ForFarmers haalt energie vanaf 2019 uit biomassa

0
Vertegenwoordigers van ForFarmers en de Coöperatie Streekhout Achterhoek tekenden een intentieverklaring voor de levering van houtsnippers voor de biomassacentrale (foto: ForFarmers)

LOCHEM – ForFarmers wil van het aardgas af en bouwt een eigen biomassacentrale. Die wordt gestookt op houtsnippers. De centrale wordt gebouwd op het terrein van het veevoerproducent aan de Kwinkweerd in Lochem en moet op 1 april 2019 operationeel zijn.

De houtsnippers die de energie voor de fabriek gaan leveren komen uit de Achterhoek. De Coöperatie Streekhout Achterhoek levert snippers die worden verkregen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de regio.

1,8 miljoen kuub gas
De biomassacentrale levert stoom die nu nog met aardgas wordt opgewekt.  Op jaarbasis verbruikt de fabriek in Lochem 1,8 miljoen kubieke meter aardgas dat na de ingebruikname van de biomassacentrale vrijwel volledig wordt vervangen door de verbranding van houtsnippers.

De nieuwe centrale produceert ook zo’n 1 miljoen kilowattuur elektriciteit en voorziet daarmee voor een klein deel in de elektriciteitsbehoefte van de fabriek. De investering voor de biomassacentrale bedraagt 4,8 miljoen euro. ForFarmers heeft dit bedrag als duurzaamheidsinvestering in de boeken staan en denkt het op langere termijn terug te verdienen.

Stoom
Door verbranding van de houtsnippers wordt het water in de stoomketel van de biomassacentrale verhit. De stoom die daardoor ontstaat wordt door de naastgelegen fabriek gebruikt om de grondstoffen te persen tot veevoerbrokken. Afhankelijk van de energiewaarde van de houtsnippers is er jaarlijks zo’n 7.000 ton houtsnippers nodig.

Door de biomassacentrale realiseert ForFarmers een afname van 95% van de zogeheten CO2-footprint van de geproduceerde stoom in de voerfabriek in Lochem ten opzichte van stoomproductie met behulp van fossiel aardgas. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Door het gebruik van regionaal hout worden veehouders en landschapsorganisaties ondersteunt bij het duurzaam beheren van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit.

Over Coöperatie Streekhout Achterhoek

In de Coöperatie Streekhout Achterhoek werken de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA, de koepel van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek), private partijen en Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen in de productie en afzet van biomassa.

De samenwerkende partijen hebben als missie de instandhouding en ontwikkeling van het Achterhoeks Coulisselandschap en vergroting van de biodiversiteit. De genoemde partijen verwerken naar schatting ruim de helft van het hout en de houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek.

Streekhout Achterhoek heeft tot doel de vrijkomende houtsnippers tot waarde te brengen en zo een economische grondslag te creëren voor duurzaam en ecologisch verantwoord beheer van het landschap.