Werkgroep Gasfabriekterrein wil ver gaan om Lidl te stoppen

0
Een artist impression van de beoogde nieuwe Lidl (bron: Bessels Architecten & Ingenieurs)

LOCHEM – De Werkgroep Gasfabriekterrein verzet zich hevig tegen de bouw van een nieuwe, grotere Lidl aan de Julianaweg. De naam van de werkgroep verwijst naar het terrein waar dit moet gebeuren; op en rond het braakliggende terrein naast Fietsenwinkel Goossens. ‘Die Lidl komt er niet, al moeten we ervoor naar de Raad van State’, zo klinkt het vastbesloten.

Hoewel de werkgroep en de gemeente Lochem wel on speaking terms zijn, zit er een flinke dosis ongenoegen aan de kant van omwonenden. Ze storen zich onder meer aan de manier waarop de gemeente communiceert en aan het gebrek aan dossierkennis bij raadsleden. ,,Het lijkt erop alsof het hoe dan ook moet doorgaan. Veel stukken lijken wel reclamefolders voor Lidl’’, zegt Wiet Burbach.

Gegoocheld
Herman Wolkotte vult aan: ,,Er wordt gegoocheld met cijfers. Zo wordt de verkeerde norm voor het aantal parkeerplaatsen gebruikt voor dit soort situaties. Omdat de beoogde vestiging tegen het stadscentrum aanligt moeten er 6,6 parkeerplaatsen per 100 vierkante meter winkeloppervlak zijn. De gemeente hanteert 5,8. Dat is de norm voor winkels die verder van het centrum verwijderd liggen.”

Wat betreft de communicatie geven de omwonenden het ontwerp-bestemmingsplan als voorbeeld. In een bijlage zijn reacties en vragen van bezoekers van een informatieavond in juni 2017 voorzien van reacties van de kant van de gemeente. ,,We schreven onze reacties destijds op een formulier, inclusief naam en adres. Maar de antwoorden van het college zijn met ons niet gedeeld of besproken’’, aldus Wolkotte.

Geen afstemming
De werkgroep met leden uit Tuindorp, Noorderbleek en Noorderwal vindt dat er geen sprake is van afstemming tussen verschillende plannen die in het rond de binnenstad spelen, zoals de ruimtelijke visie binnenstad en het verkeerscirculatieplan. ,,Er ontbreekt een totaalvisie. We hebben de gemeente al vaker gezegd ‘doe nu eens rustig aan met dat Gasfabriekterrein en zorg voor een visie en faseer dat in de tijd”’, zegt Burbach.

Hij en Wolkotte zien ook problemen voor de binnenstad opdoemen als de openbare parkeerplaats aan de Julianaweg wordt verkleind. Op tekeningen (zie hieronder) is sprake van een teruggang van 80 naar 36 parkeerplekken. ,,Op werkdagen staan er vroeg in de ochtend al meer dan die 36 auto’s. In de nieuwe situaties zou het daar dus gewoon altijd vol staan’’, zo stellen ze. Rond de beoogde Lidl is ruimte voor 122 auto’s en die zijn niet exclusief bestemd voor supermarktklanten.

Erfweg
Het gebrek aan afstemming blijkt volgens de werkgroepsleden onder meer uit het feit dat de Julianaweg, na realisatie van de rondweg, een zogeheten erfweg moet worden, met veel minder verkeer dan nu. De vestiging van een grote Lidl trekt juist meer verkeer, zo luidt de kritiek. Wolkotte gaat ervan uit dat een grotere Lidl tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers per week trekt.

Voorstanders van een supermarkt aan de Julianaweg noemen als argument vaak dat het extra winkelend publiek naar de binnenstad kan trekken. De werkgroep vindt dit in tegenspraak met het motief van Lidl om de winkel groter te maken en met brede paden tussen de schappen. Dat zou nodig zijn omdat klanten steeds meer haast hebben en snel weer weg willen zijn.

Rijksgeld
Het Gasfabriekterrein is eerder gesaneerd met onder meer een forse rijksbijdrage. Burbach zegt dat daaraan de voorwaarde was verbonden dat het terrein geschikt zou worden gemaakt voor woningbouw. ,,Door de crisis haakten projectontwikkelaars en Viverion af en werd er niet gebouwd.’’ De omwonenden zien woningbouw ook nu als enig logische invulling van het terrein dat midden tussen woonbebouwing ligt. En dat gecombineerd met parkeerruimte die er beter uitziet en die niet zoals nu bij elke regenbui verandert in een modderpoel.

Albert Heijn
Enkele betrokkenen van nu waren enkele jaren geleden ook aanwezig bij een informatieavond over plannen die Albert Heijn toen had met dezelfde locatie. Burbach: ,,Door kritische vragen over de ruimtelijke inpassing werd de aanwezige projectontwikkelaar van AH steeds stiller.’’ Het plan ging niet door.

In de Lochemse politiek weet de werkgroep de PvdA, Groenlinks en nieuwkomer Meedenken met Lochem (MmL) achter zich. De overige partijen volgen vooralsnog de lijn van het college. De werkgroepsleden zeggen de indruk te hebben dat veel raadsleden zich verschuilen achter wat ‘gemaakte afspraken’ wordt genoemd en ‘de onbetrouwbare overheid’ als die afspraken niet worden nagekomen. ,,Als raadslid moet je geen oog hebben voor afspraken van het college maar opkomen voor belangen van de inwoners”, zo stellen beide heren.

Strijd
De werkgroep gaat de strijd vol aan en is bereid uiteindelijk naar de Raad van State te gaan. Als het zo ver komt moet er sprake zijn van een rechtspersoon. In dat geval wordt zo nodig een stichting opgericht.

Een sheet uit een presentatie van plannen voor de nieuwe Lidl (bron: gemeente Lochem)