Weinig controle op hoogte legesbedrag zonneparken

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De opgegeven bouwkosten voor zonneparken worden nauwelijks gecontroleerd. Als deze kosten te laag worden opgegeven loopt de gemeente leges mis. Uit de antwoorden op vragen van Meedenken met Lochem (MmL) blijkt dat zonneparken nog niet voorkomen op een lijst met eenheidsprijzen van bouwprojecten die de gemeente hanteert bij de toetsing van vergunningaanvragen.

Het college van B&W antwoordt op de vraag van MmL of toetsing van de juistheid van opgegeven bouwkosten plaatsvindt dat de ‘aannemelijkheid van de raming’ wordt getoetst. Uit een volgend antwoord blijkt echter dat de raming van bouwkosten in algemene zin wordt getoetst aan de hand van een lijst met eenheidsprijzen. Dat zijn prijzen die voorkomen op een door het college zelf vastgestelde controlelijst. Zonneparken komen hier echter niet op voor. B&W verwachten deze op korte termijn wel worden toegevoegd aan de lijst.

Steekproef accountant

MmL vroeg verder of er bij bouwkosten van meer dan een miljoen euro gebruik wordt gemaakt van externe deskundigheid zoals een onafhankelijke accountant. Dit blijkt niet het geval. De accountant controleert wel eens per jaar steekproefsgewijs of de geheven leges in verhouding zijn met de opgegeven bouwkosten.

Controle na afronding van een bouwproject vindt niet plaats. Dit betekent automatisch dat er geen gevallen zijn waarin een naheffing van leges aan de orde was. Het ligt volgens B&W ook niet voor de hand dat dit in toekomst gaat gebeuren. Letterlijk schrijft het college: ‘Het vergunningenstelsel is op dit moment zo ingericht, dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor de opgave van bouwkosten. De rol van de gemeente is om deze opgave te controleren op aannemelijkheid.’

Geen verandering

De laatste vraag van MmL luidde: ‘Kunt u garanderen dat lopende en toekomstige projecten ook op het punt van de bouwkosten inhoudelijk grondig gecontroleerd zullen worden zowel bij de aanvraag als bij de afronding? Hierop antwoordt het college dat er rekening mee wordt gehouden dat de werkwijze rondom de aannemelijkheidstoets van de opgegeven bouwkosten in de toekomst niet verandert. Het blijft dus bij een controle vooraf en niet achteraf.

Wet kwaliteitsborging

Op 1 januari 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Voor een deel van de aanvragen wordt de opgave van de bouwkosten dan helemaal niet meer getoetst. Vanaf dat moment wordt een kwaliteitsborger verantwoordelijk voor bouwprojecten. Dan is in ieder geval sprake van toezicht door iemand met verstand van zaken, zo is de gedachte. Hieronder is een animatie te zien waarin de Wet kwaliteitsborging nader wordt uitgelegd. De video is afkomstig van Bouwend Nederland en is vooral gericht op aannemers.

Onderzoek Hobama

Overigens deed de vereniging Hobama uit Barchem, dat zich met name verzet tegen het geplande zonnepark Bekenschot, onlangs eigen onderzoek naar de bouwkosten van zonne-energie-installaties en naar de leges die aanvragers moeten betalen. De vereniging constateerde dat de opgegeven bouwkosten van zonneparken ‘onwaarschijnlijk laag’ zijn en dat de gemeente hierdoor mogelijk tienduizenden euro’s aan leges misloopt.

Lees HIER het artikel over het onderzoek van Hobama.