Zuiderenk: mogelijk school in plaats van woningen

0
Het gebied aan de Prins Clauslaan waarvoor een andere bestemming wordt gezocht. De gebouwen binnen het rode kader zijn al lang gesloopt. (bron: Google Earth)

LOCHEM – Het terrein aan de Prins Clauslaan, dat nu in gebruik is als park en speelplaats, lijkt voorlopig geen rol te gaan spelen bij het oplossen van de woningnood. In plaats daarvan wordt onderzocht of er een tijdelijk dan wel permanent schoolgebouw kan komen. Eerder stond op dezelfde plek de St. Josephschool.

Een en ander blijkt uit een ambtelijke brief van de gemeente Lochem aan de leden van de klankbordgroep Zuiderenk. Gemeente en klankbordgroep zijn al lang in overleg over de bestemming van de locatie. Er lag onder meer een plan van woningcorporatie Viverion voor sociale woningbouw. Het zou gaan om 10 wooneenheden waarvan er 1 of 2 in eerste instantie waren bedoeld voor kinderopvang. Hierover werd gesproken met Dreamzzz, dat aan Noorderwal is gevestigd. Daar zou de buurt dan een ‘huiskamer’ kunnen gebruiken voor ontmoeting en activiteiten. Bij vertrek van de kinderopvang zou Viverion de ruimten weer als wooneenheden kunnen verhuren.

Onderwijs

Tijdens een intern overleg van begin december heeft de gemeente besloten om de periode tot en met 30 juni van dit jaar te gebruiken om na te gaan of het zinvol is om de onderwijslocatie, zoals nog in het bestemmingsplan is omschreven, te behouden. Het kan gaan om een tijdelijk schoolgebouw, waardoor vervangende nieuwbouw op een andere onderwijslocatie gerealiseerd kan worden. Maar ook een nieuw en permanent schoolgebouw is denkbaar, zo blijkt uit de brief.

Namen van scholen worden in de brief niet genoemd, maar navraag bij de gemeente leert dat de basisscholen Venngötte en De Rank nog vervangende nieuwbouw moeten krijgen. De scholen staan nu naast elkaar op het Pearsonplein en het Curieplein. Bij nieuwbouw op dezelfde locatie is een tijdelijk gebouw noodzakelijk. Maar de gemeente wil dus kennelijk ook onderzoeken of deze scholen permanent naar de Prins Clauslaan kunnen worden verplaatst. De gemeente wijst erop dat er maar weinig geschikte locaties voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn.

Woningbouw

Mocht het onderzoek uitwijzen dat de locatie niet nodig of ongeschikt is voor onderwijs, komt de mogelijkheid voor kleinschalige (sociale) woningbouw opnieuw in beeld. Of dit ook geldt voor de huidige locaties van De Rank en Vennegötte, mochten deze scholen permanent verhuizen, is nog niet bekend. De gemeente geeft aan dat de locatie Prins Clauslaan niet als woningbouwlocatie is opgenomen in de kernvisie Wonen voor de kern Lochem.

De klankbordgroep Zuiderenk maakt gebruik met het aanbod om met de gemeente in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en de vervolgstappen. Viverion was nog niet in staat om te reageren.