Bestemmingsplan ‘Lidl’ nu onherroepelijk

0
Een artist impression van de beoogde nieuwe Lidl (bron: Bessels Architecten & Ingenieurs)

LOCHEM – Het bestemmingsplan ‘Julianaweg en Prins Bernhardweg 11’, dat de bouw van een Lidl supermarkt aan de Julianaweg mogelijk maakt is nu onherroepelijk. Dit betekent dat omwonenden van de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG) hebben afgezien van een procedure bij de Raad van State.

Een bestemmingsplan(wijziging) wordt 2 maanden na vaststelling door de gemeenteraad automatisch onherroepelijk als er bezwaar wordt aangetekend bij de Kroon. Omwonenden gaven eerder aan de gang naar Den Haag niet te schuwen. Op dit moment wil de werkgroep geen commentaar geven. Men zegt de ontwikkelingen rond de planvorming af te wachten.

Plan
Op 15 oktober stelde de raad het bestemmingsplan vast dat de weg vrijmaakt voor een supermarkt. Lidl wil daar een nieuwe winkel bouwen. In het nieuwe bestemmingsplan wordt tevens geregeld dat Goossens Tweewielers van de Julianaweg naar het huidige pand van Lidl aan Prins Bernhardweg verhuist, met recht op een aantal eigen parkeerplaatsen. De overige parkeerplekken bij Lidl worden dan openbaar.

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kunnen de volgende stappen worden gezet. Voor omwonenden is in eerste instantie vooral de omgevingsvergunning van belang.