Weinig tegenwind voor Zutphense windturbines

0
Twee gele en een rode stip geven de locaties van windmolens bij Zutphen en Eefde aan (bron: IJsselwind)

LOCHEM/EEFDE – In Zutphen-Noord wordt, op een steenworp afstand van Eefde, gewerkt aan de realisatie van drie grote windmolens, die samen 31 miljoen kWh per jaar kunnen opwekken. Dat is voldoende groene stroom voor een kleine 12.000 huishoudens. In tegenstelling tot een eerdere versie van het plan ondervond het maandag weinig oppositie vanuit de Lochems gemeenteraad.

Voor een presentatie van de plannen waren Gelders gedeputeerde Jan van der Meer en projectleider Duco van Dijk van het project IJsselwind naar Lochem afgereisd. IJsselwind is een samenwerking van energiecoöperaties in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Deze combinatie wil twee turbines met een tiphoogte van tussen 180 en 187,5 meter laten bouwen. Een derde is van het Waterschap Rijn en IJssel. Ze zijn samen in procedure gebracht.

Plan afgeschoten

De eerste versie van het plan werd in mei 2021 afgeschoten door de Raad van State. Dat oordeelde destijds dat duidelijke normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid ontbraken en dat is in strijd met Europees recht. Een maand later sommeerde diezelfde Raad van State dat het rijk met nationaal beleid voor windmolens moet komen. Daar wordt nu aan gewerkt.

In de tussentijd kunnen gemeenten en provincies hun eigen normen vaststellen. Die moeten dan stuk voor stuk wel door de Kroon worden bekrachtigd. In dat geval wordt een vergunning onherroepelijk. Zelfs als het verwachte rijksbeleid later strenger blijkt te zijn, gooit dat geen roet meer in het eten. Bij het project in Zutphen geldt de provincie als het ‘bevoegd gezag’ en dus de vergunningverlener. Zutphen wilde die rol, ook al vanwege de ambtelijke capaciteit die zo’n project opslurpt, niet meer vervullen.

Nieuwe aanvraag

De initiatiefnemers van het plan meldden zich in september 2021 bij de provincie met een nieuwe aanvraag. In februari werd de procedure gestart die moet leiden tot een provinciaal inpassingsplan (PIP). Het ontwerp daarvan en diverse ontwerp-vergunningen werden in juni gepubliceerd. De verschillende procedure werden toen ook gecombineerd, zodat belanghebbenden bij één loket terecht kunnen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft geen zienswijze ingediend tegen het nieuwe plan. Volgende week (12 oktober) houdt Provinciale Staten een hoorzitting in Zutphen. Een week later valt vermoedelijk een besluit in Arnhem. Daarna start de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Dit vergt in de regel 6 tot 12 maanden, maar er wordt rekening gehouden met een nog langere beslistermijn.

Tevreden

De Lochemse raadsfracties leken maandag wel tevreden met de antwoorden die de gasten gaven op hun vragen. Die gingen onder meer over geluid en slagschaduw. Er komen 6 woningen tussen twee geluidszones met 45 en 47 dB te liggen. Bij de berekeningen is uitgegaan van luidruchtige turbines, zodat de geluidsbelasting in de praktijk mogelijk lager uitvalt. Wat slagschaduw betreft is de norm teruggebracht naar nul uur per dag voor alle omliggende panden. Dit kan in de praktijk tussen 0 en 1 uur worden, omdat het uitschakelen van een turbines, op momenten dat er sprake is van slagschaduw, enige tijd vergt.

De initiatiefnemers hebben ook besloten de molens vrijwillige uit te schakelen als mocht blijken dat er vleermuizen actief zijn in de directe omgeving. Overigens wordt niet verwacht dat vleermuizen en vogels veel last zullen ondervinden. Een van de molens werd overiges 23 meter verplaatst ten opzichte van de vorige versie vanwege de nabijheid van een dassenburcht.

Twentekanaal

De twee molens van de gezamenlijke energiecoöperaties, waaronder LochemEnergie, komen ten noorden van het Twentekanaal te staan, dus heel dicht bij de gemeentegrens bij Eefde. De derde, van het Waterschap, komt ten zuiden van het kanaal, op bedrijventerrein De Mars, te staan. Direct omwonenden krijgen een individuele vergoeding die is gerelateerd aan de afstand tot het windpark. Ook wordt een fonds ingericht voor eventuele onvoorziene planschadeclaims. Het verwijderen van de molens, na 25 jaar, wordt eveneens door de exploitant betaald.

Jaarlijks wordt 20 procent van de opbrengst gedeeld met omwonenden in een gebiedsfonds. Een deel hiervan komt ten goede aan maatschappelijke initiatieven. Verder kan iedereen aandelen kopen, waarbij de initiatiefnemers een ‘aantrekkelijke rente’ in het vooruitzicht stellen.

Meer informatie op: www.ijsselwind.nl