Zorgaanbieders: ‘personeelstekort wordt nijpend’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/EPSE – Het personeelstekort in de zorg wordt in deze vakantieperiode extra duidelijk. En in de Achterhoek en Twente zijn de problemen het grootst. Zorgaanbieders krijgen de roosters niet meer rond en moeten deels onconventionele maatregelen treffen. Via een artikel in NRC kwam deze week aan het licht dat er zelfs witte vlekken op de kaart gaan ontstaan in de thuiszorg. Zo krijgt Sensire bijna geen mensen meer voor de thuiszorg in Epse, zo blijkt uit het bericht.

Huishoudelijke hulp

In de gemeente is het momenteel ook niet moeilijk om ouderen te spreken die deze periode minder huishoudelijke hulp krijgen dan waar ze recht op hebben. De vakantie van de vaste hulp kan vaak niet worden opgevangen met invallers. Dat was de afgelopen jaren ook al zo, maar het lijkt steeds lastiger te worden.

Vervelend

De meeste ouderen kunnen nog wel leven met het feit dat ze 1 of 2 weken geen hulp krijgen. Maar vervelend vinden ze het vaak wel. De vaste hulp is niet alleen goed voor de zwaardere klusjes als bedden opmaken maar voor de meesten ook een belangrijk deel van de sociale contacten. De hulp speelt daarnaast een rol bij de sociale controle. Problemen worden zo vroegtijdig gesignaleerd. En, met een invaller – als die al beschikbaar is – is het toch wat lastiger communiceren.

Een berg vacatures

Volgens het UWV stijgt het aantal vacatures in de zorg dit jaar naar verwachting van 130.000 naar 140.000. Iemand die zijn of haar werk in de zorg goed doet kan zelf kiezen waar hij of zij wil werken. Zo merkt Sensire dat thuiszorgmedewerkers vaak niet in Epse of directe omgeving wonen en niet veel voelen voor extra reistijd daar naar toe. Dat maakt het extra lastig om de roosters rond te krijgen.

Slechte beloning

Als het gaat om mensen die als huishoudelijke hulp werken, speelt ook de slechte beloning en de zwaarte van het werk een rol. Veel medewerkers ‘trekken’ het relatief zware werk niet langer dan een beperkt aantal uren in de week. De beloning is met ongeveer 10 euro per uur uitermate laag. Dat maakt dat veel mensen – veelal vrouwen die parttime willen werken – in tijden van hoogconjunctuur voor iets anders kiezen dan voor deze vorm van zorgverlening.

Spanningsveld

Wat de beloning betreft bestaat er een spanningsveld tussen de werkgevers in de zorg en de gemeenten. Die laatsten willen zo goedkoop mogelijk inkopen en onder zorgaanbieders bestaat een moordende concurrentie. Dat gaat ten koste van de beloning van de medewerkers.

Groeiend probleem

De problemen zijn de wereld nog niet uit. Werkgeverskoepel Zorg en Welzijn berekende dat, als het zo doorgaat, in 2022 één op de tien werkplekken in met name het oosten van het land niet meer kan worden ingevuld.

Niet alleen geld

Met geld alleen zijn de problemen niet meer te tackelen. Daar krijg je niet meer mensen mee. Zorgverzekeraar Menzis steunt nu ziekenhuizen in de Achterhoek die met speciale vormen van zorg proberen de instroom van patiënten te stelpen. In plaats van in het ziekenhuis kunnen patiënten wellicht thuis – met extra begeleiding – of in een verpleeghuis terecht. Dat lijkt overigens deels in tegenspraak met de ervaringen van Sensire waar men niet zit te wachten op mensen die meer zorg aan huis nodig hebben.

Stichting Marga Klompé

Menzis betaalt ook voor 32 zogeheten ‘observatiebedden’ in verpleeghuizen. Daar kunnen mensen terecht die niet meer in een ziekenhuis hoeven te liggen maar die wel extra zorg nodig hebben. Daar verblijven ze in afwachting van een vervolgplek.

Dit initiatief komt van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Deze instelling runt in Lochem verpleeg- en verzorgingscentrum De Hoge Weide en is hier ook actief in de thuiszorg. De observatiebedden komen overigens in eerste instantie in Winterswijk te staan, in een speciaal gebouwde ruimte. Gestreefd wordt om patiënten daar maximaal 9 dagen te laten verblijven.

Reageren?

Werkzaam in de zorg en iets te melden naar aanleiding van dit artikel? Mail ons via info@lochemsnieuw.nl.