uit. Het geld dat hiermee is gemoeid moet worden terugverdiend door de verkoop van een aantal grote bouwkavels.