Nieuwe college Lochem krijgt zegen van oppositie

0
Het voltallige nieuwe college van Lochem in één beeld gevangen. Burgemeester Sebastiaan van 't Erve (r) neemt de eed af van (vlnr): Bert Groot Wesseldijk, Eric-Jan de Haan en Henk van Zeijts (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het nieuwe college van de gemeente Lochem is dinsdagavond (15/5) geïnstalleerd. Zowel het coalitieakkoord van GB, GroenLinks en VVD als de voordragen wethouders van die partijen kregen de unanieme steun van de raad. De oppositiepartijen zeiden alle vier dat ze zich constructief willen opstellen en waar mogelijk meedenken. Maar de eerste aanvaringen waren er ook.

LochemsNieuws publiceerde voorafgaande aan de extra raadsvergadering al de eerste reacties van de oppositie. Dat artikel is een goede ‘leerwijzer’ bij dit bericht. Je vindt het HIER.

Wethouders
De wethouders Bert Groot Wesseldijk (GB), Henk van Zeijts (GroenLinks) en Eric-Jan de Haan (VVD) kunnen nu samen met burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve officieel aan de slag. Als eerste klus wacht het opstellen van en collegeprogramma dat recht doet aan de ambities van de coalitiepartijen.

De portefeuilles van de wethouders gaan niet op de schop. Henk van Zeijts neemt de portefeuille van Trix van der Linden (D66) over en die van Ingrid de Pagter valt ten deel aan Eric-Jan de Haan. Bert Groot Wesseldijk houdt het takenpakket dat de afgelopen vier jaar ook al aan hem was toevertrouwd. Het lijstje ziet er zo uit.

Portefeuille Bert Groot Wesseldijk:
– Financiën
– Ruimte
– Wonen
– Sport

Portefeuille Henk van Zeijts:
– Zorg
– Duurzaamheid
– Cultuur

Portefeuille Eric-Jan de Haan:
– Economie
– Mobiliteit
– Buitenruimte

Portefeuille Sebastiaan van ‘t Erve:
– Dienstverlening
– Veiligheid
– Handhaving

De nieuwe coalitie zegt de samenwerking te zoeken met de oppositie, met inwoners en maatschappelijke partners. Iedereen wordt opgeroepen om expertise en ideeën in te brengen en om vooral mee te denken. De leukste opmerking daarover kwam van Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL), die opmerkte dat de missie van zijn partij nu al is geslaagd, met verwijzing naar de partijnaam.

Formatieproces
Gevraagd naar het formatieproces kwam nog altijd niet uit de verf waarom de onderhandelingen met vier partijen werd aangevangen en waarom het CDA al na een week weer moest vertrekken. Eggink houdt vol dat er geen politiek draagvlak was voor samenwerking met het CDA. Die partij werd aanvankelijk aan tafel gevraagd omdat een aantal fracties aangaven wel te voelen voor een vier-partijen-college. GB was daar zelf overigens geen voorstander van.

Op de vraag waarom het CDA – dat een zetel verloor – werd gevraagd zei Marja Eggink dat logischerwijs eerst de winnaars werden gevraagd en dat het GB het beste leek om het CDA erbij te vragen toen de vierde partij in beeld kwam. Daarop meldde zich opnieuw de al genoemde Lex de Goede van MmL. Hij merkte fijntjes op dat zijn partij kennelijk een telefoontje heeft gemist toen de winnaars werden gevraagd. MmL heeft voor het eerst een zetel in de raad en boekte dus 100 procent winst.

Stekeligheden
Er ontstonden tijdens het debat over het coalitieakkoord ook wat stekeligheden. Twee daarvan gaan over ‘vrouwen’ en ‘energie/klimaat’. Hierover volgen twee aparte berichten op deze site.

De PvdA ging er het felst in. De sociaal-democraten lijken vast van plan de voortrekkersrol in de oppositie naar zich toe te trekken. Er ontstond een aanvaring tussen fractieleider Jos Israel en Marja Eggink van GB. Israel vindt dat er de afgelopen 4 jaar nauwelijks ruimte was voor de oppositie. Aan de hand van een e-mail van afgelopen zondag vreest hij dat er nog weinig is veranderd.

Mail
Eggink stuurde toen een mail rond naar de oppositie waarin een amendement op een raadsvoorstel wordt aangekondigd. Volgens de PvdA-voorman eindigde dat bericht met ‘en zo gaan we het doen’. Israel ziet het als een signaal dat meedenken niet veel zin heeft.

De PvdA werd er overigens aan herinnerd dat het 4 jaar geleden zorgde voor een ‘valse start’ van het vorige college. De fractie stemde toen tegen het coalitieakkoord en onthield zich van stemming toen de wethouders werden gekozen. Dat was duidelijk nog niet iedereen vergeten, met D66 voorop.

Van tegenstemmen kwam het dit keer niet. Israel benadrukte dat hij wel degelijk wil samenwerken als de oppositie daar de ruimte voor krijgt.

Moties
De PvdA ving overigens bot met twee ingediende moties. In de eerste wilde de partij een raadsbrede werkgroep instellen die nu alvast vooruitblikt naar de formatieperiode na de volgende verkiezingen. Dat proces moet volgens de PvdA transparanter kunnen. Alleen GroenLinks was het daarmee eens. Ook hier kreeg Israel vooral tegenwind van zijn nieuwe oppositiegenoot Hamp Harmsen van D66. Aan die relatie moet nog worden gewerkt, zo lijkt het.

De tweede motie ging over energie- en klimaatdoelen van de gemeente. Verslag hiervan in een apart bericht.