Drie miljoen voor zonnestroom voor lage inkomens

0
Foto ter illus

LOCHEM – LochemEnergie wil zonnestroom opwekken voor mensen met een laag inkomen. Op die manier moeten zij, zonder directe investering, toegang krijgen tot duurzaam opgewekte energie en profiteren van de financiële voordelen hiervan. De gemeente wil 3 miljoen euro lenen zodat het project gestalte kan krijgen. De gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken.

Het was diezelfde gemeenteraad die in 2019 een motie aannam waardoor het college van B&W werd opgedragen om te onderzoeken of in de gemeente, naar voorbeeld van een soortgelijk project in Zutphen, een zonnepark voor inwoners met een kleine beurs haalbaar is. Door diverse omstandigheden komt het college nu pas met een voorstel.

In Zutphen was al een locatie, een vergunning en een aansluiting op het stroomnet beschikbaar. Dit is in Lochem niet het geval. LochemEnergie heeft wel een locatie op het oog. Totdat zeker is of het project kan doorgaan wordt die locatie niet bekend gemaakt. Wel is zeker dat het niet om agrarische grond gaat. En het gaat om een locatie in het oosten van de gemeente Lochem. Het gaat om een relatief klein park met 4000 panelen, goed voor de stroomvoorziening van zo’n 500 huishoudens.

Zon op dak

Als een zonnepark niet haalbaar blijkt, bijvoorbeeld door procedurele problemen of gebrek aan belangstelling, kan de doelstelling alsnog worden gehaald door, in fasen, panelen op grote (boeren)daken te leggen. Dan zou het gaan om 20 daken met 200 zonnepanelen. Dat is relatief duurder. Er is dan mogelijk meer (subsidie)geld nodig om de daken te verstevigen. Om een zonnepark van 3 hectare ineens te realiseren, zijn minimaal 400 aanmeldingen nodig.

Vorige week sprak de gemeenteraad met vertegenwoordigers van LochemEnergie over de plannen. Daarbij kwam onder meer de vraag naar voren waarom woningcorporatie nog niet meer zonnepanelen op de daken van hun woningen hebben gelegd. In die huizen woont immers een deel van de doelgroep. Daarop volgde de verzuchting dat de corporaties al vaker werden gewezen op het feit dat zij honderden geschikte daken beschikken. Vele daarvan blijven tot nu toe onbenut. Een reactie van de woningcorporatie staat onder dit bericht.

Publieke taak

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel om 3 miljoen euro te lenen aan LochemEnergie, wordt dit officieel een publieke taak en is er geen spake van ongeoorloofde overheidssteun. Er wordt gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Daar kunnen alleen energiecoöperaties gebruik van maken. De regeling kwam in de plaats van de eerdere ‘postcoderoos’. Ook nu mogen eindgebruikers, die in en om het postcodegebied van de opweklocatie wonen, gebruik maken van de voordelen van zonne-energie zonder dat ze eigen panelen hebben.

LochemEnergie denkt de motie uit 2019 te kunnen uitvoeren, mede omdat het zonder winstoogmerk werkt. Uitvoering van het plan levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en biedt steun aan mensen met een kleine beurs. Die ondervinden de meeste last van stijgende energieprijzen. Het idee is om hen, via betaling van kleine maandbedragen, te laten meedelen in de voordelen van zonnestroom. Hun inleg wordt dan ruimschoots gecompenseerd door een lagere energierekening.

Lening

Het bedrag van 3 miljoen is het begrote maximum en is dus mogelijk niet geheel nodig. Het gaat om een lening met een looptijd van 15 jaar. De gemeente moet het bedrag lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten en vervolgens ‘doorlenen’ aan LochemEnergie, tegen de door de bank berekende rente plus 0,5 procent. De opslag wordt gebruikt om de ambtelijke kosten van onder meer beheer en toezicht te bekostigen. De lening wordt mogelijk in termijnen verstrekt, afhankelijk van hoe het plan wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad praat maandag (23 mei) nogmaals over dit onderwerp. Dan komt onder meer de vraag aan de orde hoe de doelgroep precies wordt bepaald. Een definitief besluit wordt dan mogelijk twee weken later genomen.

Reactie woningcorporaties

Viverion

In de gemeente Lochem zijn de meeste sociale huurwoningen van Viverion en IJsseldal Wonen. Gevraagd naar waarom nog lang niet alle daken van woningen zijn voorzien van zonnepanelen, reageert Viverion door zichzelf als ‘trekker van verduurzaming’ te positioneren. Maar de snelheid van plaatsing van zonnepanelen, maar ook van andere verduurzamingen, is afhankelijk van een meerjarig groot-onderhoudsprogramma.

Letterlijk: ‘“Wij nemen daarom het aanbrengen van de zonnepanelen op dak, net als andere verduurzamingen als bijvoorbeeld spouwmuur- en dakisolatie, mee in ons meerjarig groot onderhoudsprogramma. Alle daken in één keer bedekken met panelen maakt verduurzamen moeilijker én duurder omdat we ze weer weg moeten halen voordat we kunnen renoveren. Bovendien begrijpen wij dat de netbeheerder niet zit te wachten op grootschalige zonprojecten, in verband met overbelasting van het regionale elektriciteitsnetwerk.”

IJsseldal Wonen

IJsseldal Wonen verhuurt in Lochem ruim 900 woningen. De reactie luidt: ”Verduurzamen van woningen en bijdragen aan de CO2-reductie is een grote uitdaging voor IJsseldal Wonen. We hebben in Lochem al heel prettig samengewerkt met LochemEnergie met het project ‘Zon voor huurders’.  LochemEnergie heeft de afgelopen jaren 130 van onze woningen voorzien van zonnepanelen. Wij gaan de komende jaren ook zelf aan de slag en zijn met de voorbereidingen gestart. Toch blijven we ook in gesprek met LochemEnergie om te kijken wat er voor mogelijkheden zijn voor huurders waar zonnepanelen geen optie is. LochemEnergie is als lokale partij een echte aanjager voor het verder verduurzamen van Lochem.’