Wethouders dragen speldje ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’

0
Marleen van der Meulen (r) speldt een SDG-speldje op bij wethouder Lex de Goede. De wethouders (vlnr) Ria Leliveld, Marja Eggink en Wendy Gooding dragen 'm al (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De vier wethouders van de gemeente Lochem hebben zich maandag laten ‘decoreren’ met een speldje dat aangeeft dat ze Duurzame Ontwikkelingsdoelen onderschrijven en proberen deze van toepassing laten zijn op nieuw beleid. Marleen van der Meulen van D66, die zich sterk maakt voor deze doelen reikte ze in de marge van de raadsvergadering uit.

De Nederlanse term Duurzame Ontwikkelingsdoelen komt voort uit een internationale beweging die Sustainable Developement Goals heet. Vandaar de meestal gebruikte afkorting SDG’s. De in 2013 geformuleerde doelstellingen zijn in 2015 vastgesteld door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Het gaat om 17 doelen die – anders dan de naam wellicht doet vermoeden – veel verder gaan dan alleen zorg voor klimaat en milieu.

Omarmen

Het draait om bestrijding van armoede, ongelijkheid, onrecht, vrede en klimaatverandering. Naast landen is het de bedoeling dat organisaties, regio’s en gemeenten de doelen omarmen en telkens betrekken bij nieuwe (bouw)projecten en beleidsplannen. Ook hier geldt dat naast gebruik van duurzame materialen ook kan worden gekeken naar een bijvoorbeeld een ontmoetingsfunctie en de invloed op de inwoners van een wijk of dorp.

De gemeenteraad van Lochem heeft de SDG’s afgelopen juni omarmd. Een motie van D66 om Lochem SDG-gemeente te maken werd toen bijna raadsbreed aangenomen. Alleen LochemGroen! stemde tegen. Niet omdat de partij tegen de doelen is, maar omdat de motie de fractie niet ver genoeg ging. Hierin is sprake van ‘de SDG’s richtinggevend te gebruiken’. LochemGroen! wilde dit liever minder vrijblijvend maken.

Gorssel

Fractievoorzitter Marleen van der Meulen van D66 was de hoofdindiener van de motie. Zij was in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 ook betrokken bij landelijk overleg over SDG’s die een rol zouden kunnen spelen bij het opstellen van een regeerakkoord. In Lochem moet toetsing van plannen aan de doelen nog van de grond komen. Van der Meulen denkt dat de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel een mooi project is om de SDG’s op toe te passen.

Lochem is al Fairtrade-gemeente. Dit kan onderdeel uitmaken van de SDG’s en zelfs als een soort van springplank dienen. Fairtrade is vooralsnog veel bekender bij het grote publiek dan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, al groeit de bekendheid snel. De Regio Achterhoek is al SDG-regio. De Regio Stedendriehoek – waarvan Lochem deel uitmaakt – wil dit ook worden.

Initiatieven

Het is de bedoeling dat niet alleen beleidsmakers en ambtenaren zich laten inspireren door de 17 doelen. Ook inwoners van gemeenten kunnen er in hun buurt, op school of bij hun vereniging mee aan de slag. Voor gemeenten geldt dan weer dat ze deze initiatieven waar mogelijk ruimhartig ondersteunen.

De 17 doelen, plus veel andere informatie, zijn te vinden op: sdgnederland.nl

De speldjes die de wethouders kregen opgespeld zijn voor iedereen te koop in de webshop van SDG Nederland: www.sdgshop.nl.