Achterhoekse belangengroepen bundelen kracht tegen windenergie

0
Het logo van de Achterhoekse beweging tegen wind

LOCHEM/DOETINCHEM – Elf belangengroepen uit 7 Achterhoekse gemeenten, die strijden tegen windprojecten, hebben de handen ineengeslagen. Via een brandbrief roepen ze de provinciale politiek op om, wat de ‘rigide standpunten uit het verleden’ worden noemen, te herzien. Onder de organisaties is ook de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) die strijdt tegen nog prille plannen van Pure Energie en de plaatselijk energiecoöperatie LochemEnergie.

(integrale tekst van de brandbrief staat onder dit bericht…)

Het gaat verder om soortgelijke groepen uit Aalten, Berkelland/Oost Gelre, Bronckhorst, Doetinchem en Winsterwijk. In de brief komen stellingen aan bod over gebrek aan draagvlak onder de Achterhoekse bevolking voor zowel windenergie als de Regionale Energie Strategieën (RES) die de regio’s hebben opgesteld. Verder wordt gesteld dat windturbines op land niet langer nodig zijn, nu er veel parken op zee worden gebouwd.

RES Achterhoek

In de RES van de Regio Achterhoek is sprake van enkele tientallen windmolens tot 2030, waaronder een aantal grote exemplaren met een tiphoogte van 240 tot 280 meter. Van de genoemde gemeenten hoort Lochem overigens niet bij de RES van de Regio Achterhoek. Lochem maakt deel uit van Regio Stedendriehoek. In de RES van die regio is voor de gemeente Lochem sprake van maximaal vier windturbines. In het plan van Pure Energie is sprake van drie exemplaren.

In een persbericht schrijven de organisaties: ‘Resultaat: een lappendeken aan windturbines en zonneparken. Bestuurders zouden moeten voorkomen dat de Achterhoek op deze manier in de uitverkoop wordt gezet.’ Ook wordt verondersteld dat windturbines op land voor overproductie van elektriciteit gaat zorgen.

Overlast

Er wordt gewezen op mogelijke overlast door geluid en slagschaduw en de vrees voor gezondheidsschade. Ook schade aan landschap en natuur wordt genoemd, net als waardevermindering van onroerend goed in de buurt. Bescherming tegen dergelijke effecten laat volgens de schrijvers van de brandbrief te wensen over. De brief is in feite een oproep aan de politiek om de RES Achterhoek te negeren. ‘Prik door en laat de wind eruit lopen’, zo luidt de oproep aan de politici die daar meest zelf hun stem aan hebben gegeven.

De deelnemende belangengroepen zijn:
Aalten: Platform Zon en Wind in het Goor
Berkelland/Oost Gelre: Windkracht K
Bronckhorst: Hengelse Zand, Bronckhorst windturbinevrij, Windturbines Drempt, Tegenwind Keppel en Eldrik, Tegenwind Oude IJssel, Natuurlijk landschap Heidenhoek
Doetinchem: Werkgroep Geen Windturbines Hier
Lochem: Belangenvereniging Exel en Omstreken
Winterswijk: Stichting Behoud Nationaal Landschap Winterswijk

De integrale tekst van de brandbrief:

Brandbrief – Stop windindustrie in de Achterhoek
22 februari 2023

Aan de kandidaten en politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor
Provinciale Staten Gelderland 2023.

Als gezamenlijke Achterhoekse belangengroepen richten wij ons tot u met de oproep de uitrol van plannen voor nieuwe windparken in de Achterhoek een halt toe te roepen. Voor grote windturbines in onze directe leefomgeving is geen draagvlak onder de Achterhoekse bevolking.

Bovendien past wind op land niet langer in het streven naar een eerlijk en verstandig energiebeleid. Nu de landelijke overheid heeft besloten dat de energieopwekking op zee voor een groot deel in de behoefte gaat voorzien, zijn nieuwe windparken op land strikt genomen niet langer nodig. Niet voor de energievoorziening en niet voor de klimaatdoelen. Wij roepen partijen op rigide uitgangspunten uit het verleden te herzien. Grote windturbines horen op de Noordzee, niet in de Achterhoek.

Achterhoek in de uitverkoop?
De meeste gemeenten in de Achterhoek hebben plannen, neergelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek, om de komende jaren tientallen windturbines te laten plaatsen, waaronder extreem grote met een tiphoogte van 240 tot 280 meter. Na 2030 zou er nog een veelvoud bij komen. Resultaat: een lappendeken aan windturbines en zonneparken in de hele Achterhoek. Bestuurders zouden moeten voorkomen dat de Achterhoek op deze manier in de uitverkoop wordt gezet.

Waarom windturbines in de Achterhoek contraproductief zijn

1. Windturbines op land zorgen voor overproductie.
Dit jaar komt er 4,5 gigawatt op zee te staan. In 2030 moet dat 21 gigawatt zijn en in 2050 70 gigawatt. Wanneer het waait kan de Noordzee ruimschoots aan alle vraag naar elektriciteit voldoen: het plaatsen van meer windturbines op land zorgt voor overproductie.

2. Windturbines op land zijn minder efficiënt.
Op land maken windturbines veel minder draaiuren, ze zijn dus minder efficiënt. De
Achterhoek is ook nog eens een van de meest windluwe regio’s van Nederland. Voor de
CO2-reductie zijn windturbines op land ook minder effectief: steenkool- of gascentrales moeten vaker bijspringen.

3. Wind op land kost miljarden aan overheidssubsidies.
De afgelopen jaren zijn miljarden aan subsidie opgestreken door de exploitanten en deels
naar het buitenland weggevloeid. Voor windenergie op zee wordt geen subsidie verstrekt.
Waarom wij een stop op nieuwe windparken willen Achterhoekers voelen zich overrompeld door de plannen voor windturbines die door de overheid over hen worden uitgerold.

Als belangenbehartigers weten we dat zij zich grote zorgen maken over hun welzijn. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat gezondheidsschade door geluid, slagschaduw en laagfrequente trillingen vaker voorkomt dan werd aangenomen. Ook vrezen bewoners onomkeerbare schade aan landschap en natuur. Daarbij komt de financiële schade voor omwonenden en ondernemers, door onder meer de waardedaling van woningen en de aantasting van de toeristische en recreatieve waarde van het gebied. De bescherming tegen de risico’s van windturbines laat veel te wensen over.

Meer draagvlak voor de regionale energiestrategie nodig
Draagvlak onder de Achterhoekse bevolking is cruciaal voor het slagen van de regionale energiestrategie. De voorkeur van burgers gaat overwegend uit naar ”zon op dak en wind van zee”. De landelijke politiek koerst steeds nadrukkelijker op wind op zee. Toch houden veel lokale bestuurders koste wat kost vast aan ‘wat nu eenmaal is afgesproken in de RES’.
Als Achterhoekse bewonersgroepen is onze dringende oproep aan partijen die deelnemen aan de verkiezingen: zorg voor draagvlak, neem optimaal gebruik van de opwekcapaciteit van de Noordzee op in uw partijprogramma en vrijwaar de Achterhoek van onnodige windindustrie. Prik de RES Achterhoek door, laat de wind eruit lopen!