Besluit over zonnestroom voor lage inkomens uitgesteld

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het voorstel om 3 miljoen te lenen aan LochemEnergie, dat daarmee zonnestroom wil gaan opwekken voor minder kapitaalkrachtige inwoners van de gemeente, moet nog tot 20 juni wachten op een besluit van de gemeenteraad. Het onderwerp werd maandagavond van de agenda afgevoerd omdat de indieners van een wijzigingsvoorstel – van het CDA – afwezig waren, door vakantie en ziekte.

Het amendement op het raadsvoorstel kan vrijwel zeker op een meerderheid rekenen omdat GB en VVD mede-indieners zijn. Dat brengt het aantal potentiële voorstemmers op 13 (van 23). De wijziging houdt in dat de aanleg van een zonnepark op landbouwgrond wordt uitgesloten en dat dit als voorwaarde wordt opgenomen bij de verstrekking van de lening. Dit zou in lijn zijn met een eerder besluit van de gemeenteraad om de zogeheten zonneladder te volgen. De voorkeur moet daardoor uitgaan naar zon-op-dak.

Voordeliger

Overigens heeft LochemEnergie al laten weten wél een stuk grond op het oog te hebben, maar dat dit geen landbouwgrond is. Ook gaf de energiecoöperatie aan dat een zonnepark met 4000 panelen op grond voordeliger is dan de aanleg van telkens 200 panelen op 20 verschillende daken. Dat laatste zou wel binnen de lening van 3 miljoen passen. Dat bedrag is een maximum en wordt dan ook niet ineens uitgekeerd aan LochemEnergie.

De realisatie van een zonnepark kan alleen als zich meteen voldoende deelnemers melden. De 4000 panelen zijn goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 500 huishoudens. Een zonnepark van die omvang is bescheiden in vergelijking met andere, commerciële, parken in de gemeente, die tot 25.000 panelen tellen. Overigens is nog niet duidelijk wat onder ‘minder kapitaalkrachtige inwoners’ wordt verstaan en hoe dit wordt vastgesteld. De gemeente kan niet in de portemonnee van mensen kijken.

Plan B

Als zich niet meteen voldoende huishoudens aanmelden treedt automatisch ‘plan B’ in werking en dat is het in fasen realiseren van steeds 200 panelen op maximaal 20 grote daken. Afgezien van aanbestedingsnadelen brengt dit mogelijk hogere kosten met zich mee omdat daken moeten worden verstevigd om de extra last te dragen. En ook doen verzekeraars nog vaak moeilijk, waardoor eigenaren niet mee kunnen doen.

De landelijke zonneladder geeft een voorkeursvolgorde aan. Daarbij staat zon-op-dak of op gevels van gebouwen bovenaan. Dan volgen zonnepanelen op onbenutte terreinen in bebouwd gebied en tenslotte zonnepanelen in het landelijk gebied, waaronder landbouwgrond. Bij dat laatste kan eventueel nog een onderscheid worden gemaakt tussen waardevolle en minder waardevolle grond. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de grond lastig bereikbaar is of ingeklemd ligt tussen infrastructuur, zoals wegen of bedrijventerreinen.

Volgordelijkheid

Zelfs de bedenkers van de zonneladder geven bij herhaling aan dat het niet gaat om een voorkeursvolgorde maar dat geen sprake is van volgordelijkheid. Als je de mogelijkheden van zonnepanelen op daken of op onbenutte terreinen niet uitputtend hebt onderzocht, sluit dit het gebruik van agrarische grond niet uit. Met name ook omdat de opgave om voldoende duurzame energie op te wekken anders vermoedelijk niet (tijdig) wordt gehaald. Met name zon-op-dak, waarvoor veel draagvlak bestaat, heeft de meeste haken en ogen.

Opvallend in de tekst van het amendement van het CDA is dat in het dictum is opgenomen dat ‘veel projectontwikkelaars zich meer laten leiden door het kosten- en inspanningsvoordeel dan de zonneladder bij de keuze voor locatie van de zonnepanelen’. Gezien de strekking van het raadsvoorstel is dat opmerkelijk, want LochemEnergie is geen projectontwikkelaar, in de zin van de meest gangbare betekenis van het woord.

Laag risico

Financieel is het risico van de gemeente niet erg groot. De lening, met een looptijd van 15 jaar, wordt afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. LochemEnergie betaalt een half procent rente meer dan het tarief dat de gemeente bij de bank bedingt. Van de ‘opbrengst’ wordt de ambtelijke inzet betaald. De lening kan ervoor zorgen dat inwoners met een laag inkomen hun energiekosten op termijn aanzienlijk zien dalen. Omdat het project niet morgen gerealiseerd is, vormt het geen soelaas voor mensen die in acute nood zijn gekomen door de stijgende tarieven.

Het raadvoorstel over de lening en het amendement keren terug op de agenda van de raadsvergadering van maandag 20 juni.

Lees HIER en HIER twee eerdere berichten over dit onderwerp.