Bewoners Prins Clauslaan zelf aan de slag met parkje

0
Dit is het (voorlopige) plan voor een parkje aan de Prins Clauslaan

LOCHEM – De bewoners van de Prins Clauslaan en omgeving steken in september zelf de handen uit de mouwen om een parkje aan te leggen op het terrein van de voormalige St. Josephschool. In eerste instantie gaat het om een tijdelijke invulling, voor maximaal 3 jaar.

Het is overigens denkbaar dat (delen van) de tijdelijke invulling die binnenkort wordt gerealiseerd deel gaat uitmaken van de definitieve inrichting van de lap grond. Bij de inkoop van materialen wordt alvast zoveel mogelijk rekening gehouden met eventueel hergebruik.

Oproep

De bewoners van de wijk hebben een brief ontvangen met een oproep om spierkracht en gereedschap beschikbaar te stellen. De bedoeling is dat er gewerkt wordt op 14, 21 en 28 september. Op die laatste datum is het tevens Burendag en dan hopen de initiatiefnemers een feestelijk tintje aan de ‘opening’ te kunnen geven.

Tijdelijke inrichting

Het initiatief is van een klankbordgroep die eind mei tijdens een bijeenkomst van de gemeente werd samengesteld. Inmiddels is een plan voor de tijdelijke inrichting goedgekeurd. De gemeente stelt 4000 euro beschikbaar en nog eens 560 euro per jaar voor het onderhoud. Ook dat laatste moeten de buurtbewoners zelf doen.

Parkje

Het parkje krijgt naast paden en gras een aantal bankjes en een picknicktafel, zo is aan een voorlopige tekening te ontlenen. Verder komen er eenvoudige speelelementen. Daarnaast komt er een trapveldje. Die komt er mede op verzoek van de naastgelegen (nieuwe) St. Josephschool. De school is dan ook om een bijdrage voor de aanleg gevraagd.

Aanleg en onderhoud

De gemeente is blij met de ontwikkeling. ‘Het terrein ligt er dan in afwachting van de definitieve invulling netjes bij en kan door de buurt gebruikt worden voor sport, spel en ontmoeting. Als tegenprestatie van de buurt verwachten we de aanleg van de materialen en het onderhoud van het terrein’, zo is te lezen in een verklaring.

Bijdrage

Omdat de buurt ook het onderhoud zelf ter hand neemt, hoeft de gemeente dit niet uit te besteden aan Circulus-Berkel. Net als de klankbordgroep denkt ook de gemeente dat er gedurende maximaal 3 jaar sprake zal zijn van tijdelijk gebruik en dus de jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud.

Eind deze maand of begin september praat de projectleider van de gemeente opnieuw met de klankbordgroep en buurtvereniging (ENKLO) over de concrete uitvoering.

Plannenmakers aan zet

Wat betreft de definitieve invulling van het terrein is op dit moment nog niet veel te melden. Op 3 juli is via de gemeentelijke informatiepagina’s in de Berkelbode een oproep gedaan aan plannenmakers om hun ideeën te komen. Mogelijk is daar komend najaar meer over bekend.

Ideeën uit de buurt

Tijdens de bijeenkomst in mei kwamen ook de omwonenden met de nodige ideeën. Zij geven de voorkeur aan een parkje met een duidelijke ontmoetingsfunctie. Om het betaalbaar te houden zou er daarnaast een voorziening kunnen komen die een investeerder het nodig aan huur kan opleveren. Gedacht wordt aan een voorziening als een (para-)medische praktijk en/of een bescheiden buurthuisfunctie. De buurt voelt niets voor commerciële activiteiten op de betrokken plek.