Zoektocht brandweerkazerne Almen gaat verder

0
De huidige brandweerkazerne aan de Berkelweg in Almen

ALMEN/LOCHEM – Het lukt nog niet om een alternatieve locatie te vinden voor de brandweerkazerne in Almen. Althans niet eentje die binnen het budget van 1,1 miljoen euro past. Het Lochemse college van B&W blijft zoeken maar heeft de Veiligheidsregio (VNOG) laten weten dat er rekening moet worden gehouden met vertraging van zeker een jaar tot anderhalf jaar.

In een memo aan de raad wordt gesteld dat er twee locaties die geschikt leken zijn onderzocht en te duur bevonden. Ook zou in beide gevallen het bestemmingsplan moeten worden aangepast en zo’n procedure kost tijd. Een derde locatie, aan de overzijde van het Twentekanaal, is door de VNOG afgeraden.

Suggestuies
Door bekend te maken dat de gemeente nog zoekende is hoopt het college nieuwe suggesties en aanbiedingen te ontvangen. De VNOG heeft nog niet gereageerd op de vertraging. Die zorgt voor problemen omdat een nieuwe tankautospuit voor Almen, die in bestelling staat, niet in de bestaande kazerne past. En voor een bosbrandvoertuig die de VNOG daar binnen een jaar wil plaatsen is al helemaal geen plek.

Met de VNOG is wel overleg gevoerd over de zogeheten bereikbaarheidscontour van de nieuwe kazerne. Het college hoopte dat die wat kon worden opgerekt zodat het zoekgebied voor een nieuwe locatie groter zou worden. Daar blijkt echter nauwelijks rek in te zitten.

Locatie
De oude kazerne in Almen, aan de Berkelweg, is niet alleen te klein voor moderne brandweervoertuigen maar voldoet ook niet aan de arbo-eisen. In overleg met de gemeenschap werd vorig jaar besloten om op zoek te gaan naar een andere locatie. Uitbreiding van de huidige kazerne is niet mogelijk en de Vereniging Almens Belang wil er graag van af vanwege verkeersveiligheid en recreatieve ontwikkelingen in het dorpscentrum, waaronder het nieuwe museum STAAL. Ook kan het vrijkomende pand dan een nieuwe bestemming krijgen.

In november ging de gemeenteraad van Lochem akkoord met het voornemen om de kazerne te verplaatsen. Er werd een maximaal krediet van 1,1 miljoen euro voor verleend. Daarbij kreeg het college de opdracht om alvast te onderzoeken of de huidige kazerne verkocht kan worden.

Duurder
Tijdens de zoektocht tot nu toe bleek dat er naast verwervings- en bouwkosten ook sprake kan zijn van sloopkosten en risico’s als vervuilde grond of asbest. Overigens blijkt uit het memo aan de gemeenteraad ook dat de gereserveerde 1,1 miljoen euro hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zal blijken te zijn. De architect bekende dat de bouwkosten alleen al zo’n 9 ton zullen bedragen. Dat is meer dan aanvankelijk berekend. Aanvullende bouweisen en stijgende prijzen van aannemers zijn de boosdoeners.