Plan voor 4 grote windturbines nabij Epse en Kring van Dorth

0
Visualisatie van hoe de windturbines er vanaf de A1 (vanuit richting Bathmen) uit zouden gaan zien. (bron: Windpark Deventer A1)

EPSE/DEVENTER – Eerder werd al bekend dat de provincie Overijssel een strook langs de A1, in de gemeenten Deventer en Rijssen-Holten heeft aangewezen als zoekgebied voor grootschalige opwek van windenergie. Het streven is om 280 gigawatt op te wekken. Dat komt neer op 16 tot 20 hoge windmolens. De gemeente Deventer heeft nu voor vier van zulke molens mogelijke locaties bepaald. Deze liggen dichtbij Epse en de gemeentegrens met Lochem.

In Deventer is afgelopen dinsdag een besluit genomen en de plannen zijn op donderdag (28 maart) naar buiten gebracht. Het Windpark Deventer A1 is een initiatief van Deventer Energiecoöperatie, Coöperatie LochemEnergie en de windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie. Begin april gaat al een principeverzoek richting de provincie Overijssel. Dan moet blijken of de provincie medewerking wil verlenen aan het project.

Gemeentegrens

Twee turbines zijn ingetekend ten zuiden van de A1, nabij de afslag Deventer-Oost en het A1 Bedrijvenparken. Het plangebied raakt de gemeentegrens met Lochem, ten noordoosten van Epse. De andere twee zijn gepland ten noorden van de A1 en ten oosten van Colmschate. Deze molens komen niet ver van Kring van Dorth. Langs de A1 bij Deventer staan al twee turbines van Pure Energie – Windpark Kloosterlanden – maar de nieuwe exemplaren worden veel hoger. Met een tiphoogte van 240 tot 260 meter.

Direct betrokkenen ontvangen deze week een brief en een folder. En op woensdag 17 april volgt een inloopbijeenkomst waar de plannen nader worden toegeliocht. Het is de bedoeling dat de energiecoöperaties van Deventer en Lochem samen voor 50 procent eigenaar worden van de vier turbines. Prowind en Pure Energie delen de andere helft van het eigenaarschap.

Kaart

In een persbericht beloven de initiatiefnemers dat de omgeving kan meedenken en ‘er ook wat aan gaat hebben’. Op de onderstaande kaart worden de locaties weergegeven, waarbij wordt opgemerkt dat de uiteindelijke posities pas na onderzoek worden bepaald. Door middel van de participatie van LochemEnergie en de Deventer Energiecoöperatie wordt lokaal eigendom geborgd, zo is het idee.

lees verder onder de kaart…

De door de initiatiefnemers gedeelde plankaart. De groene stippen geven de vier beoogde turbines aan.

Inwoners van Lochem en Deventer kunnen lid worden van de coöperatie en mee-investeren in het project. Op die manier kan ook invloed worden uitgeoefend op wat er met de opbrengt moet gebeuren, zo luidt de belofte. Er wordt gedacht aan een omgevingsfonds en er zijn mogelijkheden om vergoedingen uit te keren aan direct omwonenden.

Info-bijeenkomst

De inloopbijeenkomst op 17 april wordt gehouden van 15.00 tot 21.00 uur in de Ichthuskerk aan de Holterweg 106 in Colmschate. Daar is iedereen welkom. Tijdens bijeenkomst kunnen bezoekers in gesprek gaan met de initiatiefnemers, vragen stellen en hun zorgen delen. Op een aantal borden wordt informatie gegeven en beelden getoond van hoe de windmolens eruit kunnen gaan zien. Deze beelden, een videopresentatie en een lijst met veel gestelde vragen zijn te vinden op www.windmolenparkdeventerA1.nl.

Er komt ook een omgevingsraad. Aanmelding hiervoor kan tijdens de inloopbijeenkomst of via info@windparkdeventerA1.nl.